Statystyka

Uytkownikw: 5484
Artykuw: 1494
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22966031
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Warsztaty somkarskie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
   2018slomka.jpgW sobotnie przedpoudnie 13 padziernika 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbya si kolejna cz projektu „Dukielski senior – kulturowo aktywny” realizowanego przez DUTW w ramach zada publicznych Gminy Dukla w roku 2018.

   Tym razem czonkinie Stowarzyszenia uczestniczyy w „Warsztatach somkarskich” poprowadzonych przez rkodzielniczk Mart Podolak. Podczas zaj seniorki poznay techniki wyplatania somy ytniej, która ze wzgldu na swoje waciwoci, po odpowiednim przygotowaniu, jest idealnym materiaem do wytwarzania ozdób rkodzielniczych. Uczestniczki warsztatów poznay kilka podstawowych splotów, a nastpnie wykonay anioki, somkowe spiralki i gwiazdki. Jak si okazao technika wyplatania somy jest procesem wymagajcym czasu i precyzji. Warto jednak powici si pracy twórczej bo jej efekty s naprawd satysfakcjonujce.

   W ramach zadania odbd si jeszcze jedne warsztaty artystyczne, tym razem, 3 listopada 2018 w godzinach 9.00-15.00, chtni bd si uczy carvingu – techniki wycinania w owocach i warzywach. Zapisy odbywaj si w czwartki w godzinach 9.00-10.00 w biurze DUTW przy ulicy Kociuszki 4. Ilo miejsc ograniczona!

Katarzyna Ba
 
Wyjazd do filharmonii Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018filharmonia.jpg
 
Warsztaty carvingu Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018carwing.jpg
 
Inauguracja Roku Akademickiego Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018inauguracjaart.jpgInauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku W czwartek 4 padziernika 2018 r. w sali kinowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli, odbya si uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

    Spotkanie rozpoczo si odpiewaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”. Nastpnie dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj ogosia otwarcie nowego – 3 roku akademickiego i powitaa Zarzd Stowarzyszenia, zaproszonych goci oraz wszystkich Studentów. Gos zabra równie obecny na Inauguracji Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar. Omówieniem spraw organizacyjnych dotyczcych dziaalnoci DUTW zaja si natomiast nowa Prezes Zarzdu Stowarzyszenia – Pani Melania Romaczak-Gód. Zaprezentowaa harmonogram zaj dydaktycznych, spotka edukacyjnych oraz wyjazdów i imprez organizowanych w semestrze zimowym. Na zakoczenie uroczystej Inauguracji, krótki program artystyczny wykonao trio instrumentalne Katarzyna Ba, Piotr Jakiea i Artur Szajna – pracownicy Orodka Kultury w Dukli. Tego dnia odbyy si równie zapisy na rónorodne formy aktywnoci takie jak zajcia taneczne, jzyk angielski, gimnastyka korekcyjna oraz na wydarzenia realizowane w ramach projektu „Dukielski senior kulturowo aktywny”, dofinansowanego przez Gmin Dukla.

   O godzinie 18.00 Studenci mogli uczestniczy w pierwszym wykadzie w ramach otwartego roku akademickiego, zatytuowanym „W zdrowym ciele, zdrowy duch – co je, eby by zdrowym”, który wygosia dietetyk Pani Magdalena Jaskóka.


   Katarzyna Ba

   Zarzd Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza osoby, które przekroczyy pidziesity rok ycia, do zoenia deklaracji czonkowskiej, wstpienia w szeregi Stowarzyszenia i skorzystania z jego oferty dydaktyczno-kulturalnej. Informacje mona uzyska w biurze DUTW przy ul. Kociuszki 4 w kady czwartek w godzinach 9.00-10.00. Zapraszamy!


 
Inauguracja roku Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018inauguracja.jpg
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 54