Projekty

logomkin.jpg

1. Zakup Estrady Mobilnej Podstawa Kultury w Plenerze. (w fazie projektu)

2. Kultura Dostępna 2017 "Senior poza schematem". (w fazie projektu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lgd.jpg

3. Wyposażenie pracowni artystycznej OK Dukla w artykuły do scrapbooking'u.
(w fazie projektu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inter.jpg

4. "Słowiańscy Bliźniacy" - Mozajka Tradycji.
Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej.
(w realizacji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bgk.jpg
5. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego "Dziecęca wyprawa w świat sztuki".
(w realizacji)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


logodukla.jpg

5. "Usłyszeć głos senora" - UMiG DUKLA (w realizacji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. "Folklor  spuścizną naszych przodków. Kształcenie
poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu
poprzez naukę tańców narodowych i regionalnych.
-współpraca Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowa w Dukli . (w realizacji)
 
SEO by Artio