Statystyka

Uytkownikw: 5560
Artykuw: 1515
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23575092
regulamin piosenka religijna 2018 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

XXIV  GMINNY PRZEGLD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2018

  REGULAMIN

 

1.        Kategorie wiekowe:

  I – do klasy „0” wcznie,      II – klasy I – III,       III – klasy IV– VII,       IV – gimnazjum,      V – doroli

                                                                                                                        

2.     W przegldzie mog wystpi solici,  duety i zespoy (powyej 3 osób) z terenu gminy Dukla.

 

3.     Kategorie „duety” i „zespoy” zostan wyodrbnione  w przypadku odpowiedniej iloci zgosze.

 

4.     Kady wykonawca zobowizany jest do zaprezentowania jednego utworu (trwajcego maksymalnie do 3 minut) z podkadem muzycznym (pyta CD w formacie audio, mp3),  lub „ywym” akompaniamentem.

5.   Kryteria oceny

      - muzykalno wokalistów,  naturaln, niekonwencjonaln interpretacj i wykonanie,

      - warunki gosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

 

6.  Zgoszenia naley skada w siedzibie Orodka Kultury do dnia 18 maja 2018r.  lub na e-mai  norbert@dukla.pl

 

7.  Konkurs odbdzie si 25 maja 2018r. o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Orodka  Kultury w Dukli

 

8.  Powoane przez organizatora jury przyzna I, II i III miejsca oraz wyrónienia.

 

9.  Jury moe przyzna Grand Prix Przegldu.

 

10. Uczestnicy poprzez przystpienie do Przegldu wyraaj zgod na fotografowanie i filmowanie swoich wystpów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiaów w okrelony przez Orodek Kultury sposób.

 

                               Karta zgoszenia
XXIV  PRZEGLD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2018r.

 

Nazwisko i imi ........................................................................................

Tytu utworu.................................................................................................

Placówka delegujca..............................................................................

Tel. kontaktowy ..........................................................

Kategoria  ...................................................................
                                   

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod

na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURYz siedzib

w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie

 internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz,

e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.
                                           

                 .....................................................................
                                                                                                      

                                                                (podpis)