Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5336
Artykuw: 1444
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 21214108

Archiwum

Krasnystaw 2017
    krasnystaw2017.jpg19 sierpnia 2017 r. zespó obrzdowo-piewaczy „Szarotka-Duklanie” oraz kapela ludowa „Duklanie” wystpi podczas Ogólnopolskiego wita Chmielarzy i Piwowarów w Krasnymstawie. Trzydniowa impreza zrzesza co roku kilkadziesit browarów z caej Polski, a w programie znajduj si liczne koncerty i konkursy. „Chmielaki Krasnostawskie” s najstarszym w kraju festiwalem promujcym kultur piwa, przycigajcym dziesitki tysicy turystów z Polski i zagranicy. W programie tegorocznej edycji imprezy znalaza si „Chmielakowa Potacówka Ludowa”, podczas której zaprezentowao si 5 zespoów grajcych muzyk folkow z rónych stron Polski. Wród nich znalazy si wanie zespoy dziaajce przy Orodku Kultury w Dukli. Bya to znakomita okazja do zaprezentowania si przed szerok publicznoci i propagowania muzycznej kultury ludowej naszego regionu. Wyjazd da równie moliwo zwiedzenia jednego z gównych orodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych poudniowo-wschodniej Polski – miasta Zamocia, lokowanego w 1580 r. przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Miasto wpisane do wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, nazywane Per Renesansu, Padw Pónocy i Miastem Arkad wywaro na zwiedzajcych due wraenie. Dziki Pani przewodnik grupa poznaa ciekaw histori powstania miasta oraz jego dzieje, a take zwiedzia Bastion VII, Katedr ufundowan przez Jana Zamoyskiego, Rynek Wielki oraz uliczki i dziedzice miasta.
 
Koncert
martinez.jpg
 
Wystp kapeli "Duklanie"
2017wisniowaart.jpg
30 lipca nasza kapela ludowa „Duklanie” zaprezentowaa si podczas XXVI Midzywojewódzkiego Spotkania kapel Ludowych w ramach 650-lecia wsi Niewodnej. Serdecznie dzikujemy organizatorowi Orodkowi Kultury w Winiowej za serdeczne przyjcie i mi atmosfer podczas uroczystoci.
 
WIELKI DZIE PSZCZӣ
2017pszczoymay.jpg
 
Pszczoa
 
DZIEN PSZSZCZOY

dzienpszczoly2017.jpg

   Na terenie siedziby Zespou Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli juz po raz drugi odby si Wielki Dzie Pszczó  w ramach programu "Z Kujawskim pomagamy pszczoom".
Dzieci, które przybyy (a w tym roku goilimy ponad 50 osób) wziy udzia w grze terenowej, w której wcielili si w rol pszczoowatych i przeuli jeden dzie z ich ycia. Uczestnicy zabawy pokonywali kolejne zadania i walczyli o ekologiczne punkty. Wród wielu atrakcji zaplanowano take spotkanie z pszczelim ekspertem, który opowiedzia o yciu pszczó i odpowiedzia na nurtujce dzieci pytania dotyczce ycia owadów. W ramach przedsiwzicia zaplanowano edukacyjne gry i zabawy. Spotkanie byo równie okazj do posmakowania pszczelich wyrobów, oraz inspiracj do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczoom. Na zakoczenie kady uczestnik otrzyma wyprawk szkoln ufundowan przez producenta Oleju Kujawskiego.Organiztorami tegorocznego spotaknia byli: Zespó Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli oraz Orodek Kultury w Dukli.

Galeria zdjc

 

 
DNI KULTURY YDOWSKIEJ
2017dnikulturyzydowskiej.jpg
 
Jarmark Berezniaski na Ukrainie
„Jarmark Berezniaski” na Ukrainie
   16 lipca 2017 r. w Maym Bereznem na Ukrainie odby si II festiwal rzemiosa i sztuki ludowej regionu Zakarpacia pod nazw „Jarmark Berezniaski”. Rodowód tej imprezy siga jeszcze czasów cesarstwa austro-wgierskiego, kiedy to na organizowane wówczas targi przybywali ludzie z caego Zakarpacia i ssiedniej Sowacji, by kupi produktu rolne, pyszne jedzenie oraz wyroby rkodzielników.
2017ukraina.jpg
   Na specjalne zaproszenie burmistrza Gminy Wielkie Berezne Jarosawa Szukala, w wydarzeniu wzia udzia delegacja Gminy Dukla w skadzie: Zastpca Burmistrza Dukli Elbieta Wróbel i Dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj, a take kapela ludowa „Duklanie”. Oprócz reprezentantów z Polski do Maego Berezna przybyli równie gocie ze Sowacji.
   Festiwal rozpocz korowód utworzony przez czonków wszystkich zespoów folklorystycznych. piewajc i grajc na instrumentach wykonawcy ludowi w dwóch grupach przemierzali ulice Maego Berezna. W centrum wsi, w obecnoci miejscowej spoecznoci oraz wadz Gminy nastpio gocinne przyjcie zespoów i zaproszonych goci chlebem i sol oraz symboliczne zczenie si w jedn parad. Po przybyciu na miejscowy stadion burmistrz Gminy Wielkie Berezne oficjalnie otworzy Jarmark i powita zaproszone delegacje zagraniczne. Uczestnicy imprezy mogli zobaczy wystaw twórców ludowych Zakarpacia, spróbowa regionalnych przysmaków oraz posucha wystpów lokalnych zespoów i zaproszonych grup folklorystycznych ze Sowacji i z Polski. Nasz kultur muzyczn zaprezentowaa kapela ludowa „Duklanie”, która wykonaa utwory pochodzce z regionu kronieskiego m. in.: „Parobeczek”, „Rumpaj dyna”, „eby nie ta góra”, „Soneczko na zachodzie” oraz piosenki ludowe znane i piewane w caej Polsce – „Chodziem do Ciebie”, „Lipka”, „Takiego Janicka”. Kapela zagraa take dwa utwory zaczerpnite z folkloru naszych ssiadów – „Czom Ty ne pryszo” i narodow pie ukraisk „Spodobaas meni”, które zostay zadedykowane organizatorom imprezy oraz zgromadzonej publicznoci. W godzinach wieczornych odbyy si koncerty solistów i popularnych zespoów muzycznych, efektowny pokaz ognia oraz rozpalenie tradycyjnego ogniska w pobliu rzeki.

   Wystp kapeli „Duklanie” spodoba si nie tylko ukraiskiej spoecznoci lokalnej ale take oficjalnym delegacjom przybyym na Jarmark, co zaowocowao zaproszeniami na „Festiwal Sztuki Bojów” w zachodniej Ukrainie oraz na „Midzynarodowy Przegld Zespoów Ludowych” na Sowacji.

   Polska delegacja spotkaa si z serdecznym i entuzjastycznym przyjciem, a cay pobyt na Ukrainie przebiega w miej atmosferze. Wyjazd by okazj do podjcia rozmów na temat dalszej wspópracy pomidzy partnerskimi Gminami, zapoznania si z kultur ludow regionu Zakarpacia i nawizania licznych kontaktów artystycznych. Mamy nadziej, e uczestnictwo w „Jarmarku Berezniaskim” bdzie impulsem do nawizania cisej relacji w obszarze kultury.

Katarzyna Ba
 
Dni Dukli 2017


 
dni_duli_2017.jpgDni Dukli 2017


Dni Dukli 2017

   Jak co roku w pierwszy weekend lipca Dukla obchodzi swoje Dni Miasta. Dwa dni wspaniaej zabawy i moc atrakcji kulturalnych, które zapewniaj Urzd Miasta Dukla na czele z burmistrzem Andrzejem Bytnarem oraz Orodek Kultury pod przewodnictwem Magorzaty Walaszczyk-Faryj, przycigaj niema publiczno godn wrae muzycznych i artystycznych.

   Dni Dukli 2017 odbyy si tradycyjnie przy obiektach MOSiR, gdzie na duej plenerowej scenie zaprezentowali si artyci zaproszeni przez organizatorów oraz dzieci, modzie i doroli z naszej gminy. Kada z osób zasiadajcych na widowni z ca pewnoci znalaza w tegorocznej edycji imprezy co dla siebie, a to za spraw bogatej oferty artystycznej zawierajcej zarówno folklor, muzyk popularn jak i kabaret.

   W sobot 1 lipca w Muzeum Historycznym w Dukli o godzinie 14.00 odbya si Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Tu po niej wystartowa bieg „w. Jana” zorganizowany z okazji XX Rocznicy Papieskiej Pielgrzymki Jana Pawa II do Dukli i Kanonizacji w. Jana z Dukli. Tradycyjnie rozegrano równie Midzynarodowy Turniej Piki Nonej Old Boye, w którym zwyciya druyna z Wgier. Od godziny 16.00 Orodek Kultury w Dukli rozpocz realizacj programu artystycznego i na scenie plenerowej zaprezentowali si: zespó „Tereciacy” z Zawadki Rymanowskiej i z Mszany oraz trzy zespoy folklorystyczne ze Sowacji. Wybrano równie Ma Miss i Mistera Dni Dukli 2017, którymi zostali Gabriela Albrycht (6 lat) z Równego oraz Filip Nizioek (7 lat) z Jasionki. Okoo godziny 19.00 Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar uroczycie zainaugurowa Dni Miasta i przekaza klucze dyrektor Orodka Kultury w Dukli – Magorzacie Walaszczyk-Faryj. Wieczorem przed dukielsk publicznoci wystpia Gwiazda Dni Dukli – kabaret „Ko Polski”. Na pierwszy plan wysuny si mistrzowskie kreacje aktorskie czonków kabaretu, a zwaszcza wcielenie si w role jednej z najbardziej popularnych kabaretowych par maeskich z dugoletnim staem – Mariana i Heli. Skecze i piosenki wykonane przez trójk artystów uprzyjemniy czas wszystkim zgromadzonym pod scen widzom. Na zakoczenie pierwszego dnia odbya si zabawa taneczna z zespoem „THE FLAMES”, która trwaa do godziny 1.00.

   Drugi dzie rozpocza prezentacja dorobku kulturalnego Orodka Kultury i Gminy Dukla. Na scenie zaprezentoway si grupy taneczne dziaajce przy Orodku Kultury: szkóka baletowa przygotowana przez p. Monik Wag, zespó taneczny „Gabi” oraz dzieci z klas I uczszczajce na zajcia taneczne realizowane w ramach wspópracy Orodka Kultury z ZS nr 1 w Dukli. Przed publicznoci wystpiy take uczennice szkóki skrzypcowej prowadzonej przez p. Iren Zib, które zaprezentoway muzyczn interpretacj motywu czterech pór roku. Talent wokalny zaprezentoway podopieczne p. Krzysztofa Zajdla ze szkóki wokalnej „Bel canto”: Zosia Baran, Eliza Kowalska, Aleksandra Dyszkowska i Julia Soliska oraz Marlena Rygiel absolwentka Szkoy Muzycznej w Kronie na wydziale wokalnym. W przerwie nastpio rozgadanie nagród w zwizku z zakoczeniem Wspózawodnictwa w Dziedzinie Kultury Gminy Dukla. Nagrody pienine i dyplomy odebray w kategorii Szkó Podstawowych ZS nr 1 w Dukli – I miejsce, ZSP w Równem – II miejsce oraz ZSP w Tylawie – III miejsce. Sporód Szkó Gimnazjalnych nagrodzone zostay: ZS nr 2 w Dukli – I miejsce, ZSP w Tylawie – II miejsce i ZSP w Jasionce – III miejsce. Na zakoczenie prezentacji dorobku wystpi zespó piewaczy „Wietrznianki” oraz kapela ludowa „Duklanie”. Od godziny 19.00 tumnie zgromadzona publiczno oklaskiwaa gwiazdy wieczoru. Jako pierwszy na scenie pojawi si Mateusz Mijal - wokalista pochodzcy z Jasa, którego przeboje mona usysze w najwikszych rozgoniach radiowych w kraju. Idol modszej czci publicznoci zdoby popularno dziki takim piosenkom jak „Góraleczka” i „Winny” w duecie z Liberem. Nastpnie przed dukielsk widowni wystpi kabaret „JURKI” pochodzcy z Zielonej Góry. Grupa znana z telewizyjnej sceny kabaretowej przedstawia skecze poruszajce w komiczny sposób tematy obyczajowo-spoeczne. Na zakoczenie Dni Miasta odby si koncert KORDIANA - wokalisty disco-polo, dla którego charakterystyczne s folkowe brzmienia i góralski gos. Najwikszy przebój artysty - „Dziewczyn z gór” piewaa caa dukielska publiczno.

   Tegorocznym Dniom Dukli towarzyszya przepikna sceneria zoona z rzeb powstaych podczas odbywajcego si wczeniej pleneru rzebiarskiego. Podczas imprezy mona byo skorzysta z atrakcji dodatkowych takich jak wernisae, promocje ksiek, ogrody zabaw dla dzieci oraz degustacja wiejskiego jada, które w tym roku przygotoway Koa Gospody z Barwinka, k Dukielskich, Tylawy i Wietrzna.

Katarzyna Ba

Orodek Kultury w Dukli skada serdeczne podzikowania: Miejskiemu Orodkowi Sportu i Rekreacji, Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej, ZS nr 2 w Dukli, Koom Gospody Wiejskich z Barwinka, k Dukielskich, Tylawy i Wietrzna oraz firmie „Bar Solny”, za pomoc i wparcie okazane podczas organizacji Dni Dukli 2017.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 145 - 162 z 653

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci