Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25249639
Projekty


Uroczyste zakoczenie mikroprojektu Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018mikroprojekt.jpg
Uroczyste zakoczenie mikroprojektu polsko-sowackiego
    12 padziernika 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si podsumowanie rocznego projektu zatytuowanego „Sowiascy bliniacy” mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Mikroprojekt realizowa Orodek Kultury w Dukli oraz sowacki partnera Podduklianské osvetové stredisko w widniku. Pitkowe spotkanie byo wspania okazj do przypomnienia wydarze zorganizowanych w ramach projektu oraz podzikowania polskim i sowackim koordynatorom, wolontariuszom oraz uczestnikom poszczególnych zada, którzy przybyli na specjalne zaproszenie Orodka Kultury. W uroczystoci uczestniczyli równie przedstawiciele wadz Dukli na czele z Burmistrzem Dukli Andrzejem Bytnarem i radni: Zenon Leczyk i Wadysaw Boczar.
  
   Gównym punktem imprezy byo odtworzenie prezentacji multimedialnej ukazujcej efekty caorocznej pracy, nastpnie kady z uczestników otrzyma upominki skadajce si z publikacji wydanych w ramach inicjatywy: katalogu poplenerowego „Sowiascy bliniacy” oraz pyty „Dla Ciebie may Panie – polsko-sowackie koldowanie”. Na zakoczenie czci oficjalnej wystpia kapela ludowa „Duklanie”. 
Katalog poplenerowy Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Katalog poplenerowy „Sowiascy bliniacy”

   W marcu 2018 roku zosta wydany katalog poplenerowy „Sowiacy bliniacy”, który by czci zadania mikroprojektu realizowanego przez ostatni rok przez Orodek Kultury w Dukli. Katalog jest udokumentowaniem zorganizowanych w miesicach maj-lipiec 2017 roku plenerów malarskiego i rzebiarskiego. Prezentuje efekty pracy uczestniczcych w nich, 32 polskich i sowackich artystów. W katalogu, zaprojektowanym i wydanym przy wspópracy z kronieskim wydawnictwem Ruthenus, znajduje si kilkadziesit fotografii bdcych prezentacj obrazów i rzeb wraz z krótkimi sylwetkami ich twórców. Stanowi on swego rodzaju wizytówk sztuki regionu pogranicza.
   Zadanie zostao zrealizowane w ramach projektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej, Program Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 
Polsko-Sowackie Koldowanie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
   2018skcd.jpg
   3 lutego 2018 roku w sali widowiskowej Orodka Kultury w Dukli zostaa zrealizowana sesja nagraniowa pyty CD „Dla Ciebie May Panie polsko-sowackie koldowanie”, w ramach projektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej, Program Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Bya ona efektem przeprowadzonych tydzie wczeniej warsztatów piewania kold „Wspólnie koldujmy”.

   W rejestracji materiau uczestniczyy trzy zespoy ludowe. Sowacj reprezentowa zespó folklorystyczny „Stropkovani“ oraz kapela ludowa „FS Makovica, za ze strony polskiej w nagraniu udzia wzia kapela ludowa „Duklanie”. Podczas trwajcej cay dzie sesji, przy wspópracy z firm nagraniowej Jackob Sound Studio, udao si utrwali 12 polskich i sowackich kold i pastoraek. Wikszo z nich zostaa zaaranowana na duy skad wokalno-instrumentalny skupiajcy czonków wszystkich zespoów.

   Cech charakterystyczn dla caej inicjatywy byo umocnienie wspópracy pomidzy zespoami ludowymi dziaajcymi w ramach lokalnych spoecznoci i umoliwianie im zetknicia si z przejawami kultury muzycznej ssiadów. Celem nadrzdnym byo zachowanie i rozpowszechnienie dziedzictwa, jakim s tradycyjne koldy i pastoraki, szerokiej grupie odbiorców. Niewtpliwie wydanie pyty bdzie stanowio interesujcy materia promujcy sztuk ludow pogranicza polsko-sowackiego.
 
Warsztaty Wsplnie koldujmy Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
  2018wspolnekoledownie.jpg
   27 stycznia 2018 roku w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli odbyy si warsztaty piewania kold zatytuowane „Wspólnie koldujmy”. Byy one dopenieniem realizowanego na przestrzeni ostatniego roku „Cyklu siedmiu warsztatów artystyczno-rkodzielniczych“ w ramach mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej Program Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

   Celem warsztatów oprócz nauki kold i pastoraek byo nawizanie wspópracy pomidzy polskimi i sowackimi zespoami muzycznymi oraz aktywizacja mieszkaców i artystów z terenu objtego programem. Pierwsza cz skierowana bya dla wszystkich chtnych osób - mioników piewu i muzyków, natomiast w czci drugiej warsztatów wziy udzia zespoy folklorystyczne z Polski i Sowacji, które zdecydoway si nagra pyt z koldami pogranicza. Przygotowany materia muzyczny zosta udokumentowany w sobot 3 lutego 2018 roku podczas trwajcej cay dzie sesji nagraniowej.


Katarzyna Ba
 
OBRZD BOONARODZENIOWY Z OKOLIC DUKLI NA SOWACJI Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018-szarotka-duklanie-sowacja.jpg
Orodek Kultury w Dukli i
Podduklianske osvetové stredisko w widniku zrealizowali ostatni inicjatyw w ramach zadania „Spotkania z kultur Sowiask - koncerty, spektakle" wchodzcego w skad mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy" - mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Po grudniowej wizycie sowackiej grupy obrzdowej w Dukli, przyszed czas na zaprezentowanie naszym ssiadom polskich zwyczajów boonarodzeniowych. W niedzielne popoudnie 14 stycznia 2018 roku w widniku zagoci zespó obrzdowo-piewaczy „Szarotka-Duklanie", który przygotowa interesujc scenk, zawierajc obraz tradycyjnego na naszym terenie koldowania, zatytuowan „Obrzd boonarodzeniowy z okolic Dukli na Sowacji". Pene humoru przedstawienie zostao wystawione w sali Muzeum Kultury Ukraisko-Rusiskiej w widniku. Widzowie z zainteresowaniem ledzili przebieg akcji, któr ubogacay rónorodne stroje koldnicze zaczerpnite z tradycji naszych przodków. Zespó „Szarotka-Duklanie" zaskoczy Sowack publiczno, przygotowujc kilka dialogów w ich rodzimym jzyku. Do obrzdu zostay wplecione najpikniejsze polskie koldy i pastoraki.

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 22