Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5737
Artykuw: 1598
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25253685

Archiwum

Szkolna Liga Tenisa Stoowego
Szkolna Liga
Tenis
10 czerwca w hali ZSP w kach Dukielskich zakoczya rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stoowego. Cykliczna impreza z kilkunastoletni tradycj, organizowana przez dukielski orodek kultury, promujca zdrowy styl ycia oraz sam dyscyplin sportu. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 przystpiy trzy druyny z zespoów szkó publicznych, w Iwli, kach Dukielskich i Dukli. Jesieni 2009 roku rozegrano dwie rundy spotka, kolejne dwie w maju i czerwcu br. Poziom ligi by do wyrównany oczym wiadczy kocowa punktacja. Pierwsze miejsce wywalczya druyna reprezentujca ZSP w Dukli – 197 pkt., drugie ZSP ki Dukielskie – 192 pkt., trzecie ZSP Iwla – 173 pkt. Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokoci I m 500 z., II m 300 z., III m 200 z. z przeznaczeniem na zakup sprztu sportowego. Lig prowadzi instruktor sportu i rekreacji orodka kultury w Dukli Jan Dembiczak, przy pomocy Pani Beaty Wgrzyn nauczyciela WF w ZSP ki Dukielskie. Organizatorzy dzikuj dyrekcji ZSP w kach Dukielskich za gocinno i nieodpatne udostpnienie bazy sportowej szkoy do przeprowadzenia tych i innych zawodów.
 
XVIII Konkurs Piosenki Religijnej
jakub
Protokó komisji XVIII KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ i POEZJI
Komisja w skadzie: Krystyna Stakowska, Anna Masternak, Magorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po wysuchaniu 86 prezentacji konkursowych, postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia;

PIOSENKA

KATEGORIA I (PRZEDSZKOLAKI)
I MIEJSCE – Emilia Zajc – Równe
II MIEJSCE – MILENA KOGUT – DUKLA(b p)
II MIEJSCE – WIKTORIA JAKIEA - DUKLA
III MIEJSCE – KAROLINA RYMAR – DUKLA
WYRÓNIENIE: Magorzata Szczurek – DUKLA....

Czytaj cao
 
Konkurs plastyczny
Image
I miejsce
26 maja w sali kina "Promie" odbya sie wystawa prac plastycznych pt.
"Pikno stworzenia jako wyraz Boej Mioci” . W konkursie udzia wzio 50 artstów w przedziale wiekowym od 6 do 60 lat. Komisja konkursowa w skadzie: Wiesaw Jakimczuk, Magorzata Walaszczyk - Faryj, Piotr Jakiea i Norbert Uliasz, nagrodzia nastpujcych artystów;


Kategoria II - Szkoa Podstawowa
I miejsce Karolina Poradyo
II miejsce Maciej nieek
III miejsce Sylwia Smolak
wyr. Joanna Szczurek, Wiktoria Krzepkowska

Kategortia III - Gimnazjum
I miejsce Kamil Barsznica
II miejsce Paulina Przybya
III miejsce Sabina i Paulina Przybya
III miejsce Ewelina Wierdak
wyr. Ewelina Toropia i Bartosz Braja


Kat. IV - Doroli
I miejsce Wiesaw Ksikiewicz
wyr. Teresa Rago
- praca z poza gminy

 
Kermesz 2010r.
Image
Makowica - widnik
22 i 23 maja 2010r. w Olchowcu mia miejsce Jubileuszowy XX Kermesz. wito Kultury emkowskiej rozpoczo spotkanie mieszkaców i zaproszonych goci oraz otwarcie wystawy z okazji jubileuszu. W czci artystycznej wystpiy m.in. zespó "TERKA" z Olchowca, "CZANIE" z k Dukielskich, "KYCZERA" z Legnicy, "PERSTENYK" z Gadyszowa, "UKOWIANY" z Ustrzyk Dolnych, "MAKOWICA" ze widnika, "WTKOWIANY" ze witowej Wielkiej, "RYMANOWIANIE" z Rymanowa, "WILSZNIA" z Polan i zespó "DREWUTNIA". Zespoy "Kyczera" , "Makowica" i "Drewutnia" nie miay sobie równych - zwaszcza zespó "MAKOWICA" który zachwyci i modsz i t starsz cz publicznoci swoim tacem i piewem. Caej uroczystoci towarzyszyy targi rkodzielników, stoiska z rzeb, ceramik i sztukateri, mini wartsztaty ozdób z koralików itp...
 
Dzie Dziaacza Kultury
Szarotka
Zesp SZAROTKA
Obchody Dnia Dziaacza Kultury, to tradycyjnie ju okazja do przyznania nagród, odznacze, dyplomów i ciepych sów najbardziej zasuonym. Spotkanie odbyo si 20 maja w Muzeum Historycznym – Paac w Dukli. Po przywitaniu wszystkich goci i wystpach zaproszonych artystów nastpio uhonorowanie osób i zespoów, które szczególnie zasuyy si dla kultury. Z tej okazji zespó „SZAROTKA” odtrzyma Nagrod Starosty Powiatu Kronieskiego za  wybitne osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury. Nagroda przyznan dla zespou z rk Starosty odebraa Pani Magorzata Walaszczyk - Faryj (opiekun zespou). Zespó ”SZAROTKA” pragnie serdecznie podzikowa za uznanie pracy artystycznej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy dalszych sukcesów w dziaaniach na rzecz kultury.

 
Turniej Rekreacyjno - Sportowy 2010
Image
Plaowanie 2010r.
Wyniki Midzyszkolnego Turnieju Rekreacyjno - Sportowego Szkó Posdstawowych i Gimnazjów o Puchar Dyrektora Orodka Kultury w Dukli.

1 miejsce ZSP Dukla
2 miejsce ZSP Wietrzno
3 miejsce ZSP Równe
4 miejsce ZSP Tylawa
5 miejsce ZSP ki Dukielskie
6 miejsce ZSP Gojsce

 
Przegld piosenki znanej i lubianej 2010
 
Image
Piosenka Znana i Lubiana 2010
13 maja 2010r. w sali kina "Promie" odby si XIV Gminny Przegld Piosenki Znanej i Lubianej. Przegld mia charakter konkursowy, ch udziau a wszyscy wyrónieni otrzymali równorzdne NAGRODY GÓWNE Komisja artystyczna, w skadzie Anna Masternak, Magorzata Walaszczyk - Faryj i przewodniczca jury Krystyna Stakowska, postanowia przyzna w/w nagrody nastpujcym wykonawcom:Czytaj cao
 
szkolna liga
Image
Szkolna Liga 2010r.
13 maja 2010r. na stadionie ze sztuczna muraw przy ul. ks. Typrowicza miay odby si Eliminacje Szkolnej Ligii Piki Nonej. Ze wzgldu na mae zainteresowanie rozgrywkami organizatorzy postanowili pomin etap eliminacji i rozegra mecze gówne. Do rozgrywek zgosiy si nastpujce druyny; Dukla, ki Dukielskie, Jasionka, Tylawa i Iwla. Mecze zostay rozegrane w systemie grupowym natomiast w grupach zagrali "kady z kadym". Wyniki przedstawiaj sie nastpujco.
I miejsce Dukla
II miejsce ki Dukielskie
III miejsce Jasionka
IV miejsce Tylawa
V miejsce Iwla


 
««  start « poprz. 41 42 43 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 721 - 738 z 761

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci