Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25255075
Folklor Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Image
kapela ludowa
VII edycja Spotka Folklorystycznych - wito muzyki i folkloru w kach Dukielskich - poza nami. Pomimo nie najlepiej zapowiadajcej si aury, dowiadczylimy wstawiennictwa w. Jana z Dukli - z którym cz nas niezwyke wizi – i Spotkania odbyy si przy zupenie adnej pogodzie.


Nie zawiedli nas – jak corocznie – równie Drodzy Gocie, wród których byli: p. Marek Jastrzbski - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej p. Stanisaw Piotrowicz i p. Alicja Zajc, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego p. Bogdan Rzoca i p. Wadysaw Turek, przewodniczcy Rady Powiatu p. Andrzej Kraek oraz wiceprzewodniczcy Rady Powiatu p. Kazimierz Kraek, burmistrz Gminy Dukla p. Marek Górak z maonk, dyrektor Orodka Kultury w Dukli p. Wiesaw Jakimczuk, p. Krystyna Boczar-Róewicz z Wydziau Promocji Urzdu Gminy w Dukli, proboszcz parafii polsko-katolickiej ks. Roman Jagieo z maonk; nasi darczycy i wspópracownicy Stowarzyszenia: p. Krystyna Delimata, dyrektor Zespou Szkó Publicznych w kach Dukielskich z maonkiem, pp. Gabriela i Leszek Jastrzbscy, p. Marian Niekowal, waciciel Skadów Budowlanych w Kobylanach, pp. Zofia i Stanisaw Jasowscy, waciciele hurtowni „Zosta” w Kronie. Z rónych powodów nie mogli by z nami p. Mirosaw Karapyta - Marszaek Województwa Podkarpackiego oraz p. Anna Kowalska - Wicemarszaek Województwa Podkarpackiego, którzy jednak przesali na rce przewodniczcej Stowarzyszenia okazjonalne listy, które zostay odczytane. Naley w tym miejscu zaznaczy, e Podkarpacki Urzd Marszakowski w Rzeszowie po raz kolejny finansowa Spotkania. „Zadanie dofinansowano rodków finansowych budetu Województwa Podkarpackiego”. Spotkania otworzyli prowadzcy: Justyna Wierdak – po raz kolejny oraz Mateusz Wicek, który u boku Justyny „pobiera nauki” trudnej sztuki konferansjerki. Ale chwaa mu za odwag, spokój i otwarto. Nasza modzie cka jest dum Stowarzyszenia i moemy na niej zawsze polega. O tym te mówia w swoim przemówieniu p. Krystyna ajdanowicz, przewodniczca Stowarzyszenia. Jak zaznaczya, w zespole „czanie” ju blisko poowa czonków to modzie, w zwizku z czym, moemy by spokojni o zachowanie tradycji w kach Dukielskich. We wczeniejszych sowach powitaa serdecznie wszystkich przybyych oraz podzikowaa wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si do zorganizowania Spotka, ale take w naszej codziennej pracy i dziaalnoci. W tym kontekcie P. przewodniczca wymienia p. Krystyn Boczar-Róewicz z Dziau Promocji Urzdu Gminy w Dukli i p. Andrzeja Kraka, naszego mieszkaca i przewodniczcego Rady Powiatu. Oboje przez wiele lat wspomagaj nasz dziaalno na rónych odcinkach naszej pracy. W podzice otrzymali okolicznociowe dyplomy z podzikowaniami oraz figurki z dedykacjami wykonane przez ludowego twórc z k Dukielskich p. Zbigniewa Marchewk. W dalszej czci, wszystkich naszych goci powita Henryk Kyc oraz zaprosi do zabierania gosu. P. senator Piotrowicz w swoim wystpieniu przypomnia, e kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa swoich przodków i rozwijanie takich form dziaalnoci wiadczy o czowieku, o wartociach, którymi yje i przekazuje. Taki czowiek, taka spoeczno zasuguje na szacunek i o tak spoeczno w kontekcie przyszoci mona by spokojnym. Przypomnia w tym miejscu znan maksym Goethego: “Gdzie syszysz piew, tam wejd, tam dobre serce maj. li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie piewaj”. P. Marek Jastrzbski, dyrektor WDK w Rzeszowie z kolei powiedzia, e wiele dobrego sysza o kach Dukielskich, o muzeum wsi, o dziaalnoci Stowarzyszenia, i zespou „czanie”, w zwizku z tym – mimo, i w tym czasie odbywa si Festiwal Zespoów Polonijnych w Rzeszowie – postanowi przyjecha na nasze Spotkania. Potwierdzi, e te dobre opinie o naszej dziaalnoci maj swoje uzasadnienie. Z kolei p. senator Alicja Zajc gratulujc nam takiego rozmachu podniosa osobisty, sentymentalny wtek spotkania z zespoem „czanie” podczas kolacji po jednej z uroczystoci w Dukli, gdy w serdecznej atmosferze przyszo nam wspólnie spdzi jeden z wieczorów. Wszyscy nasi gocie otrzymali podczas obiadu pamitkowe statuetki VII edycji Spotka. Po przemówieniach rozpocza si muzyczna uczta dla wielbicieli muzyki i tradycji ludowej. Pikno muzyki ludowej, kultywowania dawnych obyczajów, folkloru cygaskiego i lwowskiego prezentoway zespoy: zespó pieni i taca “Kaka” z Dbowca, grupa piewacza "Barwy Jesieni” ze Strzyowa, zespó cygaski Staka Derenia z Sanoka, zespó obrzdowy “"Graboszczanie" z Grabownicy, zespó piewaczo-obrzdowy "Pogórzanie z Biedziedzy", zespó obrzdowy “Tkacze” z Wysokiej k/acuta, kapela Ludowa “Moda Harta” z Harty k/ Dynowa. Pysznoci tradycyjnej, regionalnej kuchni przygotoway i czstoway nimi Panie z Kó Gospody z Milczy i arnowca. Trzeba zaznaczy, e Panie / z Milczy take szef Stowarzyszenia/ prezentoway si bardzo gustownie w przepiknych, regionalnych strojach. Nie mogo zabrakn podczas Spotka rkodzielników i ludowych twórców, których w tym roku jednak bya mao, gdy „wystraszya” ich nieco niezbyt ciekawie zapowiadajca si pogoda. Tym bardziej gorco naley podzikowa tym, którzy byli: p. Urszula Marchewka z k Dukielskich – rzeba, batik, tkanina artystyczna, p. Stanisaw liwa - malarstwo, wycinanki i rzeby, p. Józef o z Baucianki - rzebiarstwo i snycerstwo, p. Dorota Zajc z Posady Górnej - koronkarstwo i haft, p. Maria Przybylska z Milczy - koronkarstwo, bibukarstwo, kuchnia galicyjskia, p. Wadysawa Stapiska z Milczy - koronkarstwo, bibukarstwo, szydekowanie. Nowym, ciekawym akcentem tegorocznych Spotka byo stoisko z ksik regionaln przygotowane przez Stowarzyszenie Mioników Ziemi Kronieskiej na czele z p. Maciejem Zborowskim. Jak zwykle, ogromnym zainteresowaniem cieszyo si muzeum wsi. Po ostatnim, porywajcym koncercie kapeli modzieowej z Harty rozpocza si zabawa. Zarówno dolna podoga, jak te estrada gówna byy bardzo ciasno zapenione bawicymi si kulturalnie czanami i gomi, a do taca wspaniale przygrywa tym razem zespó DUET Ani i Marcina. Spotkania Folklorystyczne mogy si odby dziki pomocy finansowej i materialnej wielu instytucji, firm i dobroczyców. Oprócz Podkarpackiego Urzdu Marszakowskiego byy to: Starostwo Powiatowe w Kronie, Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie /statuetki/, Orodek Kultury w Dukli /nagonienie/, Materiay budowlane Marian Niekowal - skad w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Kronie przy ul. Skadowej 1, Hurtownia ZOSTA w Kronie przy ul. Podkarpackiej 2, Spódzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Kronie przy ul Skadowej 2, p. ukasz Delimata – waciciel firmy DELI z Rymanowa, Kronieskie Huty Szka w Kronie, pp. Gabriela i Leszek Jastrzbscy. Podczas samych Spotka cegieki przeznaczone na dziaalno Stowarzyszenia wykupia bardzo dua ilo mieszkaców oraz goci. To s równie nasi darczycy, dziki którym moemy cigle na nowo podejmowa nowe wyzwania. Spotykamy si w przyszym roku!
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »