piosenka religijna 2019

XXV  GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2019

  REGULAMIN

 

1.        Kategorie wiekowe:

  I – do klasy „0” włącznie,            II – klasy I – III,              III – klasy IV– VI,     

  IV – VII - III gimnazjum,            V – szkoły średnie i dorośli

                                                                                                                        

2.     W przeglądzie mogą wystąpić soliści,  duety i zespoły (powyżej 5 osób) z terenu gminy Dukla.

 

3.     Kategorie „duety” i „zespoły” zostaną wyodrębnione  w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń.

 

4.     Każdy wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania jednego utworu (trwającego maksymalnie do 3 minut) z podkładem muzycznym (płyta CD w formacie audio, mp3),  lub „żywym” akompaniamentem.

5.   Kryteria oceny

      - muzykalność wokalistów,  naturalną, niekonwencjonalną interpretację i wykonanie,

      - warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

 

6.  Zgłoszenia należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury do dnia  20 maja 2019r.  lub na e-mai  norbert@dukla.pl

 

7.  Konkurs odbędzie się 24 maja 2019r. o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury

 

8.  Powołane przez organizatora jury przyzna miejsca oraz wyróżnienia.

 

9.  Jury może przyznać Grand Prix Przeglądu.

 

10. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Przeglądu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez Ośrodek Kultury sposób.

 

                               Karta zgłoszenia
XXV  PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2019r.

 

Nazwisko i imię ........................................................................................

Tytuł utworu.................................................................................................

Placówka delegująca..............................................................................

Tel. kontaktowy ..........................................................

Kategoria  ...................................................................
                                   

Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                                                            podpis opiekuna

.
 
SEO by Artio