Statystyka

Uytkownikw: 5386
Artykuw: 1467
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 21939153
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Inauguracja Roku Akademickiego Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
   W poniedziaek 9 padziernika 2017 r., w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli, odbya si uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  
   O godzinie 16.00 Pani Magorzata Walaszczyk-Faryj – dyrektor Orodka Kultury w Dukli, bdcego statutowym czonkiem wspierajcym dziaalno Stowarzyszenia, przywitaa Zarzd DUTW, zaproszonych goci oraz wszystkich Studentów. Po odpiewaniu hymnu „Gaudeamus igitur” ogoszono rozpoczcie 2-giego oficjalnego roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nastpnie gos zabray: Prezes Zarzdu Stowarzyszenia – Pani Jadwiga Morawska oraz Sekretarz Gminy Dukla – Pani Halina Cycak. 2017inauguracjadutw.jpgPodczas uroczystoci poruszono tematy zwizane z dziaalnoci Stowarzyszenia oraz zaprezentowano harmonogram zaj dydaktycznych, spotka edukacyjnych oraz wyjazdów i imprez organizowanych w semestrze zimowym. Na zakoczenie uroczystej Inauguracji, w krótkim programie artystycznym zaprezentowaa si Weronika Lechowicz – absolwentka Zespou Szkó Muzycznych w Kronie na wydziale wokalnym w klasie Krzysztofa Zajdla, uczennica Szkoy Piosenki Elbiety Zapendowskiej i Andrzeja Gowackiego w Warszawie. Weronika wykonaa 5 rónorodnych utworów wokalnych od muzyki klasycznej po popularn. Po zakoczeniu czci oficjalnej Studenci mogli zapisa si na interesujce ich formy aktywnoci.


   W tym roku akademickim Suchacze Uniwersytetu bd realizowa swoje pasje i rozwija talenty na takich zajciach jak: jzyk angielski, gimnastyka, Nordic Walking, Dyskusyjny Klub Filmowy czy na zajciach plastycznych i tanecznych. W planach jest powoanie uniwersyteckiego kabaretu. W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Usysze gos seniora”, dofinansowanego przez Urzd Gminy Dukla, odbd si dwa wyjazdy: 19 padziernika do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl „Kolacja dla gupca” i 26 listopada do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na koncert „Arcydziea baletu wiatowego”. Kontynuowane bd równie rozpoczte w zeszym roku akademickim „Warsztaty zielarskie”. DUTW planuje take organizacj kolejnego „Rajdu Starszaków”, spotkania edukacyjnego o tematyce zdrowotnej oraz „Uniwersyteckich Andrzejek”.

   Zarzd Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza osoby, które przekroczyy pidziesity rok ycia, do zoenia deklaracji czonkowskiej, wstpienia w szeregi Stowarzyszenia i skorzystania z jego oferty dydaktyczno-kulturalnej. Informacje mona uzyska w biurze DUTW przy ul. Kociuszki 4 w kady czwartek w godzinach 9.00-10.00. Zapraszamy!
 
Otwarcie Roku Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017rokakademicki.jpg
 
Rajd Starszakw-Jeziorka Duszatyskie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Wyprawa starszaków (DUTW) nad Jeziorka Duszatyskie

    W dniu 19.09.2017 r. 19-sto osobowa grupa uczestników Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z opiekunem p. Ann Lenkiewicz oraz przewodnikiem p. Waldemarem Olszewskim wyruszya na rajd nad Jeziorka Duszatyskie.
2017artrajdjeziorka.jpg
   O 7.00 wyjechalimy busem tras Dukla-Jaliska-Komacza-Duszatyn. Z parkingu przy barze we wsi Duszatyn, dolin potoku Olchowaty, szlimy spacerkiem drog na poudnie zgodnie z czerwonymi znakami szlaku. Pocztkowo szlak prowadzi pasko przez rozleg polan. Na jej pónocnym skraju adnie prezentuj si kolorowe ule na tle poronitych gst buczyn zbocza. Wchodzc do lasu gro uczestników zainteresoway rosnce tu przy drodze pikne grzyby –borowiki i rydze. Pokonywalimy róne przeszkody, ale nikt nie odczuwa zmczenia, wszyscy byli zafascynowanie piknem i urokiem przyrody lenej. Im gbiej w las tym wicej byo grzybów. Rado niesamowita, wycigalimy z zakamarków plecaka reklamówki i zbieralimy te pikne dary lasu. Idc normalnym krokiem jeszcze raz przechodzimy przez potok, boto, zbutwiae pnie zwalone do wody i nieco stromiej, cigle, cigle do góry pod starymi bukami, to tu, to tam mijamy zgbienia, przekraczamy pofadowane paty ziemi.


   Wreszcie dochodzimy ju do celu naszej wycieczki, miejsca stanowicego ciekawostk przyrodnicz i niezwykle urokliwego jeziorka osuwiskowego w rezerwacie „Zwiezo” zwanego Jeziorkiem Duszatyskim, które na wysokoci 683 m n.p.m. i zajmuje powierzchni 0,45 ha. Mieci okoo 12 000 m3 wody, przy redniej gbokoci 2,4 m, a maksymalnej 6,2 m. Pan przewodnik zarzdzi krótk przerw na odpoczynek. Czas ten by bardzo poytecznie wykorzystany, robilimy wspólne zdjcia, dokadnie obejrzelimy owe jeziorko. Czas min i ruszamy tym szlakiem dalej, obchodzc jeziorko z lewej strony, mijamy niewielki mostek idziemy ciek, która pnie si w gór. Po kilku minutach dochodzimy do drugiego jeziorka – Jeziorka Górnego, które pooone jest na wysokoci 701 m n.p.m i jest zdecydowanie wiksze od dolnego, gdy zajmuje powierzchni 1,44 ha. Pojemno jeziorka to 2 550 m3 wody. Jego rednia gboko to 2 m, a maksymalna do 5,8 m. W toni zbiornika wyranie wida korzenie i kikuty pni drzew zniszczonych przez osuwiska. Zarzdzono 30 minutow przerw, aby wszyscy mogli nacieszy si urokami tego wyjtkowego zbiornika wodnego. Grzybiarze ponownie penetrowali las, poniewa rosy tam wyjtkowo liczne borowiki. Znowu pozowalimy do wspólnych zdj. Do ostatniego jeziorka nie dotarlimy, poniewa ono ju nie istnieje, gdy wypuszczono z niego wod na polecenie hrabiego Potockiego, waciciela tutejszych lasów w celu wyowienia pstrgów. Jeziorka Duszatyskie obejmuj niewielki rezerwat „Zwiezo”.
Czytaj cao
 
Rajd Starszakw Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
rajddutw19wrzesnia.jpg
 
Rajd Starszakw Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
I edycja „ Rajdu Starszaków”
w ramach dziaalnoci DUTW z projektu „Usysze gos seniora”

   Projekt „Usysze gos seniora” realizowany jest od marca 2017 roku do grudnia 2017 przez DUTW. Projekt ten zosta dofinansowany przez Gmin Dukla w ramach zada publicznych Gminy w kwocie 7000 z. i ma na celu uatwienie dostpu do dziaalnoci kulturalnej i edukacyjnej wszystkim osobom, które nie s czynne zawodowo, a maja czas i ch uczestniczenia w rónego rodzaju wykadach lub praktycznych warsztatach.
2017rajdst.jpg
   RAJD STARSZAKÓW - EDYCJA WIOSENNA Ach, co to by za dzie, ten cudowny 12 czerwca. Grupa turystów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dukli, pod wodz znanego GOPR-owca Waldemara Olszewskiego, wyruszya na rajd. Trasa rajdu prowadzia z Któw na Gór Grzywack, gdzie znajduje si wiea widokowa, z której miakowie mogli podziwia krajobrazy. Po krótkim odpoczynku, 24-osobowa grupa wyruszya przez las, czerwonym szlakiem – pokonujc ys gór – w stron Góry Chyrowej.

  
    W trakcie lenej wdrówki mijalimy przepikne stare dby. W bezpiecznym miejscu rozpalilimy ognisko, przy którym piewalimy stare harcerskie i turystyczne piosenki. Posileni pysznymi kiebaskami ruszylimy w dalsz drog. Naszym oczom ukazaa si pikna, olbrzymia polana, z której widoczna bya Góra Chyrowa.

   Radoni, zintegrowani, dumni, e udao si pokona ponad 18 km, wrócilimy busikiem do Dukli. Mio nam byo przebywa w towarzystwie Pani Ani, z Orodka Kultury, która nieustannie utrwalaa nasz wdrówk wykonujc zdjcia.

Takie wyprawy pozwalaj mie nadziej, e czowiek nie starzeje si. Ju zaplanowalimy nastpn wypraw.

Barbara Mucha
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 51