Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25255019
Dorobek...2010 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Image
ZSP Rwne
W dniu 10 czerwca 2010 r. w sali kina "Promie" Orodka Kultury w Dukli odbyy si prezentacje VIII Gminnego Przegldu Dorobku Kulturalnego Szkó Podstawowych i Gimnazjów. Do konkursu zostao zgoszonych 5 zespoów m.in. ZSP z Równego, Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkó w gminie jest 8 i jak wida nie wszystkie miay si czym pochwali... Ogóem, na deskach naszej maej sceny wystpio  143 uczestników. Coroczne wspólne spotkania s wspania okazj do zaprezentowania przez uczniów naszej gminy umiejtnoci, zdolnoci aktorskich, wokalnych, recytatorskich tanecznych, a take tego wszystkiego co przygotowali w swoich szkoach w cigu biecego roku. Konkurs jest te sprawdzianem i miar oceniajca zaangaowanie opiekunów, wychowawców i nauczycieli w ycie codzienne szkoy. Prezentacja przygotowana przez Panie; Beat Bek, Krystyne Patl, E Cyran  z ZSP w Równem, bya bezkonkurencyjna. Przygotowana na wysokim poziomie i z wielk klas. Podobnie jak widowisko przygotowane przez panie Ann Staro i Beat Stepek z ZSP w Jasionce. J U R Y w s k a d z i e: przewodniczca Barbara Pudo, Magorzata Walaszczyk - Faryj i Norbert Uliasz postanowili przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

I miejsce ZSP Równe
II miejsce ZSP Jasionka
wyr. Wetrzno
wyr. Iwla
wyr. Dukla
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »