Statystyka

Użytkowników: 5175
Artykułów: 1385
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 19955761
Usłyszeć Głos Seniora Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
DUKIELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REALIZUJE PROJEKT „USŁYSZEĆ GŁOS SENIORA”

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Gminy Dukla w 2017 roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacji wydarzeń i imprez kulturowych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych i muzycznych.”
Tytuł zadania: Usłyszeć głos seniora
Termin realizacji: 01.03.2017 – 15.12.2017
Kwota dofinansowania : 7.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do szeroko pojętej kultury osobom starszym, emerytom, rencistom zamieszkałym na terenie Gminy Dukla. Często ich potrzeby i głos są traktowane marginalnie, dlatego projekt zakłada stworzenie oferty opartej na ich aktywnym udziale w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach programu zostaną zorganizowane warsztaty zielarskie, wyjazdy edukacyjne, rajdy krajoznawczo – historyczne, wykład z wybranego zagadnienia. Realizacja projektu ma na celu zniwelowanie bariery dostępu do dóbr kultury wysokiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz świadomości narodowej, wspieranie postaw obywatelskich wśród osób starszych. Zadanie przyczyni się także do rozwijania zainteresowania uczestników, aktywnego spędzania przez nich czasu oraz zaspakajania potrzeb kontaktu z innymi ludźmi. Wpłynie korzystnie na ich samorealizację, będzie pozytywnie oddziaływać na więzi społeczne. Tematyka wydarzeń zawartych w ramach projektu jest różnorodna i ma na celu dotarcie do jak największego grona seniorów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »