Katalog poplenerowy
Katalog poplenerowy „Słowiańscy bliźniacy”

   W marcu 2018 roku został wydany katalog poplenerowy „Słowiańcy bliźniacy”, który był częścią zadania mikroprojektu realizowanego przez ostatni rok przez Ośrodek Kultury w Dukli. Katalog jest udokumentowaniem zorganizowanych w miesiącach maj-lipiec 2017 roku plenerów malarskiego i rzeźbiarskiego. Prezentuje efekty pracy uczestniczących w nich, 32 polskich i słowackich artystów. W katalogu, zaprojektowanym i wydanym przy współpracy z krośnieńskim wydawnictwem Ruthenus, znajduje się kilkadziesiąt fotografii będących prezentacją obrazów i rzeźb wraz z krótkimi sylwetkami ich twórców. Stanowi on swego rodzaju wizytówkę sztuki regionu pogranicza.
   Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej, Program Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 
SEO by Artio