Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25249464
Chyrowa ski Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
 

 
REGULAMIN GMINNYCH ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
"CHYROWA - SKI 2010"

TERMIN I MIEJSCE: Zawody zostan przeprowadzone w dniu: 20 STYCZNIA 2010 r.  na stoku stacji Narciarskiej "Chyrowa Ski" w konkurencji slalom gigant (wycznie dla zawodników Przedszkoli, Szkól Podstawowych i Gimnajów z terenu gminy Dukla).
Rozpoczcie zawodów o godz. 09.00

! UWAGA !
Wpisowe 10 z.

Udzia w amatorskich zawodach mog wzi osoby speniajce kryteria:
 - terminowe zgoszenie udziau,
 - posiadanie odpowiednich umiejtnoci narciarskich i dobrego stanu zdrowia


KATEGORIE WIEKOWE:
                         - I grupa - rok ur. 2002 i modsze
                         - II grupa - 2001 - 1999 (chopcy / dziewczynki)
                         - III grupa - 1998 - 1996 (chopcy / dziewczynki)
                         - IV grupa - 1995 - 1994 (chopcy / dziewczynki)

NAGRODY: puchary i dyplomy

Karty zgosze przyjmowane bda do 15 stycznia drog elektroniczn pod adresem osrodek_kultury@dukla.pl lub w biurze Orodka Kultury w Dukli
Za stan zdrowia uczestników i umiejtnoci narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialnoci,
zawodnicy ubezpieczaj si na wasny koszt.
Organizator zawodów ma prawo odwoania konkurencji z uwagi na ze warunki niegowe lub atmosferyczne.
Interpretacja regulaminu naley do organizatorów zawodów.
Dzieci i modzie szkolna musz posiada pisemn zgod rodziców (opiekunów)
Uczestnictwo w zawodach odbywa si na wasn odpowiedzialno zainteresowanych.

Szczegóowe informacje pod nr. tel. (013) 4330025

Karnety, przejazdy i wyywienie s bezpatne!!!