KONKURS - MAŁE FORMY TEATRALNE

26-11-2021

 

REGULAMIN

XVII KONKURS MAŁE FORMY TEATRALNE  2021

 

 1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Dukla
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w IV kategoriach wiekowych:

Kat. I - kl. O-III – godz.9.00

Kat. II - kl. IV-VI  - godz. 10.00

Kat. III - VII – VIII – godz 11.00

Kat. IV – Liceum – godz 11.30

 1. Kategorie konkursowe:
 2. a) inscenizacja wiersza
 3. b) inscenizacja prozy
 4. c) pantomima
 5. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatora według   kryteriów:
   - dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny inscenizacji.
 6. W inscenizacji może wziąć udział dowolna ilość osób.
 7. Tematyka repertuarowa jest dowolna.
 8. Kolejność prezentacji ustala organizator.
 9. Organizator przewiduje dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy, a za I, II, III miejsce nagrody.
 10. Konkurs odbędzie się w dniu 26 listopada 2021r.  o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury
 11. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl(skan lub foto) w terminie do 23 listopada 2021r. do godziny 16.00.
/KARTA ZGŁOSZENIA/
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">