plastyka religijna 2019

Konkurs plastyczny

 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Dukla

 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

PT. PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE

REGULAMIN

1.Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną technika plastyczną.
2. Prace konkursowe wyłącznie w formacie A-3.
3. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do  
20 maja 2019

 do godz. 16.00  do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla
4. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej karteczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu
.  

Nagrody wręczane będą podczas  XXV Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej. Prace nieodebrane do 31 maja ulegną zniszczeniu.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:

     Kat I - kl I - III
     Kat II - kl IV- VI
     Kat III – VII do III gimnazjum
     Kat IV – szkoły średnie i dorośli
6. Kryteria oceny: pomysł,  stopień trudności,  zgodność pracy z  tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2019r.   

Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                   podpis opiekuna

 
SEO by Artio