Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5526
Artykuw: 1505
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23312566

Archiwum

Dukla Powodzianom
tarnobrzeg
Tarnobrzeg
„DUKLA POWODZIANOM”
W zwizku z majow powodzi jaka dotkna województwo podkarpackie, Orodek Kultury w Dukli podj si akcji pomocy ludziom którzy dowiadczyli tego nieszczcia. Akcja przebiegaa bardzo sprawnie i spontanicznie. Informacje o zbiórce umiecilimy na stronie internetowej i plakatach. Popary nasz akcj dukielskie parafie, poprzez ogoszenie zbiórki 23 maja 2010 na wszystkich mszach witych. Wczy si w pomoc równie dyrektor ZSP w Dukli, który za porednictwem uczniów rozpropagowa akcje wród mieszkaców Dukli i okolic. Efekt tych spontanicznych dziaa by wspaniay, ludzie zareagowali natychmiast. Przywozili do Orodka Kultury ywno, rodki czystoci, rodki pielgnacyjne dla dzieci, wod, koce, pociel i wiele , wiele innych bardzo przydatnych rzeczy.
Czytaj cao
 
Dorobek...2010
Image
ZSP Rwne
W dniu 10 czerwca 2010 r. w sali kina "Promie" Orodka Kultury w Dukli odbyy si prezentacje VIII Gminnego Przegldu Dorobku Kulturalnego Szkó Podstawowych i Gimnazjów. Do konkursu zostao zgoszonych 5 zespoów m.in. ZSP z Równego, Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkó w gminie jest 8 i jak wida nie wszystkie miay si czym pochwali... Ogóem, na deskach naszej maej sceny wystpio  143 uczestników. Coroczne wspólne spotkania s wspania okazj do zaprezentowania przez uczniów naszej gminy umiejtnoci, zdolnoci aktorskich, wokalnych, recytatorskich tanecznych, a take tego wszystkiego co przygotowali w swoich szkoach w cigu biecego roku. Konkurs jest te sprawdzianem i miar oceniajca zaangaowanie opiekunów, wychowawców i nauczycieli w ycie codzienne szkoy. Prezentacja przygotowana przez Panie; Beat Bek, Krystyne Patl, E Cyran  z ZSP w Równem, bya bezkonkurencyjna. Przygotowana na wysokim poziomie i z wielk klas. Podobnie jak widowisko przygotowane przez panie Ann Staro i Beat Stepek z ZSP w Jasionce. J U R Y w s k a d z i e: przewodniczca Barbara Pudo, Magorzata Walaszczyk - Faryj i Norbert Uliasz postanowili przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

I miejsce ZSP Równe
II miejsce ZSP Jasionka
wyr. Wetrzno
wyr. Iwla
wyr. Dukla
 
Szkolna Liga Tenisa Stoowego
Szkolna Liga
Tenis
10 czerwca w hali ZSP w kach Dukielskich zakoczya rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stoowego. Cykliczna impreza z kilkunastoletni tradycj, organizowana przez dukielski orodek kultury, promujca zdrowy styl ycia oraz sam dyscyplin sportu. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 przystpiy trzy druyny z zespoów szkó publicznych, w Iwli, kach Dukielskich i Dukli. Jesieni 2009 roku rozegrano dwie rundy spotka, kolejne dwie w maju i czerwcu br. Poziom ligi by do wyrównany oczym wiadczy kocowa punktacja. Pierwsze miejsce wywalczya druyna reprezentujca ZSP w Dukli – 197 pkt., drugie ZSP ki Dukielskie – 192 pkt., trzecie ZSP Iwla – 173 pkt. Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokoci I m 500 z., II m 300 z., III m 200 z. z przeznaczeniem na zakup sprztu sportowego. Lig prowadzi instruktor sportu i rekreacji orodka kultury w Dukli Jan Dembiczak, przy pomocy Pani Beaty Wgrzyn nauczyciela WF w ZSP ki Dukielskie. Organizatorzy dzikuj dyrekcji ZSP w kach Dukielskich za gocinno i nieodpatne udostpnienie bazy sportowej szkoy do przeprowadzenia tych i innych zawodów.
 
XVIII Konkurs Piosenki Religijnej
jakub
Protokó komisji XVIII KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ i POEZJI
Komisja w skadzie: Krystyna Stakowska, Anna Masternak, Magorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po wysuchaniu 86 prezentacji konkursowych, postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia;

PIOSENKA

KATEGORIA I (PRZEDSZKOLAKI)
I MIEJSCE – Emilia Zajc – Równe
II MIEJSCE – MILENA KOGUT – DUKLA(b p)
II MIEJSCE – WIKTORIA JAKIEA - DUKLA
III MIEJSCE – KAROLINA RYMAR – DUKLA
WYRÓNIENIE: Magorzata Szczurek – DUKLA....

Czytaj cao
 
Konkurs plastyczny
Image
I miejsce
26 maja w sali kina "Promie" odbya sie wystawa prac plastycznych pt.
"Pikno stworzenia jako wyraz Boej Mioci” . W konkursie udzia wzio 50 artstów w przedziale wiekowym od 6 do 60 lat. Komisja konkursowa w skadzie: Wiesaw Jakimczuk, Magorzata Walaszczyk - Faryj, Piotr Jakiea i Norbert Uliasz, nagrodzia nastpujcych artystów;


Kategoria II - Szkoa Podstawowa
I miejsce Karolina Poradyo
II miejsce Maciej nieek
III miejsce Sylwia Smolak
wyr. Joanna Szczurek, Wiktoria Krzepkowska

Kategortia III - Gimnazjum
I miejsce Kamil Barsznica
II miejsce Paulina Przybya
III miejsce Sabina i Paulina Przybya
III miejsce Ewelina Wierdak
wyr. Ewelina Toropia i Bartosz Braja


Kat. IV - Doroli
I miejsce Wiesaw Ksikiewicz
wyr. Teresa Rago
- praca z poza gminy

 
Kermesz 2010r.
Image
Makowica - widnik
22 i 23 maja 2010r. w Olchowcu mia miejsce Jubileuszowy XX Kermesz. wito Kultury emkowskiej rozpoczo spotkanie mieszkaców i zaproszonych goci oraz otwarcie wystawy z okazji jubileuszu. W czci artystycznej wystpiy m.in. zespó "TERKA" z Olchowca, "CZANIE" z k Dukielskich, "KYCZERA" z Legnicy, "PERSTENYK" z Gadyszowa, "UKOWIANY" z Ustrzyk Dolnych, "MAKOWICA" ze widnika, "WTKOWIANY" ze witowej Wielkiej, "RYMANOWIANIE" z Rymanowa, "WILSZNIA" z Polan i zespó "DREWUTNIA". Zespoy "Kyczera" , "Makowica" i "Drewutnia" nie miay sobie równych - zwaszcza zespó "MAKOWICA" który zachwyci i modsz i t starsz cz publicznoci swoim tacem i piewem. Caej uroczystoci towarzyszyy targi rkodzielników, stoiska z rzeb, ceramik i sztukateri, mini wartsztaty ozdób z koralików itp...
 
Dzie Dziaacza Kultury
Szarotka
Zesp SZAROTKA
Obchody Dnia Dziaacza Kultury, to tradycyjnie ju okazja do przyznania nagród, odznacze, dyplomów i ciepych sów najbardziej zasuonym. Spotkanie odbyo si 20 maja w Muzeum Historycznym – Paac w Dukli. Po przywitaniu wszystkich goci i wystpach zaproszonych artystów nastpio uhonorowanie osób i zespoów, które szczególnie zasuyy si dla kultury. Z tej okazji zespó „SZAROTKA” odtrzyma Nagrod Starosty Powiatu Kronieskiego za  wybitne osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury. Nagroda przyznan dla zespou z rk Starosty odebraa Pani Magorzata Walaszczyk - Faryj (opiekun zespou). Zespó ”SZAROTKA” pragnie serdecznie podzikowa za uznanie pracy artystycznej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesów w dziaaniach na rzecz kultury.

 
Turniej Rekreacyjno - Sportowy 2010
Image
Plaowanie 2010r.
Wyniki Midzyszkolnego Turnieju Rekreacyjno - Sportowego Szkó Posdstawowych i Gimnazjów o Puchar Dyrektora Orodka Kultury w Dukli.

1 miejsce ZSP Dukla
2 miejsce ZSP Wietrzno
3 miejsce ZSP Równe
4 miejsce ZSP Tylawa
5 miejsce ZSP ki Dukielskie
6 miejsce ZSP Gojsce

 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 649 - 666 z 691

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci