KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ online 2020

30-04-2020

coolZasady uczestnictwa w kilku punktach:cool                                                                                                                                                                                

  1. Wybierasz jedną dowolną piosenkę religijną.
  2. Nagrywasz filmik, na którym Cię widać, słychać Twój głos i podkład muzyczny! (czas prezentacji do 5 min)

      Podpowiedź: Najlepiej nagrać siebie na kamerkę w telefonie, śpiewając do podkładu odtworzonego z komputera, odtwarzacza CD lub innego dostępnego źródła. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą!

  1. Przesyłasz filmik na FACEBOOKA OŚRODKA KULTURY W DUKLI https://www.facebook.com/okdukla/,

a podpisaną zgodę RODO z kartą zgłoszenia (należy je wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan) wysyłasz na adres: norbert@dukla.pl do 30 kwietnia 2020r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można do nas dzwonić do godz. 16.00 (od poniedziałku do piątku) - tel. 662054407 lub 134330025. 

  1. Kategorie wiekowe, w jakich komisja wyłoni laureatów - oceniając m.in: muzykalność, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny:

    I kategoria – do klasy III

    II kategoria – klasy IV– VIII

    III kategoria – dorośli        

  1. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu gminy Dukla - soliści, duety i zespoły  - sealedsealedpod warunkiem, że razem mieszkają!sealedsealed
Komisja oceni nadesłane filmiki 4  maja 2020 r.  natomiast 5 maja filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie ok.dukla.pl  i profilu facebookowym, na którym to, można będzie głosować na najlepszy film, przyznając mu najwiekszą ilosć polubień.surprised
Głosowane potrwa do 8 maja do gdziny 15.00.
Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.  smilelaughingsmile
  1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 8 maja na stronie internetowej www.ok.dukla.pl oraz naszym facebooku.
  2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
  3. Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.

 

 

Karta zgłoszenia:

Imię i nazwisko ……………………………..…..

Kategoria wiekowa ……………………………..

Tytuł utworu ……………………………….……

Miejscowość …………………………..….……..

Telefon ………………………………...…….….

                            

ZGODA RODO

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej  www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

 

……………………………….……………………..

                                                                                                                    podpis opiekuna\lub uczestnika pełnoletniego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">