Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5659
Artykuw: 1565
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24398934

Archiwum

stroiki i szopki
Image
stroik witeczny
14 grudnia, w Orodku kultury w Dukli, zebraa si komisja aby podda ocenie kilkadziesit prac zoonych na IV GMINNY KONKURS "NAJPIKNIEJSZY STROIK WITECZNY". W tym roku do konkursu zgoszono 70 prac, z czego 30 to szopki boonarodzeniowe. Wszystkie prace wykonane byy misternie a w efekcie powstay bardzo pikne rkodziea mona je bdzie podziwia w budynku kina do 21 grudnia 2010r. Kilka prac zostao nominowanych do IX MIDZYNARODOWEGO KONKURSU SZOPEK BOONARODZENIOWYCH, nad którym patronat sprawuje Starostwo Powiatowe i Muzeum Historyczne-Paac w Dukli. Dzikujemy wszystkim "twórcom", opiekunom i nauczycielom za woon prac i trud. Zapraszamy ponownie w przyszym roku.


WYNIKI KONKURSU
Czytaj cao
 
I miejsce - konkurs wojewdzki
Image 8 grudnia zakoczy si Wojewódzki Przegld Dziecicych form tanecznych „Pierwsze Kroki”. ze wzgldu na du ilo zgloszonych zespoów konkurs podzielono na dwa dni.

8 grudnia zaprezentoway si zespoy folklorystyczne, natomiast 9 grudnia scena Gminnego Domu Kultury w Gogowie Maopolskim naleaa do grup taczcych disco, show-dance, taniec estradowy i towarzyski. Nasz gmin prezentowa zespó "Gabi" dziaajcy przy Orodku Kultury w Dukli.


 Na sali widowiskowej prócz publicznoci zasiado profesjonalne jury w skadzie:
Laila Arifulina - Tancerz, choreograf, reyser widowisk baletowych. Absolwentka Szkoy Baletowej przy Teatrze Bolszoj w Moskwie, a take studiów aktorskich i reyserskich.
Agnieszka Wojnarska – choreograf, medalistka mistrzostw wiata i europy w kategoriach show-dance oraz jazz.
Aneta Markiewicz – choreograf i kierownik artystyczny zespou artystycznego „Umiech” dziaajcego w Domu Kultury w Rzeszowie.

Kategoria 3
I miejsce – zespó - „Gabi”
I miejsce – zespó - „Colibri”
II miejsce – zespó - „Wiwatki”
III miejsce – zespó - „Impuls”
 Wyrónienie otrzyma zespó „Fajne Gienki”

W kategorii 1 i 2 jury nagrodzio nastpujce zespoy:
I miejsce – zespó „Flesh”
II miejsce – zespoy - „UPS”, „Pereki”
III miejsce - zespoy - „Volt”, „Reflex”
Wyrónienie otrzymay zespóy „Wolanie” i „Fokus III”

Kolejna edycja przegldu „Pierwsze Kroki” przewidziana jest na kwiecie 2011 roku.
 
NAGRODA GWNA DLA ZESPOU GABI
Image
NAGRODA GÓWNA DLA ZESPOU „GABI”
Modzieowe teatry, zespoy muzyczne oraz grupy taneczne redniego i wikszego formatu, wystpiy 24 listopada na scenie Gminnego Orodka Kultury w Miejscu Piastowym. W XVIII Przegldzie Amatorskich Zespoów Artystycznych MINI ART, wzio udzia w sumie 320 dzieci i modziey ze szkó i orodków kultury województwa podkarpackiego.    Komisja Artystyczna w skadzie: przewodniczcy: Henryk Wichniewicz czonkowie: Magorzata Machnik, Wojciech Kraek po obejrzeniu kilkunastu zespoów postanowia co nastepuje…
W kategorii zespoów tanecznych, nagroda gówn przyzna grupie tanecznej „GABI” z Dukli, wyrónienie dla zespou „WOLT” z RDK Rzeszów oraz dla grupy „GEST” z Grabownicy Starzeskiej.
 
"MOJE BOE NARODZENIE"
Image 14 grudnia komisja konkursowa, powoana przez Orodek Kultury w Dukli, ocenia 21 prac biorcych udzia w KONKURSIE PLASTYKI DZIECI I MODZIEY "MOJE BOE NARODZENIE". Po burzliwych naradadach nominowaa 6 osób do etapu powiatowego.
 
LISTA NOMINOWANYCH
1. Hubert Turek ZSP Równe
2. Aleksandra Gaj ZS nr.2 Dukla
3. Jakub Podlaszczak ZS nr.1 Dukla
4. Ewelina Toropia ZS nr.2 Dukla
5. Izabela Staro ZS nr.1 Dukla
6. Sylwia Smolak ZS nr.1 Dukla
 
Konkurs Piosenki
Image
Grand Prix
W czwartek, 18 listopada, w sali kina "Promie" odby sie III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojzycznej. Gocilimy na naszej scenie ponad  130 wykonawców z terenu caego powiatu kronieskiego. Nagrody rzeczowe w postaci piknych albumów ufundowao Starostwo Powiatowe, natomiast puchary, statuetki i pamitkowe dyplomy ufundowa Orodek Kultury w Dukli. Jury w skadzie - przewodniczcy Wojciech Kraek,  Grayna Ostrowska, Krystyna Stakowska, Beata Zajdel, Magorzata Walaszczyk - Faryj -  postanowio przyzna nastpujce wyrónienia i miejsca na podium;


      kat.  I
I miejsce - Jakub Gód
II miejsce - Aleksandra Krowicka, Gabriela Szczurek i Izabela Paszek
III miejsce - Emilia Zajc

      kat. II
I miejsce - Micha Kandyjowski
III miejsce - Sylwia Landa
wyr. Klaudia ajdanowicz

      kat. III

I miejsce - Rebeka Zalisz
I miejsce - Adrian Litwin
II miejsce - Gabriela Matyka
III miejsce - Dominika Patla
wyr. Magorzata Bossekota i Diana Dereniowska

      kat. IV
GRAND PRIX - Diana Dereniowska
I miejsce - Aleksandra Matyka
II miejsce - Aleksandra Kurco
III miejsce - Natalia Fydryk
III miejsce - Dawid Khan

      kat. Zespoy / duety
I miejsce - Klaudia i Diana Dereniowskie
II miejsce - Maja Strk i Jakub Pelczar
III miejsce - Zespó Modzieowy  "czanie"
wyr. Zespó Folklorystyczny "czanie"

 
Siatkwka 2010
Image
Fina
13 listopada 2010 r. w hali sportowej w Jaliskach odby si Turniej Piki Siatkowej o Puchar Dyrektora Orodka Kultury zorganizowany dla uczczenia wita Niepodlegoci. W turnieju wzio udzia 7 druyn z terenu gminy.
I miejsce - SKS Dukla
II miejsce - Równe
III miejsce - WOSIR Równe
IV miejsce - Jaliska
V miejsce - Grodzisko Wietrzno
VI miejsce - Jacki II
VII miejsce - Jacki I

 
Mae Formy Teatralne
teatr
May Teatr
9 listopada komisja w skadzie; Dorota wistak- przew. , Magorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz, po obejrzeniu 8 prezentacji konkursowych postanowia przyzna nastepujce miejsca i wyrónienia:

Kat. Szkoa Podstawowa;
I miejsce – SP w Równem za widowisko „ Na dworze piknej ksinej” I miejsce – SP w Jasionce za widowisko „Demeter i Kora”
III miejsce – SP Iwla za widowisko „Spór o much”
Wyrónienie : SP w Równem „Zabawa w pic królewn”

Kat: Gimnazjum:
I miejsce - Jasionka za widowisko „Dziady cz.II”
II miejsce - Równe za widowisko „Smerfna szkoa”
III miejsce -Jasionka za widowisko „Ferdydurke”

Komisja ponadto przyznaa nagrod specjaln dla pani Beaty Bek z ZSP w Równem za szczególny wkad i twórcz prac w dziedzinie teatru.

 
Polskie Pieni Patriotyczne
piesni
eliminacje
W dzniu 27 padziernika  odbyy si Eleminacje Gminne do IV Konkursu Powiatowego Polskiej Pieni Patriotycznej. Komisja po wysuchaniu 29 prezentacji tytu laureata postanowia przyzna nastpujcym wykonawc:

kat. Szkoa Podstawowa
Julia Dereniowska - Dukla
Sylwia Landa - Gojsce
Kamila Kula - Jasionka

kat. Gimnazjum
Karolina Jastrzb - Wietrzno
Wioletta Fydryk - Iwla
Anna Kogut - Iwla
Joanna Buryla - ki Dukielskie

 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 667 - 684 z 730

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci