Statystyka

Użytkowników: 5176
Artykułów: 1388
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 19961224
regulkamin poezja patriotyczna 2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


XI POWIATOWY KONKURS

  RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu krośnieńskiego

REGULAMIN

 

CELE:

 - krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego;

- upowszechnianie najbardziej wartościowej poezji o tematyce patriotycznej

wśród młodych mieszkańców powiatu  krośnieńskiego;

- promocja lokalnych talentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  PRZEBIEG KONKURSU: 

1.     Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.

 

2.     Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6,

- uczniowie szkół gimnazjalnych,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

       3.   Etapy eliminacji:

 - etap gminny:

 31marca  br. o godz. 9.00, sala widowiskowo-kinowa Ośrodka Kultury w Dukli.

Zgłoszenia do etapu gminnego prosimy przesyłać na adres norbert@dukla.pl do dnia 29 marca 2017r. do godz. 17.00

Uwaga! Karta zgłoszenia musi zawierać:

1.     imię i nazwisko ucznia……………….

2.     szkoła, klasa…………………..

3.     tytuł , imię i nazwisko autora utworu…………………….

4.     imię i nazwisko opiekuna tel. kon…………………

 

 

 

 

 

    - etap powiatowy

 

odbędzie  się w Internacie ZS w Iwoniczu – ul. Zadwór 15 :

dla  szkół podstawowych              - 20. 04. 2014 r. od godz, 9.00

dla gimnazjów                               - 20. 04. 2014 r. od godz. 11.00

dla szkół ponadgimnazjalnych      - 20. 04. 2014 r. od godz. 13.00.

   (szkoły ponadgimnazjalne nie biorą udziału w etapach gminnych,  bezpośrednio zgłaszają się na etap powiatowy)

             Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi w dniu konkursu po przesłuchaniach w każdej kategorii wiekowej     

     4.   Uczestnicy prezentują po 1 utworze poetyckim polskiego autora wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekroczyć  5 minut.

   

 KRYTERIA OCENY  I  NAGRODY

 1.      Oceny prezentacji na każdym etapie eliminacji dokonuje jury powołane przez organizatorów.

 2.   Kryteria oceny :

           - dobór i rozumienie tekstów,

           -  interpretacja utworów,

           - poprawność i ekspresja prezentacji,

           - dykcja oraz opanowanie tekstu.

 

3.  Laureaci  etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy.

          Laureaci finału powiatowego otrzymują nagrody ufundowane przez

          organizatorów.

 

UWAGI OGÓLNE

1.      Koszty eliminacji pokrywają organizatorzy poszczególnych etapów.

2.      Koszty podróży na eliminacje  powiatowe i  finał konkursu pookrywają

 jednostki delegujące

3.      Na eliminacje powiatowe laureaci przyjeżdżają pod opieką nauczyciela.

4.      Organizator na eliminacjach powiatowych zapewnia poczęstunek.