UPAMIĘTNIENIE 78 ROCZNICY ZAGŁADY ŻYDÓW Z DUKLI I OKOLIC

06-08-2020
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">