Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5693
Artykuw: 1585
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24941024

Archiwum

wito plonw
Image
Delegacja wiencowa - ki Dukielskie
Czas dorocznych niw ju poza nami. W wikszoci soectw naszej gminy odbyway si ju doynki wiejskie. 26 sierpnia br. w Dukli odbyy si Doynki Gminne. Delegacje wiecowe spotkay si w dukielskim rynku. Std korowodem doynkowym przeszy do kocioa pw. w. Jana z Dukli, gdzie odbya si msza wita doynkowa celebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza dukielskiej fary Stanisawa Siary.

Galeria video
Galeria zdj I
Galeria zdj II

Malowanie twarzy - Galeria zdj

Czytaj cao
 
Folklor w kach Dukielskich
Image
   Kolejne, VIII ju wito muzyki i folkloru w kach Dukielskich - poza nami. Po raz kolejny równie dowiadczylimy wstawiennictwa w. Jana z Dukli i Spotkania odbyy si bez kropli deszczu pomimo caego tygodnia z opadami.

   Nasi tancerze z zespou 'STEP"  przekroczyli kolejn barier, gdy wystpili przed - zawsze trudn - wasn publicznoci.


Czytaj cao
 
Dni Dukli 2012
Image
Bayer Full - Sawomir wierzyski
Dni Dukli 2012 Tegoroczne Dni Dukli jak ju tradycja nakazuje przebiegy pod bander deszczowej pogody. I w sobot i niedziel padao. Dni miasta jak zwykle rozpoczto uroczyst Sesj Rady Miejskiej w Muzeum Historycznym „Paac" w Dukli. O godzinie 16 odby si Turniej Piki Nonej Oldbojów o Puchar Dni Dukli 2012 na stadionie MOSiR. W tym samym czasie moglimy podziwia na scenie w bloku dla dzieci teatrzyk „Przygody foczki Akrobatki" oraz wybory Maej Miss i Misstera

Czytaj cao
 
piknik
Image
Festyn parafialny - ogrody klasztorne
8 lipca na terenie klasztoru OO. Bernardynów odbyy si uroczystoci zwizane z kultem w. Jana a Dukli. O godzinie 11.00 koncelebrowana zostaa suma odpustowa pod przewodnictwem jego Eminencji Ks. Kardynaa Mariana Jaworskiego a o godzinie 17.00 w ogrodach dukielskiego klasztoru odby sie festyn parafialny. Festyn rozpocz si wystpem zespou „Drogowskaz” z Leajska, nastpnie na scenie naprzemiennie staway zespoy dziaajce w gminie : Równianie z Równego, Szarotka - Duklanie i Acola z OK w Dukli. Ojcowie bernardyni przygotowali kilka atrakcji i w trakcie festynu dzieci mogy skorzysta z ogrodu zabaw, mona byo równie obejrze eksponaty w mobilnym muzeum Jana Pawa II, jak i przejecha si motorem. Parafianie przygotowali duo rónych sodkoci i ciast, ze sprzeday, których dochód przeznaczony zostanie na remont frontonu kocioa zespou klasztornego. W trakcie imprezy ogoszono wyniki i rozdano nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego z Udziaem Poetów Polonijnych im. w Jana z Dukli. W kategorii regionalnej I miejsce zdobya Danuta Kostyra z Dukli, w kategorii ogólnopolskiej I miejsce Regina Nachacz z Rzeszowa, II Arkadiusz Stosur z Krakowa, Maria Stefanik z arnowca, III miejsce Ewa Baewicz Matwij z odzi, wyrónieni zostali Marta Osiady z Jarosawia, Jarosaw Jan Fik z Warszawy i Mieczysaw Gruda z odzi, w kategorii polonijnej I miejsce zaj Adam Szeluga z Jewett City. Ogoszone równie zostay wyniki konkursu plastycznego: I miejsce zaja Gabriela Szczepanik, II miejsce Wiktor Rajchel i III miejsca ex aequo Wiktor i Micha Wójcik. Imprez zakoczya zabawa taneczna trwajca do 21.30, a bawicym sie przygrywa zespó „Drogowskaz” zaproszony przez kustosza ojca Micheasza. Ojcowie Bernardyni poprzez wstawiennictwo w. Jana zapewnili wietna pogod i jeszcze lepsz atmosfer na cay czas trwania imprezy. Wspóorganizatorem pikniku by Orodek Kultury w Dukli.
 
muzyczna niedziela
Image
Iwo Dixie Jazz Band z Iwonicza Zdroju
Pierwszego lipca na dukielskim rynku odbya si pierwsza impreza z cyklu "Niedziela z muzyk i humorem" Wystpiy zespoy "Lubatowianie", "Iwo Dixie Jazz Band" wokalistki ze "Studia Piosenki Swing" z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Kronie oraz kabaret "Z za miedzy", który uraczy publiczno turystyczno - sportow dawk humoru.
W pierwszej czci usysze mona byo muzyk ludow i pieni regionalne, a w drugiej muzyk jazzow gównie typu dixieland.

 
Noc Kupay
Image
Balowie z Baligrodu
   23 czerwca na placu przypaacowym w Dukli po kilkuletniej przerwie i w sonecznej pogodzie odbyy si Sobótkowe Spotkania z Folklorem oraz Festiwal Rzemiosa, Rkodziea i Zapomnianych Smaków. Impreza wspóorganizowana bya przez Orodek Kultury i Lokalne Grupy Dziaania "Kraina Nafty" i "Nasze Bieszczady"
Noc witojask uwietniy swoj obecnoci zespoy: Bieszczadzka Rodzinka, Chorkowianie z Chorkówki, Rogowice z Rogów, Balowie z Baligrodu oraz Szarotka z Dukli oraz rkodzielnicy Dorota i Grzegorz Gniady z Lubatowej, Marek Sabczyski z Jalisk, Joanna Duma z Komaczy, Alina Gaza i Zbigniew Brzeziski z Leska. aujemy, e aden z zaproszonych lokalnych twórców nie przyby by uwietni noc kupaln.
   W programie nie zabrako tradycyjnego puszczania wianków na wod, wspólnego piewania, palenia ognisk i kropoczy. Poszukiwano kwiatu paproci, za którego znalezienie przewidziana bya nagroda. Ostatnim punktem programu dukielskiej nocy kupay bya zabawa taneczna, do której przygrywa zespó "Bakarat". Impreza zakoczya si o godz. 2 w nocy.
   Dukielski Orodek Kultury dzikuje wszystkim zespoom i rkodzielnikom, wadzom Lokalnych Grup Dziaania, dyrektorowi Gminnego Orodka Kultury w Chorkówce, Kou Gospody wiejskich z Barwinka, Kou seniora 50+ z Komaczy i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu imprezy.
 
Dorobek Kulturalny Szk
dks
Dorobek Kulturalny
14 czerwca br. w sali gimnastycznej ZS nr 1 w Dukli odby si konkurs Dorobku Kulturalnego Szkó Gminy Dukla. W konkursie udzia wziy szkoy podstawowe z Gojsc, Jasionki, Tylawy, Wietrzna i Dukli a take gimnazja z Równego, Jasionki i Dukli. Komisja w skadzie przewodniczca Dorota wistak, Dorota Szczurek, Norbert Uliasz, Magorzata Walaszczyk – Faryj po obejrzeniu i wysuchaniu prezentacji postanowia przyzna nastpujce miejsca:


Kat. Szkoa Podstawowa
I miejsce Szkoa Podstawowa Dukla ,, Wiosenna ka”
II miejsce Szkoa Podstawowa Jasionka ,, Z krainy Bani”
II miejsce Szkoa Podstawowa Gojsce ,, Rodzinka na 102”
III miejsce Szkoa Podstawowa Wietrzno ,,Wspomnienie Dnia Babci I Dziadka”
Wyrónienie Szkoa Podstawowa Tylawa ,, piewamy i przedstawiamy wiersze Jana Brzechwy”

Kat. Gimnazjum
II miejsce Gimnazjum Równe ,,W kolorowym wiecie Bani”
III miejsce Gimnazjum Dukla ,, Widowisko sowno-muzyczne”
Wyrónienie Gimnazjum Jasionka ,,…………….”
 
Uwaga
czas.jpg
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 613 - 630 z 749

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci