Statystyka

Uytkownikw: 5526
Artykuw: 1505
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23312711
konkurs pisanka 2018 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Konkurs Wielkanocny

 

NA   NAJPIKNIEJSZ  PISANK,   KRASZANK,

MALOWANK, STROIK ORAZ PALM WIELKANOCN

 

1.    W konkursie mog wzi udzia doroli i dzieci z terenu Gminy Dukla.

2. Prace naley skada 16 marca 2018r. do godz. 17.00 w siedzibie Orodka Kultury w   Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Wgierski 38,   tel. 662054407

3.  Prace oceniane bd w kategoriach:

  a)    pisanka, kraszanka, malowanka

        zdobiona metod tradycyjn

  b)    pisanka wspóczesna       

  c)    palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie

  d)   stroik wielkanocny

 

      Oraz w kategoriach wiekowych:

                          I. Szkoa podstawowa

                        II. Gimnazjum

       III. Doroli

4. Prace wykonane metod tradycyjn bd wyej oceniane

5. Ogoszenie wyników nastpi 21 kwietnia na stronie internetowej www.ok.dukla.pl

6. Komisja konkursowa w kadej kategorii przyzna nagrody oraz wyrónienia.

7. Wystawa prac konkursowych i rozdanie nagród odbdzie si 25 marca 2018r. podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” o godz. 14.00 w nowym budynku Orodka Kultury w Dukli, ul. Trakt Wgierski 38.

8.  Kada praca musi posiada metryk

Kategoria

Imi i nazwisko autora

Klasa, szkoa (kat. wiekowa)

Imi i nazwisko opiekuna, nr tel.

W przypadku osoby dorosej miejscowo i podpis

(Prace bez metryk nie wezm udziau w konkursie)

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.

 

………………………………………….