Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5693
Artykuw: 1585
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24940940

Archiwum

Dni Dukli 2010
Image
K.A.S.A.
    Tegoroczne Dni Dukli odbyway si w 630 lecie nadania praw miejskich Dukli, std byy one wyjtkowo bogate i atrakcyjne. Rozpoczy si tradycyjnie wyborem Maej Miss i Maego Mistera Dni Dukli 2010. Tym razem konkurs odby si pt. „Moja ulubiona bajka”. Do konkursu zgosio si 8 kandydatek i 2 kandydatów . Komisja powoana przez organizatora wybraa na Ma Miss Juli Bud z Parszowa (5 lat) a na Maego Mistera Kacpra Magdziaka ze Zrcina (7 lat). Ma Miss Publicznoci zostaa Julia Wróbel z Teodorówki (3,5 roczku). Po wyborach rozpocz si interaktywny program dla dzieci podczas którego, Rita i Rudi zaprosili dzieci w podró dookoa wiata. O godz 19.00 nastpio uroczyste otwarcie Dni Dukli 2010, gdzie symbolicznie Burmistrz Gminy Dukla wrczy Orodkowi Kultury klucze do bram miasta.

Czytaj cao
 
Wielki Piknik
gabi
mae GABI
W dniu 27 czerwca zostalimy zaproszeni przez zaprzyjaniony rodowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej na Wielki Piknik z okazji V–lecia placówki. Cieszymy si e moglimy uwietni t uroczysto wystpami naszych zespoów takich jak zespó taneczny „GABI- maluchy” i  "GABI" oraz zespó piewaczy „SZAROTKA”. Z wielk przyjemnoci mona byo posucha piknych piosenek w wykonaniu Wioletty Madej i Diany Dereniowskiej. Mimo deszczowej pogody piknik przebiega w bardzo miym klimacie. Dzikujemy za zaproszenie i yczymy dalszych sukcesów w prowadzeniu placówki.

 
NAGRODA BURMISTRZA GMINY DUKLA
zsp
I miejsce ZSP Dukla
W zwizku z zakoczeniem WSPÓZAWODNICTWA W DZIEDZINIE KULTURY SZKÓ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY DUKLA w roku szkolnym 2009/2010, Orodek Kultury w Dukli informuje, i I miejsce i NAGROD BURMISTRZA GMINY DUKLA otrzymuje ZSP w Dukli.

Pozostae szkoy zajy nastpujce miejsca:
II miejsce - ZSP w Jasionce (180 p)
III miejsce - ZSP w Równem (155 p)
IV miejsce - ZSP w Iwli (106 p)
V miejsce - ZSP w Wietrznie (87 p)
VI miejsce - ZSP w Gojsce ( 83 p)
VII miejsce - ZSP w kach Dukielskich (75 p)
VIII miejsce - ZSP w Tylawie (69 p)
IX miejsce - ZSP w Jaliskach (33 p)

Dyrektorów Szkó które zajy I , II , III miejsca prosimy o przybycie na uroczyste wrczenie nagród 4 lipca 2010 ( Dni Dukli ) o godz. 16.00.

Zestawienie punktów...
 
...Pie, ktra nie ustaje...
Image
Chr
13 czerwca w kociele o.o. Bernardynów w Dukli o godz. 15.00 rozpocz sie ju XI Midzynarodowy Przegld Chórów Kocielnych i Cerkiewnych. Celem przegldu byo - jak zawsze - upamitnienie kolejnej rocznicy pobytu Ojca witego na ziemi Dukielskiej jak i rocznica kanonizacji w. Jana z Dukli, a take upowszechnianie, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa zwizanych z twórczoci sakraln i popularyzacja kultu w. Jana z Dukli. W tym roku gocilimy 6 chórów - 4 z Polski jeden Sowacki i jeden chór Wgierski. Jako pierwszy wystpi chór "Chorus" z Korczyny z "Adagio"- "O najsodszy Panie, muz. Albinioni, "Pij Twój kielich Boej woli" autor nieznany i "Ecce sacerdos" - "Oto jest kapan" - chórem dyrygowa Stanisaw Szostak.

Czytaj cao
 
Dukla Powodzianom
tarnobrzeg
Tarnobrzeg
„DUKLA POWODZIANOM”
W zwizku z majow powodzi jaka dotkna województwo podkarpackie, Orodek Kultury w Dukli podj si akcji pomocy ludziom którzy dowiadczyli tego nieszczcia. Akcja przebiegaa bardzo sprawnie i spontanicznie. Informacje o zbiórce umiecilimy na stronie internetowej i plakatach. Popary nasz akcj dukielskie parafie, poprzez ogoszenie zbiórki 23 maja 2010 na wszystkich mszach witych. Wczy si w pomoc równie dyrektor ZSP w Dukli, który za porednictwem uczniów rozpropagowa akcje wród mieszkaców Dukli i okolic. Efekt tych spontanicznych dziaa by wspaniay, ludzie zareagowali natychmiast. Przywozili do Orodka Kultury ywno, rodki czystoci, rodki pielgnacyjne dla dzieci, wod, koce, pociel i wiele , wiele innych bardzo przydatnych rzeczy.
Czytaj cao
 
Dorobek...2010
Image
ZSP Rwne
W dniu 10 czerwca 2010 r. w sali kina "Promie" Orodka Kultury w Dukli odbyy si prezentacje VIII Gminnego Przegldu Dorobku Kulturalnego Szkó Podstawowych i Gimnazjów. Do konkursu zostao zgoszonych 5 zespoów m.in. ZSP z Równego, Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkó w gminie jest 8 i jak wida nie wszystkie miay si czym pochwali... Ogóem, na deskach naszej maej sceny wystpio  143 uczestników. Coroczne wspólne spotkania s wspania okazj do zaprezentowania przez uczniów naszej gminy umiejtnoci, zdolnoci aktorskich, wokalnych, recytatorskich tanecznych, a take tego wszystkiego co przygotowali w swoich szkoach w cigu biecego roku. Konkurs jest te sprawdzianem i miar oceniajca zaangaowanie opiekunów, wychowawców i nauczycieli w ycie codzienne szkoy. Prezentacja przygotowana przez Panie; Beat Bek, Krystyne Patl, E Cyran  z ZSP w Równem, bya bezkonkurencyjna. Przygotowana na wysokim poziomie i z wielk klas. Podobnie jak widowisko przygotowane przez panie Ann Staro i Beat Stepek z ZSP w Jasionce. J U R Y w s k a d z i e: przewodniczca Barbara Pudo, Magorzata Walaszczyk - Faryj i Norbert Uliasz postanowili przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

I miejsce ZSP Równe
II miejsce ZSP Jasionka
wyr. Wetrzno
wyr. Iwla
wyr. Dukla
 
Szkolna Liga Tenisa Stoowego
Szkolna Liga
Tenis
10 czerwca w hali ZSP w kach Dukielskich zakoczya rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stoowego. Cykliczna impreza z kilkunastoletni tradycj, organizowana przez dukielski orodek kultury, promujca zdrowy styl ycia oraz sam dyscyplin sportu. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 przystpiy trzy druyny z zespoów szkó publicznych, w Iwli, kach Dukielskich i Dukli. Jesieni 2009 roku rozegrano dwie rundy spotka, kolejne dwie w maju i czerwcu br. Poziom ligi by do wyrównany oczym wiadczy kocowa punktacja. Pierwsze miejsce wywalczya druyna reprezentujca ZSP w Dukli – 197 pkt., drugie ZSP ki Dukielskie – 192 pkt., trzecie ZSP Iwla – 173 pkt. Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokoci I m 500 z., II m 300 z., III m 200 z. z przeznaczeniem na zakup sprztu sportowego. Lig prowadzi instruktor sportu i rekreacji orodka kultury w Dukli Jan Dembiczak, przy pomocy Pani Beaty Wgrzyn nauczyciela WF w ZSP ki Dukielskie. Organizatorzy dzikuj dyrekcji ZSP w kach Dukielskich za gocinno i nieodpatne udostpnienie bazy sportowej szkoy do przeprowadzenia tych i innych zawodów.
 
XVIII Konkurs Piosenki Religijnej
jakub
Protokó komisji XVIII KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ i POEZJI
Komisja w skadzie: Krystyna Stakowska, Anna Masternak, Magorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po wysuchaniu 86 prezentacji konkursowych, postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia;

PIOSENKA

KATEGORIA I (PRZEDSZKOLAKI)
I MIEJSCE – Emilia Zajc – Równe
II MIEJSCE – MILENA KOGUT – DUKLA(b p)
II MIEJSCE – WIKTORIA JAKIEA - DUKLA
III MIEJSCE – KAROLINA RYMAR – DUKLA
WYRÓNIENIE: Magorzata Szczurek – DUKLA....

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 703 - 720 z 749

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci