Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25249511
Gabi Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

HARMONOGRAM PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZESPOU
 
PONIEDZIAEK  WTOREK  RODA CZWARTEK  PITEK
Gabi
 16.00 
gr. modsza
    16.00
 gr. modsza

17.00
gr. starsza


Obecnie istniejce grupy

 

 


            ImageGrupa modsza 4 7 lat 
            ImageGrupa starsza 7 - 11 lat    

ImageZespó "GABI" powsta w 1995 roku. Instruktorami, choreografami i zaoycielami zespou byli Magorzata Walaszczyk i Mirosaw Matyka. W repertuarze zespou znalazy si tace: towarzyski, charakterystyczny, nowoczesny i estradowy. Ju w pierwszym midzygminnym konkursie (listopad 1995) zespó zdobywa „Grand Prix” i kolejno na innych konkursach zajmuje pierwsze miejsca. W 1997 roku zespó zmienia charakter i gównie instruktorzy kad nacisk na taniec nowoczesny. Z kadego konkursu czy to na szczeblu gminnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim zespó wraca z nagrodami. Obecnie zespó skada si z czterech grup wiekowych i naley do niego przeszo 50 dzieci i prowadzi go inst. Norbert Uliasz.

 
      Najwiksze sukcesy zespou to:2011r. I miejsce - WOJEWÓDZKI PRZEGLD DZIECICYCH FORM TANECZNYCH W Gogowie Maopolskim (chor. Norbert Uliasz)

2011r. NAGRODA GÓWNA - XIV PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH "MINI - ART" w Miejscy Piastowym (chor. Norbert Uliasz)

2011r. II miejsce - VIII PRZEGLD ZESPOÓW TANECZNYCH "KLAUNADA" W Rakszawie (chor. Norbert Uliasz)

2010r. NAGRODA ZA NAJLEPSZ CHOREOGRAFI PRZEGLDU - "X ANDRZEJKOWE SPOTKANIA TANECZNE" w Jale (chor. Norbert Uliasz)

2009r. udzia goccinny - KONCERT TACA WSPÓCZESNEGO w Kronie (chor. Norbert Uliasz)

2009r. wyrónienie - MIDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLD ZESPOÓW TANECZNYCH "TANECZNA FATAMORGANA" w Leajsku (chor. Norbert Uliasz)


2009r. III miejsce  - Przegld Dziecicych i Modzieowych Form Tanecznych w Jedliczu (chor. Norbert Uliasz)
 
2008r. I miejsce - IV FESTIWAL TACA NOWOCZESNEGO „TACZC W JASNOCIACH” w Tarnowskich Górach (chor. Norbert Uliasz) Galeria zdj

2008r. I miejsce - VII WODZISAWSKA GALA TANECZNA MIX w Wodzisawiu lskim

2007r. „Tytu Laureata” - XVII Podkarpacki Przegld Zespoów Tanecznych "MIKOAJKI" w Rzeszowie (chor. Norbert Uliasz)

2007r. I miejsce – MIKOAJKOWE SPOTKANIA TACZCYCH DZIECI w Kronie ( chor. Norbert Uliasz, „ Zoto Jesieni” Paulina Leniak)

2007r. „Nagroda Gówna” - MIDZYGMINNY PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH „MINI ART” w Miejscu Piastowym (chor. Norbert Uliasz)

2006r. „Nagroda Gówna” - MIDZYGMINNY PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH „MINI ART” w Miejscu Piastowym (chor. Norbert Uliasz)

2005r. „Nagroda Gówna” - MIDZYGMINNY PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH „MINI ART” w Miejscu Piastowym (chor. Norbert Uliasz)

2000r. „Tytu Laureata” – MIKOAJKOWE SPOTKANIA TACZCYCH DZIECI w Kronie (chor. Magorzata Walaszczyk, Norbert Uliasz)

2000r. I Miejsce - MIDZYGMINNY PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH „MINI ART” w Miejscu Piastowym (chor. Magorzata Walaszczyk, Norbert Uliasz)

2000r. „Nagroda Specjalna” – I PODKARPACKI FESTIWAL O „LAUR RZECHA” w Dbicy

2000r. „Nagroda Gówna” - VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TACA NOWOCZESNEGO „KRZYKI DANCE” we Wrocawiu za choreografi „Hallowen po Polsku ” (chor. Magorzata Walaszczyk, Norbert Uliasz)

1999r. „Grand Prix” – MIDZYGMINNY PRZEGLD AMATORSKICH ZESPOÓW ARTYSTYCZNYCH „MINI ART” w Miejscu Piastowym

1999r. III miejsce – PODKARPACKI PRZEGLD ZESPOÓW TANECZNYCH w Dbicy

1998r. „Tytu Laureata” – MIKOAJKOWE SPOTKANIA TACZCYCH DZIECI w Kronie

1998r. „Nagroda Gówna” - VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TACA NOWOCZESNEGO „KRZYKI DANCE” we Wrocawiu za choreografi „Wypi Tcz” (chor. Magorzata Walaszczyk, Mirosaw Matyka)


Nasze SukcesyImage23.11.2007 r. w Miejscu Piastowym odby si XV Przegld Amatorskich Zespoów Artystycznych „MINI – ART”. W przegldzie udzia wzio okoo 30 zespoów, które oceniane byy w 3 kategoriach – taniec, teatr, muzyka i dwóch grupach wiekowych do 14 i powyej 14 lat. Nagrod Gówn w kategorii taniec (powyej 14 lat) otrzyma nasz zespó „GABI” za choreografi „ZOMBIE DANCE”. W przegldzie wziy udzia 3 grupy wiekowe zespou m.in. Anna Okoska, Natalia Rysz, Karolina Krupa, Judyta Kuak, Patrycja Skubiska, Wioletta Baran, Wojciech Pietru, Gabriela Karbowniczyn, Adrianna Szyszlak, Anna Sp, Paulina Ksikiewicz, Natalia Sikora, Sabina Lach, Anna Stpie, Diana Dereniowska i Paulina Leniak.


 Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów!
Tytu Laureata "Gabi" W Rzeszowie 8 grudnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odby si XVII Podkarpacki Przegld Zespoów Tanecznych "MIKOAJKI", pod patronatem Marszaka Województwa Podkarpackiego. Po wstpnej selekcji komisja zakwalifikowaa do finaowego przegldu 22 zespoy. Jury przyznao Tytu Laureata i kilka wyrónie w dwóch kategoriach wiekowych: dziecicej i modzieowej.W kategorii modzieowej Tytu Laureata i gówn nagrod pienin wysokoci 2000 z. ufundowan przez Zarzd Województwa Podkarpackiego otrzyma nasz Zespó "GABI" za choreografi „Po zmierzchu” (chor. Norbert Uliasz) . Organizatorem Przegldu by Wojewódzki Dom Kultury.


I MIEJSCE "GABI" 7 grudnia br. w Kronie odbyy si XV Mikoajkowe Spotkania Taneczne. Podczas tegorocznych spotka swoje umiejtnoci taneczne zaprezentowao 40 zespoów (okoo 700 modych tancerzy) z regionu Polski poudniowo – wschodniej. Komisja konkursowa zmagania taneczne oceniaa w kategoriach: (inscenizacja taneczna, taniec ludowy, taniec towarzyski, etiuda taneczna, disco-dance). Nasz Zespó "GABI" za choreografi " ZOMBIE DANCE" (chor. Norbert Uliasz) taczon przez 3 grupy wiekowe i choreografie "ZOTO JESIENI" zataczon przez Paulin Leniak (autork choreografii) i Dian Dereniowsk otrzyma I miejsce.Wyniki pracy Jury przedstawiaj si nastpujco:
I miejsce otrzymay: Zespó "Gabi" z Dukli Zespó "Jump step crew" z Nowego Scza. Formacja taca Towarzyskiego "Gracja" z Krosna
II miejsce Zespó "Sensdance" z Rzeszowa Zespó Pieni i Taca "Leliwa" z Leajska
III miejsce Zespó Taca Nowoczesnego "Soul" z Dbicy Zespó Taca Wspóczesnego "Beznazwy" z Mielca Zespó "Cheerleaderki" z Leska

Zwycizcy otrzymali pamitkowe statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz koszulki z nadrukiem. Mikoajkowe Spotkania Taneczne zrealizowa Kronieski Dom Kultury przy wsparciu finansowym gminy Krosno.

26 Kwietnia 2008r. odbya si VII WODZISAWSKA GALA TANECZNA MIX 2008,
Impreza miaa charakter ogólnopolski. W Wodzisawiu lskim na gali wystpio ponad tysic piciuset tancerzy. Udzia wziy zespoy m.in. z Owicimia, Jastrzbia Zdroju, Krakowa, Zabrza, Chorzowa i oczywicie nie zabrako zespou GABI z Dukli. Gdy dotarlimy na miejsce, okazao si ze poziom taca jest bardzo wysoki, ale grupa z Dukli nie daa po sobie pozna, e obawia si takiej konkurencji jak zespoy MEGA SZOK, PARADOX, czy ENERGY z Mysowic. Po eliminacjach na ogoszenie wyników czekalimy kilka godzin. Zespó GABI nie oczekiwa zbyt wiele (oczywicie oprócz mnie, bo ja zawsze w nich wierz).

Dorota Dereniowska

Kat. pow. 16 lat
I m-ce GABI Orodek Kultury Dukla
II m-ce PAKA Modzieowy Dom Kultury nr 1 w Tychach
III m-ce ENERGY Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mysowice
IV m-ce PARANOJA Nova Szkoa Taca Katowice
V m-ce POCIG OSOBOWY Miejski Dom Kultury- Wókniarzy Bielsko.Biaa

Grupa GABI z Orodka Kultury w Dukli zawojowaa swoj kategorie taneczn na GALI TANECZNEJ wywalczya pierwsze miejsca. Radoci nie byo koca tym bardziej, e pokonaa tak du ilo znakomitych zespoów i formacji tanecznych.

31 maja 2008r. Tarnogórskie Centrum Kultury zorganizowao IV FESTIWAL TACA NOWOCZESNEGO „TACZC W JASNOCIACH”. Na festiwalu wystpiy okoo 62 formacje taneczne. Podczas wrczania nagród nerwy sigay zenitu. Instruktor taca p. Norbert Uliasz nie wytrzymywa napicia i co jaki czas wychodzi zaczerpn wieego powietrza. Wszystkie prezentacje taneczne byy mocno oklaskiwane, a Jury miao nie lada problem do rozwizania – bo poziom nie do, e wysoki to jeszcze wyrównany. Grupa GABI z Orodka Kultury w Dukli zawojowaa swoj kategorie taneczn na FESTIWALU TACA NOWOCZESNEGO wywalczya pierwsze miejsca. Radoci nie byo koca tym bardziej, e pokona tak du ilo znakomitych zespoów i formacji tanecznych.
 Dorota Dereniowska

 Gratulacje nale si: Paulinie Leniak Dianie Dereniowskiej Paulinie Ksikiewicz Natalii Sikora Annie Sp Annie Stpie Wioletcie Baran Sabinie Lach Wojciechowi Pietru Gabrieli Karbowniczyn Adriannie Szyszlak Annie Okoskiej Patrycji Skubiskiej Karolinie Krupie Natalii Rysz Judycie Kuak

Z mojej strony chciabym podzikowa wszystkim, którzy przyczynili si do naszego sukcesu m.in. Pani Dorocie i Wiesawie, Katarzynie i Klaudii które zawsze nam towarzysz i s niezastpion, dopingujc publicznoci. Najwiksze podzikowania jak i gratulacje - jako instruktor w/w grupy - skadam na rce kadego czonka zespou - bo przecie jak by nie oni - to nie byo by sukcesu.

Inst. Norbert Uliasz