Regulamin - XIII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ

11-12-2019
XIII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY - Dukla 2019

  Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla. 
2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna. 
3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzymają wyższą ocenę. 
4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne. 
5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. (Przewidywany termin konkursu styczeń 2020). 
6. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła, placówka lub praca domowa, imię i nazwisko nauczyciela). oraz dołączona zgoda RODO
7. Prace należy złożyć 11 grudnia 2019 w godzinach od 8.00 do 19.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. 
8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora w kategoriach: 
Kat. I - klasy I-III 
Kat. II - klasy IV-VI
Kat. III - klasy VII-VIII 
IV - szkoły średnie

V- dorośli
9. Szopka Bożonarodzeniowa oraz Stroik Świąteczny będą oceniane jako odrębne kategorie konkursowe. 
10. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej (www.ok.dukla.pl) 13 grudnia 2019 r.
Uwaga !!! Prace prosimy odebrać 23 grudnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. Nagrody wręczone zostaną podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (około godz. 13.00) W razie niepogody w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Więcej informacji na temat Jarmarku Bożonarodzeniowego na stronie www.ok.dukla.pl pod nr tel 662054407
 
  Prace zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego zostaną przewiezione do Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli przez Ośrodek Kultury. Nieodebrane prace oraz nagrody przepadają !!!    
 
  Zgoda RODO
 
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
  •  Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
..........................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">