Warsztaty Wspólnie kolędujmy
  2018wspolnekoledownie.jpg
   27 stycznia 2018 roku w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbyły się warsztaty śpiewania kolęd zatytułowane „Wspólnie kolędujmy”. Były one dopełnieniem realizowanego na przestrzeni ostatniego roku „Cyklu siedmiu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych“ w ramach mikroprojektu pt. „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej Program Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

   Celem warsztatów oprócz nauki kolęd i pastorałek było nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi zespołami muzycznymi oraz aktywizacja mieszkańców i artystów z terenu objętego programem. Pierwsza część skierowana była dla wszystkich chętnych osób - miłośników śpiewu i muzyków, natomiast w części drugiej warsztatów wzięły udział zespoły folklorystyczne z Polski i Słowacji, które zdecydowały się nagrać płytę z kolędami pogranicza. Przygotowany materiał muzyczny został udokumentowany w sobotę 3 lutego 2018 roku podczas trwającej cały dzień sesji nagraniowej.

Galeria zdjęć

Katarzyna Błaż
 
SEO by Artio