Konkurs Poezji i Prozy Religijnej - obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

07-03-2020

KONKURS  RECYTATORSKI POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ - 100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

 Regulamin:
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla.
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment) autorstwa Karola Wojtyły lub traktujący o jego osobie.
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wykonawcy)
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:


    kat I - przedszkolaki
    kat.II - klasy I do III
    kat.III - klasy IV do  VI
    kat.IV – VII i VIII
    kat.V – szkoły średnie i dorośli


 1. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

 2. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia.
  7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 12 marca 2020r. od godz. 9.00  w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  w Dukli.

 

 1. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 9 marca 2020r. do godz 16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel.  662054407
 2. Cel konkursu:
      - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich,
      - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego,
      - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają zgodę na fotografowanie i  filmowanie swoich   występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez Ośrodek Kultury sposób.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

   - imię i nazwisko ……

   - tytuł i autor utworu …….

   - kategoria ……

   - instytucja delegująca ……

   - imię i nazwisko opiekuna …….

   - telefon kontaktowy ……..

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                                                                                       Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">