Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25249440
IMPREZY
Koldy i Pastoraki 2013 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
koledy
I miejsce- Weronika Wnk
18 stycznia w sali Domu Ludowego w Równem, odby si VI Gminny Przegld Kold i Pastoraek. Konkurs cieszy si ogromnym zainteresowaniem. Wzio w nim udzia 150 dzieci i modziey z gminy Dukla. Komisja artystyczna w skadzie: Andrzej Kraek, Alicja Jakiea, Anna Kosinkiewicz i Norbert Uliasz po wysuchaniu i 80 prezentacji postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia:

KAT. I
I miejsce Emilia Balon - ZSP Równe
I miejsce Nikola Patla – ZSP Równe
I miejsce Dogowska Martyna – ZSP Równe
I miejsce Paulina Baon – ZSP Równe
KAT. II
I miejsce Emilia Zajc – BELL CANTO / ZSP Równe
II miejsce Julia Tyc – ZS nr.1 Dukla
II miejsce Dominika Wsik – ZSP Równe
III miejsce Zuzanna Szczurek – ZSP Równe
III miejsce Stanisaw Stojak – ZS nr 1 Dukla
Wyrónienia: Kacper Nowak, Izabela Cygler, Julia Gobek, Iga Urban, Dominik Matelowski, Oliwia Bobula,
KAT. III
I miejsce Weronika Wnk – ZSP Równe
II miejsce Kamil Kolanko - BELL CANTO
III miejsce ukasz Baraniecki ZSP Tylawa
Wyrónienia: Natalia Woniak, Sebastian Dubiel, Adriana Skrzta, Aleksandra Krowicka, Magdalena Trzebunia, Angelika Niezgoda,
KAT. IV
I miejsce Kinga Wróbel – ZS nr 2 Dukla
II miejsce Arleta Urbaska - BELL CANTO
II miejsce Katarzyna Murdzek - ZSP Jasionka
III miejsce Julia Malczewska – ZSP . Dukielskie
Wyrónienia: Sylwia Landa, Sylwia Kula
KAT. V
I miejsce Klaudia Dereniowska – Dukla
II miejsce Natalia Zbiegie - BELL CANTO
KAT. VI
I miejsce Klasa I SP – . Dukielskie
I miejsce Zespó „Cud Narodzin”. Dukielskie
II miejsce Zespó „Zanij Dziecino” – . Dukielskie
III miejsce Zespó „Iskra” – ZSP Jasionka
Wyrónienia: Julia i Laura Woniak, Olga i Olaf Szwast, Zespó „Gloria”

Orodek Kultury w Dukli skada serdeczne podzikowania p. sotysowi Mariuszowi Folcikowi za moliwo przeprowadzenia konkursu w  sali  Domu Ludowego w Równem oraz pomoc w sprawnym przebiegu imprezy.

 
Szopki i Stroiki Boonarodzeniowe Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
I miejsce
I miejsce
WYNIKI GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIKNIEJSZ SZOPK BOONARODZENIOW ORAZ STROIK WITECZNY

Tegoroczny konkurs jak i jego fina odby si w innym miejscu ni do tej pory. Jak dotd prace moglimy podziwia w holu sali kina "Promie", lecz ze wzgldu na trwajcy remont, zmuszeni bylimy poszuka innego miejsca dla boonarodzeniowej wystawy. Dziki uprzejmoci dyrektora pana Waldemara Póchopka artyci jak i ich opiekunowie mogli skada prace w dukielskim muzeum. Pracami zapeniona zostaa caa wystawiennicza sala. Szopki i stroiki wykonane byy rónymi technikami i z najróniejszych materiaów. Konkurs poniekd by te eliminacj do midzynarodowego konkursu szopek boonarodzeniowych. Aby zakwalifikowa si do midzynarodowego konkursu trzeba byo speni kilka regulaminowych warunków - najwaniejszym z nich by punkt, który mówi, e praca  skada si musi z naturalnych materiaów. Komisja, w skadzie Aleksandra óko, Alicja Jakiea, Magorzata Walaszczyk Faryj i Norbert Uliasz, postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

Kat. Szkoa Podstawowa - szopka

I miejsce Jowita Wrzecionko ZSP nr 1 Dukla
II miejsce Patrycja Pelczar, Wiktoria Kluk, Weronika Wnk ZSP Równe
II miejsce Weronika Leniak, Krystyna Mazur, Aleksandra Staro, Weronika Soliska, SP Wietrzno
III miejsce Kinga Jakiea ZSP nr 1 Dukla
Wyrónienie Tomasz Delimata SP Tylawa Wyrónienie Kamil Wilk SP Tylawa

Kat. Gimnazjum - szopka

I miejsce Jakub Brzana ZSP Równe
II miejsce Aleksandra Knapik, Pawe Patla, Dawid Kluk, ZSP Równe
Wyrónienie Katarzyna Krupa ZSP nr 2 Dukla Wyrónienie Milena Nowak Gojsce Kat .Szkoa rednia
Wyrónienie Bartosz Braja Dukla

Kat. Doroli - szopka

I miejsce Tadeusz Zajc DS Stroik Boonarodzeniowy

Kat. Szkoa Podstawowa - stroik

I miejsce Karina Buczek ZSP nr 1 Dukla
II miejsce Bartomiej Bogacz ZSP Jasionka
III miejsce Sebastian Dubiel Gojsce
Wyrónienie Wiktoria Jasiska Tylawa
Wyrónienie Micha Dubiel Gojsce
Wyrónienie Szymon Gac Gojsce
Wyrónienie Milena Nasri ZSP Jasionka

Kat. Gimnazjum - stroik

I miejsce Weronika Mazurek, Dominika Matusik ZSP Jasionka

Kat. Doroli - stroik

I miejsce praca zbiorowa DS
I miejsce Anio Praca Zbiorowa DS
III miejsce Anio Jadwiga Bogacz DS

Uwaga !!! Nienagrodzone prace naley odbiera w Muzeum Historycznym ,,Paac” w Dukli od 13 do 16 grudnia 2012 w godzinach od 8.00 do 15.00. Rozdanie nagród odbdzie si podczas uroczystego Koncertu Boonarodzeniowego, który odbdzie si w Domu Ludowym w Cergowej 16 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00. Po wrczeniu nagród prosimy o odbiór prac. Nieodebrane prace oraz nagrody przepadaj.
 
V Powiatowy Przegld Piosenki Obcojzycznej Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
ob2012
Obcojzyczna 2012
16 listopada 2012 roku w sali Domu Ludowego w Cergowej odby si V Powiatowy Przegld Piosenki Obcojzycznej. Do konkursu zgosio si ponad 60 uczestników, których oceniaa komisja w skadzie Grayna Ostrowska, Cecylia Ganczarska, Agnieszka Karwacz, Wiktor Wolaski, Magorzata Walaszczyk-Faryj. Piosenki piewanie byy w jzyku angielskim, woskim, rosyjskim, francuskim, emkowskim. Komisja po wysuchaniu prezentacji wyonia nastpujce miejsca:

kat I (klasy I-III)
I miejsce Emilia Zajc Studio wokalne Bel Canto Ok Dukla
II miejsce Paulina Zima Lubatowa
III miejsce Gabriela Szafraska Korczyna
wyrónienie Julia Gobek Gojsce

kat II (klasy IV-VI)

I miejsce Aneta Aszlar Korczyna
II miejsce Nina Kogut Dukla
II miejsce Dawid Jakiea Królik Polski
wyrónienie Aleksandra Sotysik Sieniawa
wyrónienie Patryk Majer Wietrzno

kat III (gimnazjum)
I miejsce Jagoda Sobo O.S.M. Kosno
II miejsce Agnieszka Zajc Lubatowa
III miejsce Julia Malczewska ki Dukielskie
III miejsce Kamila Kula Indywidualnie Jasionka
wyrónienie Wiktoria Krzepkowska Indywidualnie ki Dukielskie
wyrónienie Arleta Urbaska Iwla

kat IV (szkoa rednia)
I miejsce Gabriela Lipka Turaszówka
I miejsce Klaudia Dereniowska V LO Krosno
II miejsce Joanna Burya Indywidualnie Krosno
II miejsce Gabriela Matyka Studio wokalne Bel Canto Ok Dukla
III miejsce Magdalena Klimkiewicz Technikum nr 7 Krosno
wyrónienie Barbara Sierpiska

kat V duety/zespoy
I miejsce ZESPÓ ,,SONG" Krocienko Wyne
II miejsce Julia i Laura Woniak Gojsce
III miejsce Wiktoria Krzepkowska i Klaudia ajdanowicz ki Dukielskie

Grand Prix
Zespó wokalny Spoecznej Szkoy Muzycznej w Kronie

 
pieni patriotyczne Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

pa
Chr
11 listopada chcc uczci wito Niepodlegoci Stowarzyszenie Sztetl, Orodek Kultury, Sanktuarium w. Jana z Dukli zaproponowali mieszkacom naszego miasteczka "wspólne piewanie" pieni patriotycznych. Patronat honorowy nad imprez obj burmistrz Marek Górak. Impreza miaa odby si na rynku, jednak wiejcy wiatr to uniemoliwi. Obchody przeniesiono do Sanktuarium. O godzinie 16.00, tu po mszy w. chór "Musica" z k Dukielskich rozpocz od odpiewania Mazurka Dbrowskiego. Nastpnie usyszelimy kilkanacie pieni patriotycznych a wród nich znalazy si znane utwory hymniczne takie jak: Szara Piechota, Pierwsza Kadrowa, Legiony, Uani czy Rota. Imprez swoja obecnoci uwietnili równie harcerze z 14 druyny "Watra" z Równego. Organizatorzy przygotowali piewniki - wic, kady móg wtórowa chórowi. Aranacje wszystkich utworów przygotowa pan Andrzej Aszlar. Organizatorzy dziekuj wszystkim osobom, które w jakikolwiek pomogy.

 
Dni Dukli 2012 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Image
Bayer Full - Sawomir wierzyski
Dni Dukli 2012 Tegoroczne Dni Dukli jak ju tradycja nakazuje przebiegy pod bander deszczowej pogody. I w sobot i niedziel padao. Dni miasta jak zwykle rozpoczto uroczyst Sesj Rady Miejskiej w Muzeum Historycznym „Paac" w Dukli. O godzinie 16 odby si Turniej Piki Nonej Oldbojów o Puchar Dni Dukli 2012 na stadionie MOSiR. W tym samym czasie moglimy podziwia na scenie w bloku dla dzieci teatrzyk „Przygody foczki Akrobatki" oraz wybory Maej Miss i Misstera

Czytaj cao
 
Dorobek Kulturalny Szk Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
dks
Dorobek Kulturalny
14 czerwca br. w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Dukli odby si konkurs Dorobku Kulturalnego Szkó Gminy Dukla. W konkursie udzia wziy szkoy podstawowe z Gojsc, Jasionki, Tylawy, Wietrzna i Dukli a take gimnazja z Równego, Jasionki i Dukli. Komisja w skadzie przewodniczca Dorota wistak, Dorota Szczurek, Norbert Uliasz, Magorzata Walaszczyk – Faryj po obejrzeniu i wysuchaniu prezentacji postanowia przyzna nastpujce miejsca:


Kat. Szkoa Podstawowa
I miejsce Szkoa Podstawowa Dukla ,, Wiosenna ka”
II miejsce Szkoa Podstawowa Jasionka ,, Z krainy Bani”
II miejsce Szkoa Podstawowa Gojsce ,, Rodzinka na 102”
III miejsce Szkoa Podstawowa Wietrzno ,,Wspomnienie Dnia Babci I Dziadka”
Wyrónienie Szkoa Podstawowa Tylawa ,, piewamy i przedstawiamy wiersze Jana Brzechwy”

Kat. Gimnazjum
II miejsce Gimnazjum Równe ,,W kolorowym wiecie Bani”
III miejsce Gimnazjum Dukla ,, Widowisko sowno-muzyczne”
Wyrónienie Gimnazjum Jasionka ,,…………….”
 
Piosenka Religijna Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
 
Image
Weronika Wnk - Rwne
W pitek 25 maja w sali Domu Ludowego w Cergowej, odby si XX Jubileuszowy Przegld Piosenki Religijnej i towarzyszcy jej Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy. Dziki gocinnoci i uprzejmoci sotysa Pana Adama Faustusa i rady soeckiej konkurs móg przebiega w miej, kameralnej atmosferze. Sotys wsi Cergowa przygotowa sal, a panie z rady soeckiej pyszny poczstunek. Komisja konkursowa w okrojonym niestety skadzie: pani Halina Cycak , o. Maksym i przewodniczcy jury Wojciech Kraek, miaa w tym roku nie lada orzech do zgryzienia. Po wysuchaniu 75 prezentacji wokalnych i recytatorskich ze wszystkich szkó naszej gminy, komisja postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia.


Nagrodzeni w XX Jubileuszowym Przegldzie Piosenki Religijnej

1m. Nikola Stanek - Dukla
2m. Daria Rajchel - Dukla

galeria zdj

  galeria video

Czytaj cao
 
Rozstrzygnicie Konkursu Filmowego Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
film
I miejsce Rwne
Konkurs filmowy „LADAMI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ” ju rozstrzygnity. Sporód zgoszonych dwóch filmów komisja konkursowa w dniu 26 marca 2012 w skadzie Juliusz Stola-przewodniczcy, Norbert Uliasz i Piotr Jakiea postanowia przyzna nastpujce miejsca:
I miejsce-film „Pikno zaklte w wityni” – ZSP z Równe (Gimnazjum)
Autorzy: Justyna Bek, Dorota Penar, Maksymilian Dugosz pod kierunkiem Anety Cyran i Beaty Bek-pomoc w realizacji Marcin Bogacz

Wyrónienie- film „Trzy Kocioy” – ZS nr 1 Dukla (Szkoa Podstawowa)
Autorzy: Marcelina Kozicka, Emanuela Rdowicz, Dawid Baon, Wiktor Rajchel, opiekun Stanisaw Fornal

Rozdanie nagród odbdzie si 1 kwietnia 2012 o godz 14.00 w Muzeum Historycznym "Palac" w Dukli
 
Pisanki Kraszanki Malowanki 2012 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
kraszanka
I miejsce
W Orodku Kultury w Dukli, tradycyjnie przed witami Wielkiej Nocy ogoszono konkurs na najpikniejsz Pisank, Palm Wielkanocn, Stroik witeczny. Napyno 165 prac konkursowych. 27  marca 2012 komisja w skadzie Krystyna Boczar-Róewicz przew. oraz  Nina Szczurek, Magorzata Walaszczyk-Faryj dyr. OK Dukla i Alicja Jakiea po obejrzeniu wszystkich prac postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia.UWAGA
Wszystkich nagrodzonych serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie  nagród, które odbdzie si  w dniu 1 kwietnia 2012 o godz. 14.00 w Muzeum Historycznym Paac w Dukli. W rozdaniu nagród wemie udzia Burmistrz Dukli oraz zaproszeni gocie. Nagrody  nie odebrane w dniu rozdania przepadaj.

Kat. Doroli
PISANKA:
I miejsce Krystyna Szymczyk Mszana
I miejsce Krystyna Zaj D
II miejsce Mirella Kleczyska Mszana
III miejsce Marta Szymczyk Mszana
Wyrónienie Ewa Kaczmarska – Wickowska
Wyrónienie Alicja Ciua Cergowa

PALMA
I miejsce Koo Gospody ki Dukielskie

KOSZYK
Wyrónienie Stanisawa Rpaa Dukla

STROIK
I miejsce Janina Szczepanik Równe

INNE
I miejsce Tadeusz Zajc Zawadka Rymanowska D
I miejsce Halina Goresz Chyrowa D

Kat. Szkoy
PISANKA
I miejsce Klaudia Zima Szkoa Podstawowa Tylawa
II miejsce Kinga Jakiea Szkoa Podstawowa Dukla
III miejsce Justyna Madej Gimnazjum Tylawa
Wyrónienia: Wiktoria Mikosz Szkoa Podstawowa ki Dukielskie Szymon Gac Szkoa Podstawowa Gojsce Bartomiej Lelko Szkoa podstawowa Tylawa

PALMA
I miejsce Dominik Stanowski Szkoa Podstawowa Gojsce
I miejsce Praca zbiorowa Gimnazjum Równe
II miejsce Tomasz Delimata Szkoa Podstawowa Tylawa
III miejsce Emilia Karamus Szkoa Podstawowa Równe
Wyrónienia: Róa Puchaa Szkoa Podstawowa Równe Klaudia Zima Szkoa Podstawowa Tylawa

STROIK
I miejsce Katarzyna Nowak Szkoa Podstawowa Dukla
II miejsce Justyna Bek Gimnazjum Równe
III miejsce Aleksandra Nowak Szkoa Podstawowa Gojsce
Wyrónienia: Natalia Bednas Szkoa Podstawowa Dukla Magdalena Olbrycht Szkoa Podstawowa Dukla

INNE
I miejsce Klaudia Woniak Szkoa Podstawowa Gojsce
II miejsce Gabriela Drobek Gimnazjum Dukla
III miejsce Paulina Niwiska Magdalena Kap Szkoa Podstawowa Równe
Wyrónienia: Wiktoria Puchaa Szkoa Podstawowa Równe Koo Plastyczne Szkoa Podstawowa Wietrzno
 
poezja Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Image
Dawid Khan - I miejsce
16 marca 2012 r. w siedzibie Orodka Kultury odby si I Gminny Konkurs Poezji Obcojzycznej. Uczniowie wiersze recytowali w jzykach rosyjskim, angielskim i niemieckim. Komisja w skadzie Elbieta Gód, Alicja Jakiea i Kazimierz Patla po wysuchaniu 35 przygotowanych prezentacji postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia.kat I
I miejsce - OLIWIA LANDA
II miejsce - MARCEL BYTNAR
wyrónienia: WIKTORIA RUTKA, ALEKSANDRA BELCZYK

kat II
I miejsce - KAMILA PASTERKIEWICZ
II miejsce - IZABELA SKIBA
III miejsce - WIKTORIA NOWAK
wyrónienie: VERONICA PANASOVIEC

kat III
I miejsce - ANNA KORDY
II miejsce - SYLWIA KULA
III miejsce - BARBARA GÓD
III miejsce - ELIZABET NASRI
III miejsce - KLAUDIA LAJDANOWICZ
wyrónienia: ANNA RUBAJ, KAROLINA SZCZUREK, ALEKSANDRA JARACZ

kat IV
I miejsce - DAWID KHAN
II miejsce - NATALIA FYDRYK

 
MPS Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Image
Bruno Mars - The Lazy Song
2 marca w Orodku Kultury odby si Gminny Konkurs MINI PLAYBACK SHOW. Na scenie wystpili modzi artyci z Gojsc, Tylawy, Równego i Dukli. Komisja w skadzie Alicja Jakiea, Piotr Jakiea i Norbert Uliasz, po obejrzeniu 8 prezentacji, postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia.

I miejsce - SP w Gojscach
I miejsce - ZSP w Równem
I miejsce - ZS nr. 1 w Dukli
II miejsce - ZSP w Równem
Wyrónienie - ZSP w Tylawie
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 42 z 110