inauguracja
2016inauguracja.jpg
„Inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” W piątek 6 października w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystość przybyli przyszli Studenci i zaproszeni goście: burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli – Jan Drajewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli – Arkadiusz Twardzik, Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli – Waldemar Półchłopek, Radny Dukli – Zenon Leńczyk oraz Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich – Teresa Belcik. O godzinie 16.00 dyrektor OK Małgorzata Walaszczyk-Faryj przywitała wszystkie przybyłe na uroczystość osoby i wyraziła ogromną radość, że w końcu, po długich staraniach, okupionych ciężką pracą związaną z zalegalizowaniem DUTW i jego organizacją, inicjatywa Ośrodka Kultury może wejść w życie. Następnie, kilka słów do kandydatów na Studentów skierował burmistrz Dukli życząc im dużo wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy. Jak na inaugurację roku akademickiego przystało, w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli wybrzmiał radosny hymn wszystkich studentów – „Gaudeamus igitur”. Po nim nastąpiła część artystyczna uroczystości. Na scenie wystąpiła kapela ludowa „Duklanie” w składzie: Barbara Faustus – śpiew, Katarzyna Błaż – śpiew i skrzypce, Piotr Jakieła – akordeon i kontrabas i Artur Szajna – cymbały i instrumenty klawiszowe. Na zakończenie części oficjalnej została przedstawiona lista proponowanych przez DUTW zajęć oraz informacje dotyczące spraw organizacyjnych związanych z działalnością Uniwersytetu. Inicjatywa powstania w Dukli Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się w Ośrodku Kultury już w 2014 roku. Zauważono wtedy dużą potrzebę utworzenia organizacji, która doprowadziłaby do zaktywizowania seniorów z terenu Gminy Dukla w aspekcie intelektualnym, psychicznym, społecznym i fizycznym poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego. Pierwsze spotkania związane z utworzeniem stowarzyszenia mającego charakter Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadziły wielu chętnych, co dało Ośrodkowi Kultury motywację do działania. W czasie trwania całej procedury zalegalizowania Stowarzyszenia DUTW, uruchomiono już pierwsze cykliczne zajęcia, zorganizowano wykład medyczny oraz „I Dukielski Rajd Starszaków”. Ostatecznie dnia 10.05.2016 roku zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego działalność Stowarzyszenia została zalegalizowana. Decyzja ta dała zielone światło zarządowi do podjęcia prac nad organizacją roku akademickiego 2016/2017. W pierwszym roku oficjalnej działalności DUTW uruchomiono: zajęcia plastyczne i taneczne, Nordic Walking, informatykę, język angielski oraz gimnastykę. Planowana jest organizacja wykładów tematycznych, kolejnej edycji „Dukielskiego Rajdu Straszków”, wyjazdów oraz spotkań okolicznościowych. W dalszym ciągu trwa nabór do chóru akademickiego i na zajęcia z jogi, które zostaną uruchomione po zebraniu się wystarczającej liczba chętnych. Stowarzyszenie jest również otwarte na propozycje założenia nowych kół zainteresowań. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uruchomionych już zajęciach mogą jeszcze dokonać zapisów w biurze DUTW. Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać w każdy czwartek w biurze DUTW na ul. Kościuszki 4 w godzinach 9.00-11.00 oraz na stronie www.ok.dukla.pl w zakładce Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 
SEO by Artio