NAGRODA GŁÓWNA DLA ZESPOŁU GABI
Image
NAGRODA GŁÓWNA DLA ZESPOŁU „GABI”
Młodzieżowe teatry, zespoły muzyczne oraz grupy taneczne średniego i większego formatu, wystąpiły 24 listopada na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. W XVIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych MINI ART, wzięło udział w sumie 320 dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków kultury województwa podkarpackiego.    Komisja Artystyczna w składzie: przewodniczący: Henryk Wichniewicz członkowie: Małgorzata Machnik, Wojciech Krężałek po obejrzeniu kilkunastu zespołów postanowiła co nastepuje…
W kategorii zespołów tanecznych, nagroda główną przyznać grupie tanecznej „GABI” z Dukli, wyróżnienie dla zespołu „WOLT” z RDK Rzeszów oraz dla grupy „GEST” z Grabownicy Starzeńskiej.
 
SEO by Artio