Statystyka

Uytkownikw: 5392
Artykuw: 1468
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22005126
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


inauguracja Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016inauguracja.jpg
„Inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” W pitek 6 padziernika w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli odbya si inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczysto przybyli przyszli Studenci i zaproszeni gocie: burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar, Dyrektor Zespou Szkó Nr 2 w Dukli – Jan Drajewicz, Wicedyrektor Zespou Szkó Nr 2 w Dukli – Arkadiusz Twardzik, Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli – Waldemar Póchopek, Radny Dukli – Zenon Leczyk oraz Przewodniczca Komisji Kultury, Owiaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich – Teresa Belcik. O godzinie 16.00 dyrektor OK Magorzata Walaszczyk-Faryj przywitaa wszystkie przybye na uroczysto osoby i wyrazia ogromn rado, e w kocu, po dugich staraniach, okupionych cik prac zwizan z zalegalizowaniem DUTW i jego organizacj, inicjatywa Orodka Kultury moe wej w ycie. Nastpnie, kilka sów do kandydatów na Studentów skierowa burmistrz Dukli yczc im duo wytrwaoci w zdobywaniu nowej wiedzy. Jak na inauguracj roku akademickiego przystao, w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli wybrzmia radosny hymn wszystkich studentów – „Gaudeamus igitur”. Po nim nastpia cz artystyczna uroczystoci. Na scenie wystpia kapela ludowa „Duklanie” w skadzie: Barbara Faustus – piew, Katarzyna Ba – piew i skrzypce, Piotr Jakiea – akordeon i kontrabas i Artur Szajna – cymbay i instrumenty klawiszowe. Na zakoczenie czci oficjalnej zostaa przedstawiona lista proponowanych przez DUTW zaj oraz informacje dotyczce spraw organizacyjnych zwizanych z dziaalnoci Uniwersytetu. Inicjatywa powstania w Dukli Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodzia si w Orodku Kultury ju w 2014 roku. Zauwaono wtedy du potrzeb utworzenia organizacji, która doprowadziaby do zaktywizowania seniorów z terenu Gminy Dukla w aspekcie intelektualnym, psychicznym, spoecznym i fizycznym poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego. Pierwsze spotkania zwizane z utworzeniem stowarzyszenia majcego charakter Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadziy wielu chtnych, co dao Orodkowi Kultury motywacj do dziaania. W czasie trwania caej procedury zalegalizowania Stowarzyszenia DUTW, uruchomiono ju pierwsze cykliczne zajcia, zorganizowano wykad medyczny oraz „I Dukielski Rajd Starszaków”. Ostatecznie dnia 10.05.2016 roku zgodnie z informacj z Krajowego Rejestru Sdowego dziaalno Stowarzyszenia zostaa zalegalizowana. Decyzja ta daa zielone wiato zarzdowi do podjcia prac nad organizacj roku akademickiego 2016/2017. W pierwszym roku oficjalnej dziaalnoci DUTW uruchomiono: zajcia plastyczne i taneczne, Nordic Walking, informatyk, jzyk angielski oraz gimnastyk. Planowana jest organizacja wykadów tematycznych, kolejnej edycji „Dukielskiego Rajdu Straszków”, wyjazdów oraz spotka okolicznociowych. W dalszym cigu trwa nabór do chóru akademickiego i na zajcia z jogi, które zostan uruchomione po zebraniu si wystarczajcej liczba chtnych. Stowarzyszenie jest równie otwarte na propozycje zaoenia nowych kó zainteresowa. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uruchomionych ju zajciach mog jeszcze dokona zapisów w biurze DUTW. Wszelkie potrzebne informacje mona uzyska w kady czwartek w biurze DUTW na ul. Kociuszki 4 w godzinach 9.00-11.00 oraz na stronie www.ok.dukla.pl w zakadce Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 
Premiera Ksiki Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016dutwswiatgoni.jpg
 
Nagranie dla TVP Rzeszw Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Dnia 16 czerwca w czwartek w dukielskim Parku Paacowym odbyo si nagranie reportay do programu „Lato w regionach” realizowanego przez TVP3 Rzeszów. Wzili w nim równie udzia czonkowie Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy uczestniczyli w zajciach Nordic Walking. O godzinie 17.00 przy wejciu do parku zebrao si okoo 15 osób i w miej atmosferze przystpiono do nagrania. Ekipa telewizyjna zrealizowaa kilka uj, które zostay wyemitowane w niedzielne popoudnie 19 czerwca podczas jednego z wej antenowych na ywo.
 
Rajd Dukielski Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016artrajd.jpg
I DUKIELSKI RAJD STARSZAKÓW – EDYCJA WIOSENNA W czwartek 12 maja odby si I Dukielski Rajd Starszaków organizowany przez Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Orodek Kultury w Dukli. O godzinie 12.00 na parkingu przed Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej zebrao si 23 uczestników, na czele z Waldemarem Olszewskim – ratownikiem GOPR i przewodnikiem caej wyprawy. Nastpnie wszyscy wsiedli do autokaru i udali si do Tylawy, gdzie rozpoczli piesz wycieczk do Olchowca szlakiem oznaczonym ótym kolorem. Trasa prowadzia przez obszar gdzie istniay kiedy wsie: Smereczne i Wilsznia, zniszczone podczas „Operacji Dukielskiej”. Po drodze grupa miaa okazj zobaczy liczne lady dziaalnoci bobrów, najnowsz budowl na terenie Smerecznego – kapliczk postawion w 2007 roku z inicjatywy fundacji „Rutenika” oraz pozostaoci po wyludnionych osadach takie jak przydrone, kamienne krzye i nagrobki w miejscu cmentarza parafialnego w Wilszni. Cz trasy prowadzia przez teren Magurskiego Parku Narodowego. Okoo godziny 15 uczestnicy rajdu dotarli do Olchowca, gdzie obok sali domu ludowego zatrzymali si na odpoczynek i ognisko. Na zakoczenie odbyo si wspólne piewanie piosenek do akompaniamentu gitary. Ju niebawem planowana jest kolejna edycja rajdu nad Jeziorka Duszatyskie.
 
Premiera flilmu Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
W ramach Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W dniu 16 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowo -teatralnej OK Dukla odbya si premiera filmu pt. „Czas Lenych Kurierów”. Wstp na premier by bezpatny. Film opowiada o losach kurierów beskidzkich, którzy w czasie II wojny wiatowej przekradajc si z Polski na Wgry, przenosili meldunki, dokumenty i bro, a take przeprowadzali emisariuszy, utrzymujc w ten sposób kontakt okupowanego kraju z rzdem na uchodctwie. W filmie „zagray" plenery sanockiego skansenu, okolice Jasiela i Balnicy, cz zdj realizowana bya w Jale i w Rymanowie. Po projekcji filmu odbyo si spotkanie z reyserem panem Bogdanem Miszczakiem prezesem TV OBIEKTYW, który opowiedzia o powstaniu filmu.
 
Zobacz te…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 51 z 51