Folklor
Image
kapela ludowa
VII edycja Spotkań Folklorystycznych - święto muzyki i folkloru w Łękach Dukielskich - poza nami. Pomimo nie najlepiej zapowiadającej się aury, doświadczyliśmy wstawiennictwa św. Jana z Dukli - z którym łączą nas niezwykłe więzi – i Spotkania odbyły się przy zupełnie ładnej pogodzie.


Nie zawiedli nas – jak corocznie – również Drodzy Goście, wśród których byli: p. Marek Jastrzębski - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej p. Stanisław Piotrowicz i p. Alicja Zając, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego p. Bogdan Rzońca i p. Władysław Turek, przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Kazimierz Krężałek, burmistrz Gminy Dukla p. Marek Górak z małżonką, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli p. Wiesław Jakimczuk, p. Krystyna Boczar-Różewicz z Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Dukli, proboszcz parafii polsko-katolickiej ks. Roman Jagiełło z małżonką; nasi darczyńcy i współpracownicy Stowarzyszenia: p. Krystyna Delimata, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich z małżonkiem, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy, p. Marian Niekowal, właściciel Składów Budowlanych w Kobylanach, pp. Zofia i Stanisław Jasłowscy, właściciele hurtowni „Zostań” w Krośnie. Z różnych powodów nie mogli być z nami p. Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz p. Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, którzy jednak przesłali na ręce przewodniczącej Stowarzyszenia okazjonalne listy, które zostały odczytane. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie po raz kolejny finansował Spotkania. „Zadanie dofinansowano środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego”. Spotkania otworzyli prowadzący: Justyna Wierdak – po raz kolejny oraz Mateusz Więcek, który u boku Justyny „pobierał nauki” trudnej sztuki konferansjerki. Ale chwała mu za odwagę, spokój i otwartość. Nasza młodzież łęcka jest dumą Stowarzyszenia i możemy na niej zawsze polegać. O tym też mówiła w swoim przemówieniu p. Krystyna Łajdanowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia. Jak zaznaczyła, w zespole „Łęczanie” już blisko połowa członków to młodzież, w związku z czym, możemy być spokojni o zachowanie tradycji w Łękach Dukielskich. We wcześniejszych słowach powitała serdecznie wszystkich przybyłych oraz podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Spotkań, ale także w naszej codziennej pracy i działalności. W tym kontekście P. przewodnicząca wymieniła p. Krystynę Boczar-Różewicz z Działu Promocji Urzędu Gminy w Dukli i p. Andrzeja Krężałka, naszego mieszkańca i przewodniczącego Rady Powiatu. Oboje przez wiele lat wspomagają naszą działalność na różnych odcinkach naszej pracy. W podzięce otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami oraz figurki z dedykacjami wykonane przez ludowego twórcę z Łęk Dukielskich p. Zbigniewa Marchewkę. W dalszej części, wszystkich naszych gości powitał Henryk Kyc oraz zaprosił do zabierania głosu. P. senator Piotrowicz w swoim wystąpieniu przypomniał, że kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa swoich przodków i rozwijanie takich form działalności świadczy o człowieku, o wartościach, którymi żyje i przekazuje. Taki człowiek, taka społeczność zasługuje na szacunek i o taką społeczność w kontekście przyszłości można być spokojnym. Przypomniał w tym miejscu znaną maksymę Goethego: “Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. P. Marek Jastrzębski, dyrektor WDK w Rzeszowie z kolei powiedział, że wiele dobrego słyszał o Łękach Dukielskich, o muzeum wsi, o działalności Stowarzyszenia, i zespołu „Łęczanie”, w związku z tym – mimo, iż w tym czasie odbywał się Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie – postanowił przyjechać na nasze Spotkania. Potwierdził, że te dobre opinie o naszej działalności mają swoje uzasadnienie. Z kolei p. senator Alicja Zając gratulując nam takiego rozmachu podniosła osobisty, sentymentalny wątek spotkania z zespołem „Łęczanie” podczas kolacji po jednej z uroczystości w Dukli, gdy w serdecznej atmosferze przyszło nam wspólnie spędzić jeden z wieczorów. Wszyscy nasi goście otrzymali podczas obiadu pamiątkowe statuetki VII edycji Spotkań. Po przemówieniach rozpoczęła się muzyczna uczta dla wielbicieli muzyki i tradycji ludowej. Piękno muzyki ludowej, kultywowania dawnych obyczajów, folkloru cygańskiego i lwowskiego prezentowały zespoły: zespół pieśni i tańca “Kaśka” z Dębowca, grupa śpiewacza "Barwy Jesieni” ze Strzyżowa, zespół cygański Staśka Derenia z Sanoka, zespół obrzędowy “"Graboszczanie" z Grabownicy, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Pogórzanie z Bieździedzy", zespół obrzędowy “Tkacze” z Wysokiej k/Łańcuta, kapela Ludowa “Młoda Harta” z Harty k/ Dynowa. Pyszności tradycyjnej, regionalnej kuchni przygotowały i częstowały nimi Panie z Kół Gospodyń z Milczy i Żarnowca. Trzeba zaznaczyć, że Panie / z Milczy także szef Stowarzyszenia/ prezentowały się bardzo gustownie w przepięknych, regionalnych strojach. Nie mogło zabraknąć podczas Spotkań rękodzielników i ludowych twórców, których w tym roku jednak była mało, gdyż „wystraszyła” ich nieco niezbyt ciekawie zapowiadająca się pogoda. Tym bardziej gorąco należy podziękować tym, którzy byli: p. Urszula Marchewka z Łęk Dukielskich – rzeźba, batik, tkanina artystyczna, p. Stanisław Śliwa - malarstwo, wycinanki i rzeźby, p. Józef Łoś z Bałucianki - rzeźbiarstwo i snycerstwo, p. Dorota Zając z Posady Górnej - koronkarstwo i haft, p. Maria Przybylska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, kuchnia galicyjskia, p. Władysława Stapińska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, szydełkowanie. Nowym, ciekawym akcentem tegorocznych Spotkań było stoisko z książką regionalną przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na czele z p. Maciejem Zborowskim. Jak zwykle, ogromnym zainteresowaniem cieszyło się muzeum wsi. Po ostatnim, porywającym koncercie kapeli młodzieżowej z Harty rozpoczęła się zabawa. Zarówno dolna podłoga, jak też estrada główna były bardzo ciasno zapełnione bawiącymi się kulturalnie łęczanami i gośćmi, a do tańca wspaniale przygrywał tym razem zespół DUET Ani i Marcina. Spotkania Folklorystyczne mogły się odbyć dzięki pomocy finansowej i materialnej wielu instytucji, firm i dobroczyńców. Oprócz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego były to: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie /statuetki/, Ośrodek Kultury w Dukli /nagłośnienie/, Materiały budowlane Marian Niekowal - skład w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej 1, Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 2, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Łukasz Delimata – właściciel firmy DELI z Rymanowa, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy. Podczas samych Spotkań cegiełki przeznaczone na działalność Stowarzyszenia wykupiła bardzo duża ilość mieszkańców oraz gości. To są również nasi darczyńcy, dzięki którym możemy ciągle na nowo podejmować nowe wyzwania. Spotykamy się w przyszłym roku!
 
SEO by Artio