Statystyka

Uytkownikw: 5392
Artykuw: 1468
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22005307
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Zebranie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017dutw16maja.jpg
 
Usysze Gos Seniora Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
DUKIELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REALIZUJE PROJEKT „USYSZE GOS SENIORA”

Projekt realizowany w ramach zada publicznych Gminy Dukla w 2017 roku przez podmioty okrelone w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

„Wspieranie inicjatyw zmierzajcych do umocnienia i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych. Organizacji wydarze i imprez kulturowych zwizanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz wiadomoci narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kóek teatralnych i muzycznych.”
Tytu zadania: Usysze gos seniora
Termin realizacji: 01.03.2017 – 15.12.2017
Kwota dofinansowania : 7.000,00 z.

Gównym celem projektu jest uatwienie dostpu do szeroko pojtej kultury osobom starszym, emerytom, rencistom zamieszkaym na terenie Gminy Dukla. Czsto ich potrzeby i gos s traktowane marginalnie, dlatego projekt zakada stworzenie oferty opartej na ich aktywnym udziale w yciu spoecznym i kulturalnym. W ramach programu zostan zorganizowane warsztaty zielarskie, wyjazdy edukacyjne, rajdy krajoznawczo – historyczne, wykad z wybranego zagadnienia. Realizacja projektu ma na celu zniwelowanie bariery dostpu do dóbr kultury wysokiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz wiadomoci narodowej, wspieranie postaw obywatelskich wród osób starszych. Zadanie przyczyni si take do rozwijania zainteresowania uczestników, aktywnego spdzania przez nich czasu oraz zaspakajania potrzeb kontaktu z innymi ludmi. Wpynie korzystnie na ich samorealizacj, bdzie pozytywnie oddziaywa na wizi spoeczne. Tematyka wydarze zawartych w ramach projektu jest rónorodna i ma na celu dotarcie do jak najwikszego grona seniorów.
 
Warsztaty zielarskie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017dutwzielarstwo.jpg
 
Wsplne niadanie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg
„WSPÓLNE WITECZNE NIADANIE – CZYLI WARSZTATY, POKAZ I DEGUSTACJA WIELKANOCNEGO JADA REGIONALNEGO W TRADYCJI POLSKO-SOWACKIEJ”.


   Od kwietnia Orodek Kultury w Dukli i Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku rozpoczli realizacj mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Pierwsze trzy zadania, inaugurujce caoroczny program wydarze i imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym, zwizane byy z obchodami wit Wielkanocnych.

   W Niedziel Palmow 9 kwietnia 2017 roku w Trangranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyo si „Wspólne witeczne niadanie – czyli warsztaty, pokaz i degustacja wielkanocnego jada regionalnego w tradycji polsko-sowackiej”. Wydarzenie miao na celu prezentacj witecznych tradycji kulinarnych terenu pogranicza oraz ukazanie podobiestw i rónic kultury partnerów mikroprojektu.
2017sniadanie.jpg
   Od godziny 10.00 chtni mieszkacy terenu wsparcia wzili udzia w warsztatach kulinarnych, podczas których zaprezentowano proces powstawania tradycyjnego jada przygotowywanego w okresie wielkanocnym w polskich i sowackich domach. Po stronie polskiej bya to zupa serwatkowa tzw. wiconka, za po stronie sowackiej – ser z krowiego mleka oraz koacz.


  W poudnie przystpiono do wspólnego witecznego niadania. Na stoach znalazy si tradycyjne przysmaki wielkanocne spoywane na terenie pogranicza polsko-sowackiego w czasie wit. Na parterze TCWK ustawiono 6 stoów z menu degustacyjnym, które przygotowali zaproszeni przez partnerów mikroprojektu gocie. Panie Anastazja Fesz i Anna Delimata wraz z KGW z Barwinka czstoway m.in. zup chrzanow, jajkami w galarecie, sosem tatarskim, chrzanem wielkanocnym, chrzanem z jabkami, saatk z tuczyka, urkiem czy bab drodow. Wród wystawionych przez KGW z Wietrzna na czele z p. Danut Czelniak da znalazy si: babeczki pod pierzynk, babka wielkanocna, serownik, makowiec, saatka ledziowa, sos tatarski, chrzan, gotowane miso kiebasiane w wekach, klops pieczony, boczek pieczony czy kule misne z jajkiem. Pani Katarzyna Polek zaproponowaa nastpujce wyroby wielkanocne: jajka faszerowane wdzonym ososiem i tuczykiem, saatk chrzanow, krajank witeczn, keks, baby wielkanocne i ur. Po stronie sowackiej zaprezentoway si równie 3 grupy kulinarne. Panie Mária Sadivová i Vladimíra Vanatová przywiozy m. in. sodkie wypieki, a wród nich bab wielkanocn, makowiec, zawijaniec kakaowy i makowy oraz rónego rodzaju szynki i sery. Pani Nataša Marusinowá zaprezentowaa tradycyjny koszyk sowacki, z którego mona byo spróbowa kiebasy, baleron, boczek, ser, chrzan, wik, rolad ze szpinakiem oraz takie wypieki jak chaka czy ciasto bezjajeczne. Na stole sowackiej grupy pana Jaroslava Krajkovia znalaz si koacz, swojski ser nadziewany misem i warzywami, wika, maso i kiebasa.

   W galerii na pitrze odbyy si za dwie wystawy zwizane z wydarzeniami odbywajcymi si w tygodniu poprzedzajcym „Wspólne witeczne niadanie”. Zaprezentowano prace powstae podczas „Warsztatów pisania jaj w tradycji polskiej i sowackiej” oraz „Koronkarstwo w tradycji sowackiej”. Na wystawie nalazy si jajka pisane w technice woskowej oraz koronki klockowe wykonane przez instruktorów i uczestników zaj. Wydarzenie uwietnili równie lokalni rkodzielnicy: panie Agata acheta i Anna Wojtu ze Zboisk, pani Maria Kwaniowska z Barwinka, panie Ewa Karczmarska-Wickowska, Krystyna i Marta Szymczak z Mszany, pani Danuta Kurdziel z Iwonicza oraz uczniowie ZS nr 2 w Dukli.

   Cae przedsiwzicie byo czci mikroprojektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej realizowanego w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2017-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Katarzyna Ba
 
Wykad medyczny Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
dursan.jpg25 marca w Orodku Kultury odby si wykad medyczny dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat zdrowia i rehabilitacji krgosupa. Wykad prowadzia Pani magister rehabilitacji Zofia Gorczyca. Wszyscy uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysuchali cennych informacji na temat leczenia wszelkich schorze ortopedycznych takich jak skolioza, dyskopatia itp. Pokaz by prowadzony profesjonalnie, kady z uczestników po wysuchaniu i ogldniciu prezentacji przygotowanie przez pani magister móg zadawa pytania. Po zakoczeniu wykadu uczestnicy serdecznymi brawami podzikowali pani Zofii za przekazani cennych informacji.

Wszyscy zainteresowanych zapraszamy na stron internetow: http://www.dorsum.pl/
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 51