Statystyka

Użytkowników: 4518
Artykułów: 1249
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 17171394
Projekty


Pisanie jaj Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
artbanerinterreg.jpg
WARTSZTATY PISANIA JAJ W TRADYCJI POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ


   4 kwietnia 2017 roku Ośrodek Kultury w Dukli zrealizował pierwszą operację mikroprojektu pt. „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


   Zwyczaj zdobienia pisanek jest jednym z nieodłącznych elementów przygotowań do Świąt Wielkanocnych. W zależności od regionu i przyjętych tam praktyk, w świątecznych koszykach można znaleźć jajka wykonane w różnych technikach. Na pograniczu polsko-słowackim tradycja pisania jaj wielkanocnych jest bardzo zakorzeniona, a różnorodność technik w jakich są wykonywane jest warta poznania.
2017interregart1.jpg

   We wtorek o godzinie 18.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyły się ”Warsztaty Pisania Jaj w Tradycji Polskiej i Słowackiej”. Miały one na celu wymianę kunsztu rękodzielniczego pomiędzy artystami ludowymi terenu pogranicza, jak i prezentację technik zdobienia pisanek chętnym mieszkańcom obszaru wsparcia. Lektorkami warsztatów były polskie i słowackie artystki ludowe: Mária Kravcová – Świdnik, Nataša Marusinová – Vyšný Olík, Maria Kwaśniowska – Barwinek oraz Krystyna Szymczak – Mszana. Wydarzenie zgromadziło aż 29 uczestników, którzy z wielką ciekawością obserwowali pracę rękodzielniczek, a następnie korzystając z ich doświadczenia próbowali wykonać własne pisanki w technice woskowej. Wyniki kilkugodzinnych praktyk były bardzo zadowalające. Uczestnicy warsztatów wykazali duże zaangażowanie, kreatywność i niemałe zdolności plastyczne. Dzięki cennym wskazówkom lektorek udało im się wykonać wiele pięknych pisanek, które będą mogli włożyć do swojego koszyka wielkanocnego w Wielką Sobotę.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Śłowiańscy bliźniacy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
artbanerinterreg.jpg

„Słowiańscy bliźniacy – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej”

   Od kwietnia 2017 roku Ośrodek Kultury w Dukli rozpocznie realizację rocznego projektu „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej. Partnerem słowackim mikroprojektu będzie Podduklianské osvetové stredisko w Świdniku.

   Głównymi założeniami niniejszej operacji jest popularyzacja kultury i tradycji pogranicza oraz przybliżenie współczesnych przejawów sztuki polskiej i słowackiej poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami kultury, artystami, rękodzielnikami oraz całą społecznością lokalną. Wymiana doświadczeń artystycznych oraz ukazanie cech wspólnych pomiędzy dziedzictwem kulturowym obu regionów zaowocuje nie tylko nawiązaniem długotrwałej współpracy polsko-słowackiej w różnych aspektach kultury, ale także wspólnymi produktami promującymi region pogranicza (albumy, płyty cd) oraz ożywieniem stosunków międzyludzkich. Organizacja wspólnych przedsięwzięć wynikających z zadań mikroprojektu ma na celu ukazanie, niekiedy już zapomnianych, przejawów kultury ludowej i obyczajów, a w efekcie zaszczepienie w odbiorcach współczesnej kultury chęci kultywowania rodzimych tradycji. Jednym z wyników realizowanego projektu będzie również rozpropagowanie regionu pogranicza jako godnego odwiedzenia i ciekawego terenu turystycznego.

   W ramach mikroprojektu realizowane będą następujące zadania: cykl siedmiu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych; plenery artystyczne: malarski i rzeźbiarski; spotkanie z kulturą Słowiańską – koncerty i spektakle oraz promocja mikroprojektu. Poszczególne przedsięwzięcia będą odbywały się w Gminie Dukla i na terenie partnera w Świdniku.

Całkowita kwota mikroprojektu wynosi: 46 489,94 €

   W ramach zadania – Cykl siedmiu warsztatów artystyczno rękodzielniczych – zostaną zorganizowane warsztaty mające na celu przybliżenie bogactwa przejawów kultury polskiej i słowackiej oraz aktywizację mieszkańców i artystów z terenu objętego wsparciem. Niniejsza operacja przewiduje organizację następujących wydarzeń:

• „Warsztaty pisania jaj w tradycji polskiej i słowackiej”
• „Koronkarstwo w tradycji słowackiej”
• „Wspólne świąteczne śniadanie – czyli warsztaty, pokaz i degustacja wielkanocnego jadła regionalnego tradycji polsko-słowackiej”
• „Warsztaty cymbalistów”
• „Warsztaty regionalnego tańca ludowego dla dzieci”
• „Warsztaty twórcze”
• „Wspólnie kolędujmy” (efektem tych warsztatów będzie nagranie i wydanie płyty z kolędami w języku polskimi słowackim).

   Kolejne zadanie mikroprojektu – Plenery artystyczne: malarski i rzeźbiarski – stanowić będzie organizacja plenerów, na które zaproszeni zostaną lokalni artyści malarze i rzeźbiarze polscy i słowaccy. Celem operacji będzie wymiana doświadczeń artystycznych, zacieśnienie stosunków sąsiedzkich, rozpowszechnianie lokalnej sztuki terenu pogranicza oraz nawiązanie długotrwałej współpracy. Po zakończeniu obydwu plenerów zostaną zorganizowane wystawy poplenerowe prezentujące efekty siedmiodniowej pracy artystów. Część integralną zadania stanowić będzie wydanie katalogu poplenerowego, w którym prezentowane będą powstałe podczas pleneru obrazy i rzeźby, a także sylwetki ich twórców. Wydawnictwo będzie swego rodzaju wizytówką naszego regionu oraz materiałem promującym sztukę pogranicza.

   Spotkanie z kulturą Słowiańską - koncerty, spektakle – to nazwa kolejnego zadania realizowanego w ramach mikroprojektu przewidującego organizację trzech koncertów/spektakli prezentujących tradycyjną kulturę Słowiańską:
• „Dzień słowacki”
• „Obrzęd Bożonarodzeniowy z okolic Dukli na Słowacji”
• „Obrzęd Bożonarodzeniowy ze Słowacji”. Wydarzenia te są skierowane do szerokiej grupy odbiorców i mają na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz ukazanie podobieństw w kulturze Polskiej i Słowackiej. Ich organizacja przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej partnerów projektu oraz do promocji terenu pogranicza.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 11 z 11