Statystyka

Uytkownikw: 5756
Artykuw: 1608
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25389224
Projekty


Warsztaty Sowacja Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017warsztatyslo.jpg
 
Warsztaty twrcze Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017ikonywarsztaty.jpg
 
Plener rzebiarski i wernisa Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg
Plener rzebiarski

Kocem czerwca 2017 roku Orodek Kultury w Dukli rozpocz realizacj pleneru rzebiarskiego bdcego kolejnym ogniwem mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Tym razem do Dukli przyjechao 16 artystów rzebiarzy, którzy w dniach 26 czerwca do 2 lipca oddali si pracy twórczej w drewnie. Miejscem pleneru by przygotowany i zabezpieczony specjalnie na t okazj plac przy obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Organizatorzy zapewnili artystom wszelkie potrzebne materiay oraz rozstawili namioty chronice twórców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na szczcie w przewaajcej czci tygodnia pogoda dopisywaa, co zapewnio artystom spokojn i systematyczn kontynuacj tego mudnego procesu jakim jest rzebienie.

Prace powstae podczas zadania to zbiór rzeb rónorodnych pod wzgldem techniki, gabarytów oraz tematów wybranych przez Orodek Kultury w Dukli. Wród nich znajduj si postacie biblijne, bajkowe i historyczne, muzykanci oraz artyci. Ju niebawem stan one w rónych miejscach na terenie Dukli, gdzie bd „cieszy oko” mieszkaców miasta, okolicznych miejscowoci oraz turystów.

  
2017plenerrzxbiarskidd.jpg
W plenerze wzili udzia nastpujcy artyci:

Pawe Leszega
Ukoczy Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie i Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie. Obecnie pracuje w Liceum Plastycznym w Kronie jako nauczyciel snycerstwa.

Kazimierz ach Ukoczy Zespó Szkó Plastycznych w Jarosawiu. Jest absolwentem Wydziau Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalnoci Rysunek. Obecnie uczy snycerstwa w Liceum Plastycznym w Kronie.

Piotr Staruchowicz Rzebiarz samouk z Zarszyna. Pracuje w Polskich Kolejach Pastwowych S.A. Jako twórca ludowy by uczestnikiem wielu wystaw i plenerów rzebiarskich.

Bartomiej Wgrzyn Ukoczy z wyrónieniem Wydzia Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, pod okiem prof. Józefa Murzyna. Obecnie pracuje jako asystent prof. Andrzeja Zwolaka w Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeby Akademii Sztuk Piknych w Krakowie.

Mariusz Mogilany Absolwent Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Sanoku na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Obecnie tworzy i mieszka w Zagórzu, gdzie zajmuje si rzeb.

Mariusz Haba Snycerz i konserwator dzie sztuki. Pracuje jako rzemielnik teatralny pracowni plastycznej Teatru Maska w Rzeszowie, gdzie projektuje i tworzy scenografie i rekwizyty do przedstawie teatralnych.

Katarzyna Peszko Obronia dyplom w pracowni malarstwa na kierunku Edukacja artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wolnej chwili zajmuje si malarstwem, ikon i rzeb.

Jacek Golec Absolwent dwuletniego Studium Nauczycielskiego i Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie na kierunku snycerstwo. Obecnie zajmuje si stolarstwem. W wolnych chwilach powica si pracy twórczej.

Peter Mušinský Rzebiarz samouk. Swoj pasj artystyczn dzieli z synem równie Peterem. Tworzy zarówno prace sakralne jak i ludowe. 

Marek Drozd Rzebi od 3 lat i jest samoukiem. Na pocztku zajmowa si paskorzebami o tematyce ludowej i zwierzcej. Od roku rzebi prace penowymiarowe. Jest to pierwszy plener rzebiarski artysty.

Štefan Malík Od dziecka uczy si rzebiarstwa. Obecnie jest na emeryturze i wolne chwile powica pracy twórczej w drewnie oraz krelarstwu. Tworzy na zamówienie, gównie tematy sakralne.

Bistrik Malik Rzebiarz, z wyksztacenia stolarz. Syn Pana Štefana Malika. Jest uczestnikiem plenerów rzebiarskich, w Polsce tworzy po raz pierwszy. 

Miroslav Jani Jako amator ma ju za sob 20 lat pracy twórczej w technice rzebiarskiej. Uprawia tematyk ludow, sakraln, m.in. wyrzebi drog krzyow, a take przedmioty uytkowe, np. zabawki na place zabaw. Od 17 lat posiada autorsk galeri w Bardejowie, gdzie prezentuje swoj twórczo.

Ján Hajduk Jest nauczycielem snycerstwa w Súkromná stredná odborná škola Bardejov. Zajmuje si równie renowacj. Bierze udzia w licznych plenerach artystycznych. 

Jozef Pankuch Ukoczy szko na kierunku stolarstwo. Pracowa m.in. w telewizji sowackiej oraz jako technolog. Rzebiarstwem zajmuje si amatorsko.

Marek Mikluš Obecnie zajmuje si rzebiarstwem. Wczeniej pracowa jako renowator budynków. Jego rzeby znajduj si m. in. we Woszech i Kanadzie. Jedn z rzeb artysty posiada byy prezydent Sowacji - Ivan Gašparovi.

Mikroprojekt „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw
w kulturze polskiej i sowackiej
realizowany jest w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
.

 
dzie sowacki Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg

slowacki_2017.jpg
„Dzie sowacki”

 

 

„Spotkania z kultur Sowiask – koncerty, spektakle” to kolejne zadanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej przez Orodek Kultury w Dukli. W skad niniejszej operacji wchodzi organizacja 3 wydarze kulturalnych, dla szerokiego grona odbiorców, przedstawiajcych tradycje sowiaskie. Celem zadania jest kultywowanie zwyczajów terenu pogranicza oraz ukazanie ich podobiestw. Poszerzenie oferty kulturalnej partnerów projektu o midzynarodowe inicjatywy, posuy przeamaniu bariery jzykowej i nawizaniu „nici” porozumienia pomidzy wspópracujcymi instytucjami oraz spoecznoci lokaln.

1 lipca 2017 roku w Dukli odby si wchodzcy w skad zadania „Dzie sowacki”. Zosta on zorganizowany na scenie plenerowej przy obiektach miejscowego MOSiR-u. Licznie zgromadzona publiczno miaa okazj zobaczy i posucha trzech wspaniaych zespoów pieni i taca ze Sowacji: FS Makovika ze Svidníka, FS Stropkovan ze Stropkova oraz FS Makovica ze Svidníka. Podczas trwajcego ponad 3 godziny koncertu zaproszone grupy folklorystyczne zaprezentoway suity taneczne oraz utwory wokalne i instrumentalne charakterystyczne dla kultury sowackiej. W przerwie odby si wernisa prac powstaych podczas pleneru rzebiarskiego realizowanego w ramach innego zadania wchodzcego w skad mikroprojektu. Dyrektor Orodka Kultury w Dukli – Magorzata Walaszczyk-Faryj oficjalnie otworzya wystaw zoon z 16 rzeb i podzikowaa wszystkim twórcom za ich prac, kreatywno i wspania atmosfer jak stworzyli w cigu spdzonego razem tygodnia. Widzowie zgromadzeni przy obiektach MOSiR w Dukli mogli równie skosztowa potrawy z tradycyjnej kuchni sowackiej, które zostay przygotowane przez 3 grupy kulinarne ze Sowacji.

Mikroprojekt „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw
w kulturze polskiej i sowackiej
realizowany jest w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
.

Katarzyna Ba
 
Wernisa Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017plenerrzezbiarski.jpg
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 22