Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5607
Artykuw: 1530
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23930907

Archiwum

OBRZD BOONARODZENIOWY ZE SOWACJI
koncertbn2017.jpg

17 grudnia 2017 roku za spraw Orodka Kultury w Dukli odbyo si wydarzenie kulturalne majce na celu radosn inauguracj okresu wit Boego Narodzenia. Tumnie zebrani w sali widowiskowo-teatralnej mieszkacy Dukli i okolic oraz zaproszeni gocie, mieli okazj zobaczy tradycyjny „Obrzd boonarodzeniowy ze Sowacji” wystawiony przez grup folklorystyczn Olšavanka z Ošavky.

Scenka przedstawiajca zwyczaje koldnicze naszych ssiadów obfitowaa w charyzmatyczne dialogi i piknie wykonane koldy, wród których mona byo dopatrzy si wielu podobiestw odnoszcych si do naszej kultury. Ze sceny popyny dobrze znane w Polsce melodie takie jak „Gdy liczna panna“ czy „Gdy si Chrystus rodzi“, któr to kold wykonawcy zapiewali na zakoczenie wystpu w naszym jzyku. Sowaccy gocie zoyli wszystkim przybyym tradycyjne yczenie boonarodzeniowe. Nastpnie wraz z widowni zakoldowali przy akompaniamencie rodzimego zespou obrzdowo-piewaczeego „Szarotka-Duklanie“ i kapeli ludowej „Duklanie“. W sali widowiskowo-teatralnej wybrzmiay najpopularniejsze polskie koldy: „Wród nocnej ciszy“, „A wczora z wieczora“, „Pójdmy wszyscy do stajeni“ oraz „Lulaje Jezuniu“. Na zakoczenie penego witecznej aury wieczoru yczenia boonarodzeniowe zoyli obecni na koncercie: proboszcz Parafii pw. w. Marii Magdaleny w Dukli ks. dziekan Stanisaw Siuzdak oraz Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar.

Wydarzenie kulturalne zostao zrealizowane w ramach mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej Program Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  
galeria zdj 
 
V JARMARK BOONARODZENIOWY
kiermasz_2017.jpg
10 grudnia 2017 roku odby si „V Jarmark Boonarodzeniowy" organizowany przez Orodek Kultury w Dukli. Wymienite warunki pogodowe pozwoliy na zorganizowanie imprezy w plenerze i po kilku latach przerwy zagocilimy ponownie na rynku. W ten pikny zimowy dzie mona ju byo poczu w Dukli magiczn atmosfer zwizan ze witami Boego Narodzenia.

Na jubileuszowy „Jarmark" Orodek Kultury przygotowa moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosych. Najwiksz z nich byo spotkanie ze witym Mikoajem, który przyjecha do wszystkich dzieci na saniach zaprzgnitych w renifery. Mikoaj wraz ze swoj pomocnic, przez cay czas trwania imprezy, czstowali dzieci cukierkami i pozowali do zdj. Na jednym ze stoisk chtne dzieci próboway samodzielnie dekorowa witeczne pierniki. Tradycyjnie ju moglimy posucha koldujcych przedszkolaków, którzy z wielkim zaangaowaniem wykonywali pastoraki i piosenki witeczne przygotowane specjalnie na t okazj. Na rynku odbyo si równie uroczyste wrczenie nagród i dyplomów dla laureatów „XI Konkursu na Najpikniejsz Szopk Boonarodzeniow i Stroik witeczny", a w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury zorganizowano pokaz baletowy przygotowany przez Pani Monik Wag, która z duym powodzeniem prowadzi w Dukli szkók baletow. Suity taneczne wykonywane przez mode, zdolne baletnice ogldaa caa sala widzów.

Gównym celem „Jarmarku Boonarodzeniowego" jest przeprowadzenie akcji na rzecz najbiedniejszych mieszkaców naszej Gminy pod nazw „Podziel si mioci". Równie podczas tej edycji imprezy, duklanie mogli okaza wielkie serce ofiarujc wolne datki na ten szczytny cel. Akcj tradycyjnie wsparo Przedszkole w Dukli, które wystawio na sprzeda prace przedszkolaków wykonane wspólnie z rodzicami. Swoj cegiek dooya Szkoa Podstawowa w Dukli, rozprowadzajc witeczne kartki i ozdoby. Zyskiem ze sprzeday boonarodzeniowych ciast i potraw podzieliy si gospodynie Koa Gospody Wiejskich ze Zboisk oraz z Barwinka panie: Kinga Kwaniowska, Maria Salwa i Anna Delimata. witeczne specjay wystawio równie KGW z Myszkowskiego. Podczas kiermaszu mona byo naby baki i anioki z kordonków wykonane przez Zofi Chodak i Sylwi Wilusz. Dla wszystkich dobroczyców odwiedzajcych tego dnia dukielski rynek, Orodek Kultury przygotowa gorc herbat i witeczny barszcz.

Zebrane pienidze zostay przeznaczone na zakup rodków czystoci oraz dugoterminowej ywnoci i doczone do darów zebranych w szkoach z terenu gminy Dukla, a nastpnie rozwiezione do osób samotnych i chorych.

Orodek Kultury, w imieniu obdarowanych, serdecznie dzikuje wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli tegoroczn akcj „Podziel si mioci". Zachcamy do wzicia udziau w kolejnej edycji „Jarmarku Boonarodzeniowego", ju za rok!

 
WYNIKI KONKURSU NA NAJPIKNIEJSZ SZOPK I STROIK
KATEGORIA STROIK BOONARODZENIOWY

 

Szkoa Podstawowa:

II miejsce: Kacper Misioek - SP w Dukli

II miejsce: Karolina Gaka - SP w Dukli

III miejsce: Daria Buczek -SP w Dukli

III miejsce: Martyna Czaja - SP w Dukli

wyrónienie: Marcin Dziedzic - SP w kach Dukielskich

wyrónienie: Dominik witek

wyrónienie: Zuzanna Torba

 

Klasy gimnazjalne:

I miejsce: Weronika Gaka - ZS nr 2 w Dukli

I miejsce: Marcin Kwaniowski - SP w Tylawie

III miejsce: Wiktoria Brekiesz - SP w Gojscach

wyrónienie: Karol Ksikiewicz - SP w Gojscach

 

Doroli:

I miejsce: Ewa Matusik - Stowarzyszenie Mioników Równego „Równianie"

II miejsce: Praca zbiorowa DS wykonana pod opiek p. Magorzaty Kap

 

KATEGORIA SZOPKA BOONARODZENIOWA

 

Szkoa Podstawowa:

I miejsce: Milena Buczyska - SP w kach Dukielskich

I miejsce: Joanna Frankiewicz - SP w Tylawie

II miejsce: Amelia i Krzysztof Rpaa - praca domowa

III miejsce: Tomasz Salwa - SP w Tylawie

III miejsce: Zuzanna Sikora - SP w Dukli

wyrónienie: Tomasz Aga

wyrónienie: Julia Sajdak

 

Klasy gimnazjalne:

wyrónienie: Patrycja Ziba - SP w Tylawie

 

Doroli:

I miejsce: Roman Krok - DS, praca wykonana pod opiek p. Barbary Marchewki

II miejsce: Magorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej - DS wykonana pod opiek p. Kamila Krowickiego.

 
nagroda - wyjazd Warszawa
foto_wawa.jpg   29 listopada 2017 r. grupa 70 osobowa w nagrod za udzia w konkursach i caoksztat pracy przy projekcie „Ballada pisana Szlakiem Frontu Wschodniego” pojechaa do stolicy. Organizatorem wyjazdu by Orodek Kultury w Dukli a sam wyjazd dofinansowano ze rodków Programu wieloletniego „Niepodlega” na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodlega”. Na wycieczk zaproszono m.in. laureatów Konkursu Pieni Patriotycznej, laureatów 1, 2 i 3 miejsca Quizu Historycznego, laureatów 1, 2 i 3 miejsca Konkursu Plastycznego, druyn harcersk „Watra”, druyn harcersk „Iskra” oraz przedstawicieli Dukielskiego Uniwersytetu III Wieku. W programie wizyty w stolicy przewidzielimy zwiedzanie warszawskiej starówki, wizyt w Centrum Nauki Kopernik, seans w najnowoczeniejszym Planetarium w Polsce „Niebo Kopernika”, wizyt w Muzeum Niepodlegoci a dokadnie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, sztuk teatraln w Teatrze Polonia Krystyny Jandy na scenie „Och Teatr”. Jednak ze wzgldu na ze warunki atmosferyczne i due opónienie - caoci programu nie udao si zrealizowa jednak mamy nadziej, e nasza wyprawa edukacyjno-artystyczna do Warszawy zadowolia wszystkich i modszych i starszych.
   Tym akcentem, czyli wyjazdem, zakoczylimy nasz „Ballad pisan Szlakiem Frontu Wschodniego” Tak bogate, w rónego rodzaju wydarzenia, dwa miesice udao si zorganizowa m.in. dziki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   Mamy nadziej, e uda nam si powtórzy wydarzenie, moe w innej formie, w przyszym roku na 100 lecie Odzyskania Niepodlegoci. baner_niepodlegla.jpg
 
wyniki szopka, stroik 2017
  Wyniki XI Gminnego Konkursu na Najpikniejsz Szopk i Stroik Boonarodzeniowy
    W dniu 5 grudnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli zebraa si komisja w skadzie: Barbara Marchewka, Joanna Wrzecionko i Norbert Uliasz, która ocenia prace zgoszone do „XI Gminnego Konkursu na Najpikniejsz Szopk i Stroik Boonarodzeniowy”.
Oto laureaci konkursu (kolejno przypadkowa).
   KATEGORIA STROIK WITECZNY
Szkoa Podstawowa:
Daria Buczek, Karolina Gaka, Dominik witek Kacper Misioek, Marcin Dziedzic, Zuzanna Torba Martyna Czaja
Klasy gimnazjalne:
Wiktoria Brekiesz, Marcin Kwaniowski, Weronika Gaka, Karol Ksikiewicz
Doroli:
Ewa Matusik, Praca zbiorowa DS pod op. M. Kap
    KATEGORIA SZOPKA BOONARODZENIOWA
Szkoa Podstawowa:
Milena Buczyska, Milena i Krzysztof Rpaa, Tomasz Salwa, Julia Sajdak Zuzanna Sikora, Tomasz Aga Joanna Frankiewicz
Klasy gimnazjalne:
Patrycja Ziba
Doroli:
Praca zbiorowa – Magorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej pod op. K. Krowickiego, Roman Krok pod op. B. Marchewki
 
 Rozdanie nagród odbdzie si w niedziel 10 grudnia 2017 r. okoo godziny 13.30 podczas Jarmarku Boonarodzeniowego na dukielskim rynku (w razie niesprzyjajcych warunków atmosferycznych Jarmark zostanie przeniesiony do Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej). Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów.
 
kiermasz 2017
jarmark_piotr_dobry.jpg
 
koncert 2017
koncert_bozenarodzeni_projekt_2017.jpg
 
X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojzycznej
2017obcojeyczna_art.jpg Wyniki „X Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojzycznej”
24 listopada 2017 roku w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli odby si „X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojzycznej”. Komisja w skadzie: Wojciech Kraek, Krystyna Dombeck oraz Katarzyna Ba przesuchali plisko 70 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Oto lista osób nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu.


Kategoria I – kl. 1-3 SP
I miejsce: Oliwia Botka – SP w Iwli
II miejsce: Ewa Sitek – SP w Sieniawie
III miejsce: Urszula Jakiea – Royal Art. Studio

Kategoria II – kl. 4-6 SP
I miejsce: Oliwia Szybka – Zajdel Studio
II miejsce: Natalia Bben – GOK w Korczynie
III miejsce: Julia Sechman – SP w Miejscu Pistowym
wyrónienie: Joanna Kawulok – indywidualnie

Kategoria III – kl. 7 i klasy gimnazjalne
I miejsce: Maja Prajsnar – SP nr 14 w Kronie
II miejsce: Martyna Wójcik – Zajdel Studio
III miejsce: Kamila Sowa – Miejski Zespó Szkó nr 4 w Kronie
III miejsce: Zespó „SONG” – SP w Krocienku Wynym
wyrónienie: Maja Puchalik – GOK w Rymanowie

Kategoria IV – liceum
I miejsce: Aleksandra Lange – ZSP nr 5 w Kronie
II miejsce: Weronika Lechowicz – Katolickie Liceum Ogólnoksztacce w Kronie
III miejsce: Weronika Wnk – ZSP nr 1 w Kronie
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 145 - 162 z 706