Chyrowa ski
 

 
REGULAMIN GMINNYCH ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
"CHYROWA - SKI 2010"

TERMIN I MIEJSCE: Zawody zostaną przeprowadzone w dniu: 20 STYCZNIA 2010 r.  na stoku stacji Narciarskiej "Chyrowa Ski" w konkurencji slalom gigant (wyłącznie dla zawodników Przedszkoli, Szkól Podstawowych i Gimnajów z terenu gminy Dukla).
Rozpoczęcie zawodów o godz. 09.00

! UWAGA !
Wpisowe 10 zł.

Udział w amatorskich zawodach mogą wziąć osoby spełniające kryteria:
 - terminowe zgłoszenie udziału,
 - posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia


KATEGORIE WIEKOWE:
                         - I grupa - rok ur. 2002 i młodsze
                         - II grupa - 2001 - 1999 (chłopcy / dziewczynki)
                         - III grupa - 1998 - 1996 (chłopcy / dziewczynki)
                         - IV grupa - 1995 - 1994 (chłopcy / dziewczynki)

NAGRODY: puchary i dyplomy

Karty zgłoszeń przyjmowane będa do 15 stycznia drogą elektroniczną pod adresem osrodek_kultury@dukla.pl lub w biurze Ośrodka Kultury w Dukli
Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności,
zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.
Dzieci i młodzież szkolna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów)
Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. (013) 4330025

Karnety, przejazdy i wyżywienie są bezpłatne!!!
 
SEO by Artio