Regulamin - Gminny Konkurs Kolęd 2019

12-12-2019

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału

w XIII Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

REGULAMIN

  1. Termin i miejsce:  Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019. w sali  widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli o godz. 9.00 
  2. Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek. 
  3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej kolędy lub pastorałki. 

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wokalne (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole) z akompaniamentem, lub podkładem muzycznym - (format audio lub mp3). 

  1. Kryteria oceny:  Komisja oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W kategorii I i II komisja weźmie również pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz ogólną oprawę utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  1. Kategorie:
a) soliści                                               b) zespoły ( co najmniej 3 osoby )

kat. I  -  do klasy „0” włącznie          

kat. II  -  kl. I, II, III,                               kat. II  -  KL. I, II, III,

kat. III  -  kl. IV, V, VI                              kat. III  -  KL. IV, V, VI

kat. IV  -  kl. VII i VIII                              kat. IV  -  kl. VII i VIII                                         

kat. V - szkoły średnie i dorośli                  kat. V  - szkoły średnie i dorośli 

Uwaga!!! 
Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani do   VII  MIĘDZYGMINNEGO  KONKURSU  KOLĘD  I  PASTORAŁEK który odbędzie się 18 grudnia 2019r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl

     Kategoria „zespół” powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej  niż 4, w poszczególnych grupach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna kategoria „zespół” bez względu na wiek uczestników. 
6.  Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 6 grudnia 2019r. do godziny 16.00,  karty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Karta zgłoszenia 


XIII GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2019

Nazwisko i imię .....................................................................................
Tytuł utworu........................................................................................... 
Kategoria ............................................................................................... 
Placówka delegująca..............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. .................................................

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

 

 

…………………………………………………………

Podpis prawnego opiekuna/rodzic

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">