Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5336
Artykuw: 1444
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 21214717

Archiwum

malarstwo ikonowe
   29 czerwca 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si otwarcie wystawy sowackiego artysty Andreja Urama – Murina. Gówny motyw ekspozycji stanowi malarstwo ikonowe, które jest jednym z ulubionych tematów artystycznych wykonywanych przez Andreja Urama. Dodatkowo na wystawie mona zapozna si z reszt twórczoci artysty, zgromadzone s przykady obrazów z malarstwem krajobrazowym, martwej natury i sztuki abstrakcyjnej, której malarz zacz powica si w ostatnim czasie. Wystaw mona oglda do 31 lipca 2018 r. 

Andrej Uram – Murín
pedagog, artysta

   Urodzi si w malowniczej wiosce Habur, gdzie spdzi dziecistwo i ukoczy osiem klas szkoy podstawowej. Ju w tak modym wieku dostrzega otaczajc przyrod i jej coroczne zmiany, co wpyno na jego póniejsz twórczo. 


   W wieku modzieczym skierowa swoje kroki do Preszowa, gdzie studiowa w Szkole Pedagogicznej i nadal poszerza swoje horyzonty artystyczne. Poniewa lubi dzieci, po ukoczeniu studiów w 1954 r. wstpi do Szkoy Wychowania Fizycznego w Stropkowie. W 1964 r. ukoczy zaocznie Instytut Pedagogiczny w Preszowie, Wydzia Matematyki i Edukacji Artystycznej. Poniewa aktywnie si ksztaci i udziela, stanowi motywacj i przykad wzbogacania nowego mylenia, wyczucia artystycznego i mioci do sztuki dla swoich uczniów, którzy udawali si na studia w rónych szkoach artystycznych. 
   W 1970 roku Andrej Uram przeniós si wraz z rodzin do Svidníka, gdzie pracowa jako nauczyciel do emerytury. Jego malowida cienne z motywami ycia szkolnego wci zdobi pomieszczenia Szkoy Podstawowej przy ul. Komenskéhow Svidníku.   
2018ikonyart.jpg

   Jego praca twórcza powicona jest ksztatowaniu krajobrazu, intarsji i co nie mniej wane, ikonom. Droga do malowania ikon prowadzia go poprzez malowanie wntrza kocioów, póniej zajmowa si renowacj ikony, co doprowadzio artyst do „pisania ikon”. 
   Malarstwo ikonowe jest wyjtkow ekspresj artystyczn i swoist form sztuki sakralnej Kocioa Wschodniego - zarówno greckokatolickiego jak i prawosawnego. Poprzez unikaln form pozwala boskiej rzeczywistoci przeksztaca idee tekstów teologicznych. Dlatego Andrej Uram stosuje surowy jzyk sztuki malowania ikon. Stosuje tak jak od wieków kanony towarzyszce ikonie: relacje kolorystyczne, koncepcji witych figur, wyraania emocji i poszukiwanie prawdy. 

   Obecnie Andrej Uram-Murin powica si take sztuce abstrakcyjnej. Jego prace znajduj si w wielu kolekcjach w kraju i za granic. Uczestniczy on take w regionalnych i zagranicznych imprezach plenerowych. 

   Twórczo Andrieja Urama mona byo podziwia na wystawach w nastpujcych miejscowociach: Michalovce, Medzilaborcia, Bardejov, Preszów, mia take kilka wystaw autorskich w Polsce. Mimo, e pan Andrew Uram jest emerytem, nie upuci swojej palety i pdzla, ale spdza wolny czas na tym szlachetnym hobby - malowaniu.
 
Eko w tradycji i tworzeniu
2018animare.jpg
   28 czerwca 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbya si wystawa koczca projekt „Eko w tradycji i tworzeniu” organizowany przez Stowarzyszenie ANIMARE, wspófinansowany ze rodków budetowych Gminy Dukla. Skada si on z dwóch czci. Podczas pierwszej czci dzieci mogy pozna tradycje zwizane z obrzdami i rkodzieem wit Wielkiej Nocy. Powstay pisanki w rónych technikach: drapane, pisanki na jedwabiu, malowane tradycyjnie woskiem oraz pikne palmy wielkanocne.

   Druga cz warsztatów, dotyczya zielarstwa oraz motywów kwiatowych. Skierowana bya do dzieci i dorosych z terenu Gminy Dukla. Warsztaty zostay przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Dukli przy wspópracy Pani Marii Fornal. Przeprowadzia je Joanna Sadowska – Wrzecionko. Dzieci maloway polskie zioa na deskach i ykach drewnianych, powstay te obrazki oprawione w ramki przedstawiajce kwiaty. Cz skierowan do osób dorosych poprowadzia Barbara Marchewka w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Panie biorce udzia w warsztatach mogy spróbowa swoich si w malowaniu kwiatowych motywów pochodzcych z Zalipia.
   Podczas wystawy przybyli gocie i uczestnicy warsztatów mogli wysucha podsumowania zrealizowanego projektu oraz obejrze powstae prace.
 
Ikony
2018uran.jpg
 
koncert skrzypcowy 2018

skrzypce_2018.jpg

      Szkóka Skrzypcowa w Dukli zakoczya oficjalnie swój rok artystyczny koncertem w dniu 21 czerwca 2018r. Na dukielskiej scenie wystpili niemal wszyscy uczniowie, wykonujc wybrany przez siebie utwór solowy. Nie zabrako najmodszych, którzy rozpoczli popisy oraz tych starszych, nie tylko wiekiem, ale te staem gry na skrzypcach. Zabrzmiay utwory klasyczne oraz aranacje skrzypcowe synnych przebojów muzyki pop. Wszyscy skrzypkowie otrzymali z rk Pani Dyrektor Orodka Kultury w Dukli pamitkowe dyplomy oraz kwiaty. Podczas koncertu szkóka zaprezentowaa te dwa utwory orkiestrowe, które bdzie mona usysze ponownie podczas Dni Dukli.


 
Wycieczka
2018wycieczkdutw.jpg„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
   Po wdrówce Poonin Wetlisk i ciekami „bieszczadzkich zakapiorów” przeszed czas na nastpn wycieczk po atrakcjach Podkarpacia. Tym razem Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego organizatorzy zadbali o przypomnienie atrakcji Ziemi Przemyskiej.

Bladym witem 6 czerwca br. 31-uczestników wycieczki wyruszyo autokarem spod Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. W drodze ku Grodowi Czerwieskiemu, krótko jego histori przedstawia koleanka Jadzia Morawska, uwzgldniajc znaczenie umocnie Twierdzy Przemyl w losach I wojny wiatowej.


Spacer po Przemylu i jego magicznych miejscach zorganizowaa koleanka Ewa Szymkowiak - rodowita przemylanka, która oprowadzia nas po najwaniejszych miejscach tego magicznego i ciekawego grodu, gdzie podziwiaymy: Archikatedr z wie widokow, zamek Kazimierzowski z X wieku z Parkiem Paacowym, Rynek z kamienicami i podcieniami.

Intensywne soce spowodowao, e wszyscy z ochot usiedlimy w atrakcyjnie ukwieconej kawiarnio-lodziarni o woskiej nazwie „FIOR”, gdzie wszyscy kosztowali synne lody i ciasta. Adekwatnie do nazwy wntrze kawiarni ukazao pejzae wenecko-florenckie z piknym sufitowym witraem. Wszystkim smakoway wyroby cukiernicze. Dugo bdziemy wspomina wyjtkowy klimat miasta!

Nastpnym punktem programu byo synne Arboretum w Bolestraszycach. Wprawdzie ciany rododendronów i azalii, i krzewiastych Piwoni ju przekwity, ale pod okiem barwnie opowiadajcego przewodnika podziwialimy kwitnce na stawach kolonie nenufarów – lilii wodnych (prawie jak w filmie Noce i Dnie), egzotyczne tulipanowce i wiele botanicznych atrakcji.

Nasza wyprawa skoczya si ogniskiem. Dzikujemy Pani Basi F. za przygotowanie oprawy i mie towarzystwo na naszej wycieczce.

Do zobaczenia na ciekach Podkarpacia!

Anna Borek
 
Przegld chrw
2018artchory.jpgW dniu 10 czerwca 2018 w Sanktuarium w. Jana z Dukli, odby si XIX Midzynarodowy Przegld Chórów Kocielnych i Cerkiewnych. Organizatorami koncertu by Orodek Kultury w Dukli, Starostwo Powiatowe w Kronie, Urzd Miejski w Dukli oraz Klasztor Ojców Bernardynów, którzy jak co roku przyjli w progach Sanktuarium wszystkich artystów oraz suchaczy. Na pocztek zaprezentowaa si laureatka wielu konkursów wokalnych – Magdalena Pikua, która wykonaa utwór „Ave Maria”


W tym roku w przegldzie zapieway : Chór Parafialny z Krocienka Wynego, Chór „Cantate” z Iwonicza, Chór im. Franciszka Lista z Budapesztu (Wgry), Chór „Impresja” z czek Jagieloskich, Chór „Karmel” ze Stropkova (Sowacja) oraz Chór „Koloryt” z Rymanowa. Kady z chórów zapiewa utwory z rónych epok i odrbnej charakterystyce muzycznej. Usyszelimy utwory sakralne jak i wieckie.

Mi niespodziank przygotowa Chór z Wgier, który wypiewa „Gaude Mater Polonia” , czyli polski hymn z czasów redniowiecza.

Po wystpieniu wszystkich chórów przyszed czas na rozdanie pamitkowych dyplomów i upominków, które powdroway na rce dyrygentów oraz „kilka” sów od organizatorów. Na zakoczenie wszyscy obecni w Sanktuarium zapiewali pikn polsk pie „Barka” Ju w przyszym roku odbdzie si jubileuszowy 20-sty Przegld, na który ju dzisiaj zapraszamy.
 
chry
chory.jpg
 
Rajd
   2018rajd.jpgWe wtorek 22 maja 2018 r. grupa piechurów skadajca si z czonków Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyruszya w kolejny Rajd „starszaków”. Tym razem wdrowalimy po Bieszczadach.

   Wypraw rozpoczlimy o 5 rano, kiedy to wszyscy „zwarci i gotowi” stawilimy si przy budynku Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Po dotarciu do Wetliny, zaopatrzeni w odpowiedni ekwipunek turystyczny udalimy si na szlak. Trasa, jak mielimy pokona, bya najdusza i najbardziej wymagajca sporód dotychczasowych. Start zaplanowano z Przeczy Wynej, gdzie znajduje si pomnik upamitniajcy poet Jerzego Harasymowicza, mionika Bieszczadów oraz „Pomnik ofiarom gór i ratownikom nioscym im pomoc”. Stamtd stromym podejciem doszlimy do Schroniska Bieszczadzkiego Parku Narodowego „Chatka Puchatka. Nastpnie Gównym Szlakiem Beskidzkim, pokonalimy grzbiet Pooniny Wetliskiej do Przeczy Orowicza i zeszlimy do Wetliny. Podczas rajdu towarzyszyy nam pikne widoki na pooniny i bieszczadzkie szczyty, które rekompensoway trudy wdrówki i zmczenie. Uwieczeniem naszej niemal 15-kilometrowej wyprawy bya wyczekiwana, gorca kiebasa z ogniska.


   Rajd starszaków zosta zrealizowany z projektu „Dukielski senior – kulturowo aktywny” w ramach zada publicznych Gminy Dukla w roku 2018.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 54 z 653

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci