piosenka


XV JUBILEUSZOWY GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ

WSPOMNIJMY MARKA GRECHUTĘ
         Marek Grechuta stworzył niepowtarzalny styl i stał się fascynacją oraz punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń polskich piosenkarzy. Jego utwory charakteryzują się oryginalnym tekstem i odległą od stereotypów muzyką. Piosenki takie jak "Tango Anawa", "Korowód", "Serce", czy "Niepewność", do dziś cieszą się popularnością. W związku z przypadającą 5 rocznicą śmierci Marka Grechuty, Ośrodek Kultury w Dukli zachęca uczestników konkursu aby skorzystali z bogatej twórczości tego wielkiego polskiego piosenkarza, poety, kompozytora. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wybór sugerowanego repertuaru nie jest obowiązkowy.

REGULAMIN

1. Przegląd jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Dukla
2. Przegląd przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
I - dzieci do lat 6
II - klasy od I-III
III - klasy IV-VI
IV - gimnazjum
V - dorośli
3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór wybranego polskiego wykonawcy do podkładu muzycznego przygotowanego przez organizatora lub własnego 4. Po nagranie muzyczne należy zgłosić się z własną płytą do Ośrodka Kultury w Dukli
5. Oceny prezentacji dokona powołana przez organizatora komisja artystyczna 6. Kryteria oceny :
a) możliwości głosowe uczestnika
b) dobór repertuaru c) poziom wykonania
d) ogólny wyraz artystyczny
7. Komisja przyzna wyróżnienia jako nagrody główne. 8. Komisja może przyznać GRAND PRIX Przeglądu
9. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora do dnia 23 maja 2011 do godz 15.00 Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji 11. Przegląd odbędzie się 25 maja 2011 w sali kina “PROMIEŃ”. Początek godz. 10.00
KARTA ZGŁOSZENIA

XX GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ


Nazwisko i imię................................................................


Tytuł utworu......................................................................


Szkoła..............................................................................


Kategoria    I    II    III    IV    V ( odpowiednie zakreślić)

..........................................
PODPIS OPIEKUNA
 
SEO by Artio