KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ online 2020

30-04-2020

coolZasady uczestnictwa w kilku punktach:cool                                                                                                                                                                                

 1. Wybierasz jedną dowolną piosenkę religijną.
 2. Nagrywasz filmik, na którym Cię widać, słychać Twój głos i podkład muzyczny! (czas prezentacji do 5 min)

      Podpowiedź: Najlepiej nagrać siebie na kamerkę w telefonie, śpiewając do podkładu odtworzonego z komputera, odtwarzacza CD lub innego dostępnego źródła. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą!

 1. Przesyłasz filmik na FACEBOOKA OŚRODKA KULTURY W DUKLI https://www.facebook.com/okdukla/,

a podpisaną zgodę RODO z kartą zgłoszenia (należy je wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan) wysyłasz na adres: norbert@dukla.pl do 30 kwietnia 2020r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można do nas dzwonić do godz. 16.00 (od poniedziałku do piątku) - tel. 662054407 lub 134330025. 

 1. Kategorie wiekowe, w jakich komisja wyłoni laureatów - oceniając m.in: muzykalność, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny:

    I kategoria – do klasy III

    II kategoria – klasy IV– VIII

    III kategoria – dorośli        

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu gminy Dukla - soliści, duety i zespoły  - sealedsealedpod warunkiem, że razem mieszkają!sealedsealed
Komisja oceni nadesłane filmiki 4  maja 2020 r.  natomiast 5 maja filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie ok.dukla.pl  i profilu facebookowym, na którym to, można będzie głosować na najlepszy film, przyznając mu najwiekszą ilosć polubień.surprised
Głosowane potrwa do 8 maja do gdziny 15.00.
Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.  smilelaughingsmile
 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 8 maja na stronie internetowej www.ok.dukla.pl oraz naszym facebooku.
 2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 3. Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.

 

 

Karta zgłoszenia:

Imię i nazwisko ……………………………..…..

Kategoria wiekowa ……………………………..

Tytuł utworu ……………………………….……

Miejscowość …………………………..….……..

Telefon ………………………………...…….….

                            

ZGODA RODO

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej  www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

 

……………………………….……………………..

                                                                                                                    podpis opiekuna\lub uczestnika pełnoletniego

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1591153321
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlkonkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 15 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'konkurs_piosenki_religijnej_online_2020' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 2.29 MB

  Message Memory use
  Component initialization 932 KB
  Controller action start 1.29 MB
  Controller render start 1.54 MB
  View render complete 2.06 MB

  Timers

  Total Request Time: 82 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 10.20
  Event: Controller.initialize 9.17
  Event: Controller.startup 0.89
  Controller action 19.77
  Event: Controller.beforeRender 2.99
  » Processing toolbar data 1.63
  Rendering View 22.54
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 8.72
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 8.26
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 12.76
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id677
    • pagegroup_id677
    • langpl
    • titleKONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ online 2020
    • urlkonkurs_piosenki_religijnej_online_2020
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p><strong><u></u></strong></p> <p><strong><u><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-cool.gif" alt="cool" class="img-fluid">Zasady uczestnictwa w kilku punktach:<img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-cool.gif" alt="cool" class="img-fluid"></u>                                                                                                                                                                                </strong></p> <p></p> <ol><li>Wybierasz jedną dowolną piosenkę religijną.</li> <li>Nagrywasz filmik, na którym <span style="color: #ff0000;"><strong>Cię widać, słychać Twój głos i podkład muzyczny</strong></span>! (czas prezentacji do 5 min)</li> </ol><p><strong>      </strong><span style="color: #339966;"><strong>Podpowiedź:</strong></span> Najlepiej nagrać siebie na kamerkę w telefonie, śpiewając do podkładu odtworzonego z komputera, odtwarzacza CD lub innego dostępnego źródła. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą!</p> <ol start="3"><li>Przesyłasz filmik na FACEBOOKA OŚRODKA KULTURY W DUKLI https://www.facebook.com/okdukla/,</li> </ol><p>a podpisaną zgodę RODO z kartą zgłoszenia (należy je wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan) wysyłasz na adres: <span style="color: #0000ff;"><a href="mailto:norbert@dukla.pl" style="color: #0000ff;"><strong>norbert@dukla.pl</strong></a> do <strong>30 kwietnia 2020r</strong><strong>.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>W razie jakichkolwiek wątpliwości można do nas dzwonić do godz. 16.00 (od poniedziałku do piątku) - tel. 662054407 lub 134330025. </strong></span></p> <ol start="4"><li>Kategorie wiekowe, w jakich komisja wyłoni laureatów - oceniając m.in: muzykalność, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny:</li> </ol><p><strong>  <span style="color: #008000;">  I kategoria – do klasy III </span></strong></p> <p><span style="color: #008000;"><strong>    II kategoria – klasy IV– VIII</strong></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong>    III kategoria – dorośli</strong>    </span>    </p> <ol start="5"><li>W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu gminy Dukla - soliści, duety i zespoły  - <img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-sealed.gif" alt="sealed" class="img-fluid"><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-sealed.gif" alt="sealed" class="img-fluid"><span style="color: #ff0000;"><strong>pod warunkiem, że razem mieszkają!<img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-sealed.gif" alt="sealed" class="img-fluid"><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-sealed.gif" alt="sealed" class="img-fluid"></strong></span></li> </ol> Komisja oceni nadesłane filmiki 4  maja 2020 r.  natomiast 5 maja filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie ok.dukla.pl  i profilu facebookowym, na którym to, <span style="color: #ff0000;"><strong>można będzie głosować na najlepszy film, przyznając mu najwiekszą ilosć polubień.<img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-surprised.gif" alt="surprised" class="img-fluid"></strong></span><br><div style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Głosowane potrwa do 8 maja do gdziny 15.00.</strong></span></div> <div style="padding-left: 30px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.</strong> <strong> <img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-smile.gif" alt="smile" class="img-fluid"><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-laughing.gif" alt="laughing" class="img-fluid"><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-smile.gif" alt="smile" class="img-fluid"></strong></span></div> <ol start="7"><li>Wyniki konkursu zostaną umieszczone 8 maja na stronie internetowej www.ok.dukla.pl oraz naszym facebooku.</li> <li>Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.</li> <li>Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.</li> </ol><p> </p> <p> </p> <p><strong>Karta zgłoszenia:</strong></p> <p>Imię i nazwisko ……………………………..…..</p> <p>Kategoria wiekowa ……………………………..</p> <p>Tytuł utworu ……………………………….……</p> <p>Miejscowość …………………………..….……..</p> <p>Telefon ………………………………...…….….</p> <p>                            </p> <p><strong>ZGODA RODO</strong></p> <p>Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej  <span><a href="http://www.ok.dukla.pl/">www.ok.dukla.pl</a></span>. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.</p> <p> </p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">……………………………….……………………..</p> <p style="text-align: right;">                                                                                                                    podpis opiekuna\lub uczestnika pełnoletniego</p> <p></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(true)
    • news(true)
    • created2020-04-17 10:16:09
    • modified2020-04-17 11:48:15
   • Pagegroup
    • id677
    • pagecategory_id2
    • titleKONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ online 2020
    • zdjecie1587113113635166258.jpg
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-04-30 00:00:00
    • pubdate2020-04-17 00:00:00
    • created2020-04-17 10:16:09
    • modified2020-04-17 10:16:09
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://www.ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 0184dcb07c639ee0eab99ff13266d6fa
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host www.ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /konkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /konkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  Remote Addr 34.204.193.85
  Remote Host ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 54932
  Request Method GET
  Request Uri /konkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://www.ok.dukla.pl/konkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  Script Url /konkurs_piosenki_religijnej_online_2020
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name www.ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.415 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1591138921.0788
  Request Time 1591138921
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">