Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25249692
Dni Miasta Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

dni_dukli_2014.jpg

  Dnia 5 – 6 lipca 2014 roku odbyy si Dni Dukli 2014. Miejscem wydarzenia by jak w roku poprzednim plac przy obiektach MOSiR - u Dukla. Organizatorzy przygotowali bardzo urozmaicony program artystyczny. Orodek Kultury zaprosi znane gwiazdy polskiej estrady tj: Halin Frckowiak, KSU oraz gwiazd polskiej sceny kabaretowej Marcina Daca. 

DNI DUKLI 2014
galeriua zdj

galeria video


 
    5 lipca odby si Dzie Kultury Sowackiej w ramach utworzenia Transgranicznych Centrów Wymiany Kulturalnej. O godzinie 13.00 miaa miejsce Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Muzeum Historycznym w Dukli. Natomiast o 16.00 odby si Midzynarodowy Turniej Piki Nonej Old Boye. Puchar Dni Dukli 2014 zdobya druyna z Dukli. Pierwszego dnia odbyy si konkursy wyborów MAEJ MISS i MISTERA DNI DUKLI 2014. Komisja wyonia sporód kandydatów MISS, któr zostaa Nadia Marecka(6lat) oraz maego MISTERA Mikoaja Jasiskiego(3lata). Kwiaty dla zwycizców ufundowaa Pani Nina Szczurek, wacicielka kwiaciarni w Dukli a nagrody Orodek Kultury. Fundatorem nagród by równie JANPOL sklep AGD, RTV. Dzie Kultury Sowackiej uwietni wystp dziecicego Zespou Pieni i Taca DFS „MAKOVICKA” ze Swidnika, HIC MUSIC ze Stropkowa i AKUSTIC ze Swidnika. Zespoy zostay ciepo przyjte przez dukielsk publiczno, poszerzyy horyzonty kulturowe, zacieniajc jednoczenie wizi polsko - sowackie. Dodatkowo uczestnicy Dni Dukli mieli okazj podziwia rkodzieo oraz skosztowa tradycyjnego jada sowackiego. O godzinie 19. 00 nastpio oficjalne otwarcie Dni Dukli. Podczas otwarcia Burmistrz Dukli wrczy nagrody dla szkó, w zwizku z zakoczeniem Wspózawodnictwa w Dziedzinie Kultury Szkó Podstawowych i Gimnazjalnych. I miejsce szkó podstawowych przypado ZS NR 1 w Dukli a szkó gimnazjalnych ZS NR 2 w Dukli.
     Kolejny dzie rozkrci na dobre tegoroczne Dni Dukli. Impreza miaa równie wydwik charytatywny 6 lipca o godzinie 15.00 odby si Maraton z Zumb (hala MOSir), na którym zbierano pienidze na operacj dla Dominika - chopca z Równego poszkodowanego w wypadku w wyniku, którego zama krgosup. Cakowity dochód z imprezy przekazany zostanie na rehabilitacj i leczenie Dominika. Maraton Charytatywny z Zumb prowadzio 8 instruktorów tj: Marzena Adamik – Dukla, Edyta Zakrzewska – Sanok, Paulina Korga – Dbica, Paulina Faat – Kosiek – Krosno, Katarzyna Przepiórka – Caputa – Jaso, Marek Duda – Stalowa Wola, Adam Moder – Stalowa Wola, Gabriela Michalska - Jaso Uczestnicy Maratonu z Zumb (okoo 100 osób) dawali z siebie wszystko na parkiecie przez 3 godziny. Dzikujemy wszystkim, którzy powicili swój cenny czas na tak szczytny cel. Wanym wydarzeniem Dni Dukli by wystp zespou „Szarotka Duklanie”, który obchodzi dziesiciolecie. Liczymy na dalsz owocn wspóprace z zespoem i coraz wicej wystpów. W programie Dni Dukli 2014 przewidziany by równie Turniej Soectw. Udzia w nim niestety tylko jedno soectwo z Trzciany. W zwizku z tym nagroda gówna przypada wanie jemu. Dzikujemy za udzia i wietny wystp, zachcajc jednoczenie inne soectwa do udziau w przyszorocznym turnieju. Kolejnym punktem programu byy wystpy solistów i zespoów dziaajcych przy Orodku Kultury tj: „Gabi”, „Bel Canto”, „Szkóka baletowa”, „Grupa rytmiki tanecznej” oraz „Mali czanie”. Nie udao by si to bez instruktorów zaangaowanych w rozwój talentów dzieci i modziey z naszej gminy oraz cikiej pracy nad samym sob - dzieci. W niedziel rozlosowano nagrody sporód osób posiadajcych miesiczne bilety przejazdowe busami MI. Nagrody ufundowa waciciel firmy Mi a byy nimi: tablety oraz smartfon. W ofercie Dni Dukli nie zabrako „Jarmarku Jada Spod Wiejskiej Strzechy” Kó Gospody Wiejskich z Barwinka, Tylawy i Gojsc. Panie jak co roku przygotoway wymienite przysmaki polskiej kuchni, urzekajc goci nie tylko wybornym smakiem ale i pikn form podawanych potraw. Od godziny 18.30 rozpoczy si koncerty gwiazd tegorocznych Dni Dukli. Pierwsz gwiazd wystpujc na Dniach Dukli bya Halina Frckowiak, która swym cudownym wystpem zaczarowaa publiczno, piewajc swoje najwiksze hity, urzekajc przepikn barw i zrónicowanym repertuarem, angaujc w swój wystp mae dzieci. Kolejny go, który swoj nietuzinkow osobowoci przycign tumy by Marcin Daniec. Rozbawi on publiczno dukielsk do ez, wykazujc si przy tym dobra znajomoci naszego regionu. W swój kabaretowy wystp, wplata wiele anegdot dotyczcych naszych miejscowoci i wydarze na co publiczno reagowaa salwami miechu . Ostatnim zespoem, który jako ostatni wystpi na scenie bya znana kapela polskiej sceny punkrockowej, który rozkrci imprez na dobre. Zespó przycign widzów kadego pokolenia i wrcz zahipnotyzowa publiczno, prezentujc na scenie swoje najlepsze utwory. Zespó doda sporo energii fanom.

    Kady etap imprezy moemy zaliczy do udanych a wszystko dziki wietnej publicznoci. Dzikujemy Wam za tak liczny udzia i kulturaln zabaw. To jeszcze bardziej motywuje nas organizatorów do pracy na tego typu imprezach. Praca dla takiej publicznoci daje ogromn satysfakcj i rado.

   Dzikujemy:
Za yczliwo Pana Michaa Szopy- dyrektora MOSiR Dukla za udostpnienie placu przy obiektach MOSiR-u,
Gównym sponsorom - firmie Toscania - Soneczna Kraina panu Adamowi Zelkowi i Jozefowi Dadakowi wacicielowi parku zabaw,
Panu Jackowi Lega za ufundowanie jednodniowego pobytu wraz z noclegiem i wyywieniem w zajedzie Domenico,
Firmie Tuperrware za ufundowanie nagród rzeczowych,
Pani Anecie Cyran i Sabinie Okoskiej - Majdosz za zorganizowanie maratonu,
Pani Dorocie Czstce dyr. Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za nieodpatne wypoyczenie estrady na maraton Zumby,
Straakom za penienie suby porzdkowej.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »