Statystyka

Uytkownikw: 5607
Artykuw: 1530
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23930911
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Uwaga Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Zajcia taneczne dla DUTW w dniu 10 kwietnia
ODWOANE

 
Zajcia w semestrze zimowym. Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Od poowy padziernika ruszyy zajcia w pierwszym semestrze roku akademickim 2016/2017. S one podyktowane wynikiem ankiety, która zostaa przeprowadzona wród zapisanych studentów. Ukazaa ona potrzeby edukacyjne, kulturalne i sportowe czonków stowarzyszenia i pozwolia skompletowa list zaj i klubów zajciowych. Zostay one pogrupowane w sekcje i rozpisane na poszczególne dni tygodnia tak, aby kady student mia moliwo zapisania si na interesujce go formy aktywnoci.

W semestrze zimowym ruszyy nastpujce zajcia, kluby i grypy zajciowe: klub plastyczny, zajcia z taca towarzyskiego, zajcia z taca integracyjnego, Nordic-Walking, gimnastyka korekcyjna, informatyka, jzyk angielski.

Zajcia odbywaj si wedug ustalonych terminów i planów zaj. Wszystkie uruchomione sekcje ciesz si zainteresowaniem studentów, którzy chtnie i z zaangaowaniem uczestnicz w kolejnych spotkaniach.

W dalszym cigu istnieje moliwo zapisania si na funkcjonujce ju zajcia.

W najbliszym czasie planowane jest uruchomienie nowych zaj pod nazw: Zajcia relaksacyjno-wzmacniajco-rozcigajce z elementami Jogi. Ju niedugo na stronie pojawi si wicej informacji na temat miejsca i terminu zaj oraz moliwoci zapisów.

Zapraszamy do ledzenia strony internetowej.

 
Zabawa Andrzejkowa-uniwersytet Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016andwosk.jpg24 listopada w Trangranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyy si „Andrzejki integracyjne Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. W czwartkowy wieczór w przystrojonej sali wród wiec i andrzejkowych rekwizytów, 30 studentów DUTW zebrao si, by wspólnie witowa zbliajc si noc andrzejkow. Panie i Panowie uczestniczcy w imprezie mieli okazj zintegrowa si przy wspólnym stole rozpoczynajc, mamy nadziej, tradycj obchodzenia studenckich Andrzejek. W wietnych nastrojach, do pónych godzin wieczornych, biesiadowano piewajc do akompaniamentu maego skadu kapeli „Duklanie” i taczc przy znanych i lubianych przebojach muzyki polskiej i zagranicznej. Odbyo si równie, jak na Andrzejki przystao, tradycyjne wróenie z wosku. Orodek Kultury w Dukli oraz Zarzd Stowarzyszenia DUTW dzikuj wszystkim uczestnikom pierwszych „Andrzejek Integracyjnych” za wspóln zabaw i ju teraz zapraszaj na kolejne wydarzenia organizowane dla studentów Uniwersytetu.


 
Andrzejki Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

2016dutwandrzejki.jpg
 
inauguracja Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016inauguracja.jpg
„Inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” W pitek 6 padziernika w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli odbya si inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczysto przybyli przyszli Studenci i zaproszeni gocie: burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar, Dyrektor Zespou Szkó Nr 2 w Dukli – Jan Drajewicz, Wicedyrektor Zespou Szkó Nr 2 w Dukli – Arkadiusz Twardzik, Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli – Waldemar Póchopek, Radny Dukli – Zenon Leczyk oraz Przewodniczca Komisji Kultury, Owiaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich – Teresa Belcik. O godzinie 16.00 dyrektor OK Magorzata Walaszczyk-Faryj przywitaa wszystkie przybye na uroczysto osoby i wyrazia ogromn rado, e w kocu, po dugich staraniach, okupionych cik prac zwizan z zalegalizowaniem DUTW i jego organizacj, inicjatywa Orodka Kultury moe wej w ycie. Nastpnie, kilka sów do kandydatów na Studentów skierowa burmistrz Dukli yczc im duo wytrwaoci w zdobywaniu nowej wiedzy. Jak na inauguracj roku akademickiego przystao, w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli wybrzmia radosny hymn wszystkich studentów – „Gaudeamus igitur”. Po nim nastpia cz artystyczna uroczystoci. Na scenie wystpia kapela ludowa „Duklanie” w skadzie: Barbara Faustus – piew, Katarzyna Ba – piew i skrzypce, Piotr Jakiea – akordeon i kontrabas i Artur Szajna – cymbay i instrumenty klawiszowe. Na zakoczenie czci oficjalnej zostaa przedstawiona lista proponowanych przez DUTW zaj oraz informacje dotyczce spraw organizacyjnych zwizanych z dziaalnoci Uniwersytetu. Inicjatywa powstania w Dukli Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodzia si w Orodku Kultury ju w 2014 roku. Zauwaono wtedy du potrzeb utworzenia organizacji, która doprowadziaby do zaktywizowania seniorów z terenu Gminy Dukla w aspekcie intelektualnym, psychicznym, spoecznym i fizycznym poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego. Pierwsze spotkania zwizane z utworzeniem stowarzyszenia majcego charakter Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadziy wielu chtnych, co dao Orodkowi Kultury motywacj do dziaania. W czasie trwania caej procedury zalegalizowania Stowarzyszenia DUTW, uruchomiono ju pierwsze cykliczne zajcia, zorganizowano wykad medyczny oraz „I Dukielski Rajd Starszaków”. Ostatecznie dnia 10.05.2016 roku zgodnie z informacj z Krajowego Rejestru Sdowego dziaalno Stowarzyszenia zostaa zalegalizowana. Decyzja ta daa zielone wiato zarzdowi do podjcia prac nad organizacj roku akademickiego 2016/2017. W pierwszym roku oficjalnej dziaalnoci DUTW uruchomiono: zajcia plastyczne i taneczne, Nordic Walking, informatyk, jzyk angielski oraz gimnastyk. Planowana jest organizacja wykadów tematycznych, kolejnej edycji „Dukielskiego Rajdu Straszków”, wyjazdów oraz spotka okolicznociowych. W dalszym cigu trwa nabór do chóru akademickiego i na zajcia z jogi, które zostan uruchomione po zebraniu si wystarczajcej liczba chtnych. Stowarzyszenie jest równie otwarte na propozycje zaoenia nowych kó zainteresowa. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uruchomionych ju zajciach mog jeszcze dokona zapisów w biurze DUTW. Wszelkie potrzebne informacje mona uzyska w kady czwartek w biurze DUTW na ul. Kociuszki 4 w godzinach 9.00-11.00 oraz na stronie www.ok.dukla.pl w zakadce Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 55