Statystyka

Uytkownikw: 5674
Artykuw: 1571
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24646053
Kapela Duklanie
Wystp kapeli "Duklanie" Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017wisniowaart.jpg
30 lipca nasza kapela ludowa „Duklanie” zaprezentowaa si podczas XXVI Midzywojewódzkiego Spotkania kapel Ludowych w ramach 650-lecia wsi Niewodnej. Serdecznie dzikujemy organizatorowi Orodkowi Kultury w Winiowej za serdeczne przyjcie i mi atmosfer podczas uroczystoci.
 
Jarmark Berezniaski na Ukrainie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
„Jarmark Berezniaski” na Ukrainie
   16 lipca 2017 r. w Maym Bereznem na Ukrainie odby si II festiwal rzemiosa i sztuki ludowej regionu Zakarpacia pod nazw „Jarmark Berezniaski”. Rodowód tej imprezy siga jeszcze czasów cesarstwa austro-wgierskiego, kiedy to na organizowane wówczas targi przybywali ludzie z caego Zakarpacia i ssiedniej Sowacji, by kupi produktu rolne, pyszne jedzenie oraz wyroby rkodzielników.
2017ukraina.jpg
   Na specjalne zaproszenie burmistrza Gminy Wielkie Berezne Jarosawa Szukala, w wydarzeniu wzia udzia delegacja Gminy Dukla w skadzie: Zastpca Burmistrza Dukli Elbieta Wróbel i Dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj, a take kapela ludowa „Duklanie”. Oprócz reprezentantów z Polski do Maego Berezna przybyli równie gocie ze Sowacji.
   Festiwal rozpocz korowód utworzony przez czonków wszystkich zespoów folklorystycznych. piewajc i grajc na instrumentach wykonawcy ludowi w dwóch grupach przemierzali ulice Maego Berezna. W centrum wsi, w obecnoci miejscowej spoecznoci oraz wadz Gminy nastpio gocinne przyjcie zespoów i zaproszonych goci chlebem i sol oraz symboliczne zczenie si w jedn parad. Po przybyciu na miejscowy stadion burmistrz Gminy Wielkie Berezne oficjalnie otworzy Jarmark i powita zaproszone delegacje zagraniczne. Uczestnicy imprezy mogli zobaczy wystaw twórców ludowych Zakarpacia, spróbowa regionalnych przysmaków oraz posucha wystpów lokalnych zespoów i zaproszonych grup folklorystycznych ze Sowacji i z Polski. Nasz kultur muzyczn zaprezentowaa kapela ludowa „Duklanie”, która wykonaa utwory pochodzce z regionu kronieskiego m. in.: „Parobeczek”, „Rumpaj dyna”, „eby nie ta góra”, „Soneczko na zachodzie” oraz piosenki ludowe znane i piewane w caej Polsce – „Chodziem do Ciebie”, „Lipka”, „Takiego Janicka”. Kapela zagraa take dwa utwory zaczerpnite z folkloru naszych ssiadów – „Czom Ty ne pryszo” i narodow pie ukraisk „Spodobaas meni”, które zostay zadedykowane organizatorom imprezy oraz zgromadzonej publicznoci. W godzinach wieczornych odbyy si koncerty solistów i popularnych zespoów muzycznych, efektowny pokaz ognia oraz rozpalenie tradycyjnego ogniska w pobliu rzeki.

   Wystp kapeli „Duklanie” spodoba si nie tylko ukraiskiej spoecznoci lokalnej ale take oficjalnym delegacjom przybyym na Jarmark, co zaowocowao zaproszeniami na „Festiwal Sztuki Bojów” w zachodniej Ukrainie oraz na „Midzynarodowy Przegld Zespoów Ludowych” na Sowacji.

   Polska delegacja spotkaa si z serdecznym i entuzjastycznym przyjciem, a cay pobyt na Ukrainie przebiega w miej atmosferze. Wyjazd by okazj do podjcia rozmów na temat dalszej wspópracy pomidzy partnerskimi Gminami, zapoznania si z kultur ludow regionu Zakarpacia i nawizania licznych kontaktów artystycznych. Mamy nadziej, e uczestnictwo w „Jarmarku Berezniaskim” bdzie impulsem do nawizania cisej relacji w obszarze kultury.

Katarzyna Ba
 
Koldy w kach Dukielskich Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017koledy.jpg6 stycznia w wito Trzech Króli w k Dukielskich odby si VIII Przegld Kold i Pastoraek Powiatu Kronieskiego. Nowo powstaa kapela ludowa „DUKLANIE” zapiewaa dwie koldy „Zornicka” i „Gore Gwiazda Jezusowi”. Oprócz kapeli „DUKLANIE” wystpio 18 zespoów. Po zakoczeniu przegldu zespoy otrzymay pamitkowe dzwonki z tabliczkami wykonane przez rkodzielników. Oczywicie jak co roku wszyscy zostali zaproszeni na poczstunek podczas którego wszystkie zespoy koldoway. Organizatorami Przegldu byli: Starostwo Powiatowe w Kronie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedno”, Orodek Kultury w Dukli oraz parafia pw. NSPJ w kach Dukielskich.


duklaniefb.jpg
 
 
Biesiada Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016wietrznobies.jpg26 listopada Koo Gospody Wiejskich z Wietrzna zaprosio kapel „Duklanie” na Biesiad organizowan tradycyjnie przed Adwentem. Zespó dziaajcy niespena rok mia okazj, po raz pierwszy w swoim dorobku artystycznym, zaprezentowa si na tej imprezie wród innych znakomitych zespoów piewaczych i kapel. W tym roku KGW z Wietrzna na czele z przewodniczc – Pani Danut Czelniak, oprócz naszej kapeli zaprosio równie zespó piewaczy „Jarzbina” z Piotrówki, zespó piewaczy i kapel „czanie” oraz kapel ludow „Bobrzanie”. Na scenie zaprezentoway si równie gospodynie sobotniej imprezy – zespó „Wietrznianki”. Wszyscy artyci wykonali krótkie programy artystyczne zoone z piosenek ludowych, które niejednokrotnie porway zebranych goci do piewu oraz wspólnej zabawy na rodku sali.
Kapela „Duklanie” zaprezentowaa na scenie 7 utworów, wród których znalazy si piosenki piewane przez solistów jak i utwory instrumentalne. Po wszystkich prezentacjach odbya si zabawa taneczna. Kapela „Duklanie” wraz z dyrektor OK w Dukli – Magorzat Walaszczy-Faryj, dzikuj KGW z Wietrzna za zaproszenie i wspaniae przyjcie. Mamy nadziej, e jeszcze nie raz spotkamy si na Biesiadzie.

 
Dzie Seniora w Nowej Wsi Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2016nwszarotki.jpgW sobot 19 listopada zespó obrzdowo-piewaczy „Szarotka-Duklanie” i kapela „Duklanie”, na zaproszenie Radnej z Nowej Wsi – Pani Teresy Belcik, uczestniczyli w zorganizowanym, jak co roku, Dniu Seniora. Podczas wystpu grupa artystyczna przedstawia krótki program przygotowany specjalnie na t uroczysto. W drugiej czci zespó wykona kilka piosenek ludowych przeplatanych krótkimi skeczami, które rozbawiy wszystkich zgromadzonych na sali seniorów. Po czci artystycznej Szarotki zaprosiy goci do wspólnej biesiady. Do piewu i do taca przygrywaa kapela ludowa „Duklanie”.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 16 z 16