Statystyka

Użytkowników: 5176
Artykułów: 1388
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 19961170
poezja i plastyka religijny 2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


KONKURS  RECYTATORSKI

POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

 

 

     Regulamin:
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie przez siebie wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment) 
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wykonawcy) 
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:
     kat I - przedszkolaki 
     kat.II - klasy I do III 
     kat.III - klasy IV do VI 
     kat.IV - gimnazjum 
     kat.V - dorośli 
5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 
6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia. 
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 25 maja 2017r.  od godz. 9.00  w Sali widowiskowo-teatralnej   Ośrodka Kultury  w Dukli.

 

8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 19 maja 2017r. do godz 18.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski  38. 38-450 Dukla Tel . 662054407

    - imię i nazwisko

    - tytuł utworu

    - kategoria

    - instytucja delegująca

    - imię i nazwisko opiekuna

    - telefon kontaktowy

 

9. Cel konkursu:  
    - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, 
    - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego, 
    - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają zgodę na fotografowanie i  filmowanie swoich   występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez Ośrodek Kultury sposób.

 


konkurs plastyczny

 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież

oraz dorosłych z terenu gminy Dukla

 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

 

pt. 20 lat minęło… – św. Jan Paweł II na ziemi dukielskiej

REGULAMIN

 

1...Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną technika plastyczną. 
2.  Prace konkursowe wyłącznie w formacie A-3. 
3.  W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną dostarczone do  19 maja 2017r.

 

 

    do godz. 18.00  do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla
4. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, kategoria, szkoła). Informacja   umieszczona na małej karteczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu.  

 

     Nagrody wręczane będą podczas  konkursu  recytatorskiego poezji i prozy o  tematyce religijnej 25 maja 2017r.

 

                                           Prace nieodebrane do 2 czerwca 2017r. ulegną zniszczeniu.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:

 

 

     Kat I - kl I - III 
     Kat II - kl IV- VI 
     Kat III - Gimnazjum 
     Kat IV - Dorośli 

6. Kryteria oceny: pomysł,  stopień trudności,  zgodność pracy z  tematem konkursu, ogólny wyraz   artystyczny. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja 2017r.