XIII Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej ONLINE - Dukla 2020 - Regulamin

01-01-1970 REGULAMIN
XIII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
DUKLA 2020

Zasady uczestnictwa w kilku punktach:
1. Wybierasz jedną dowolną piosenkę obcojęzyczną
2. Nagrywasz filmik, na którym Cię widać, słychać Twój głos i podkład muzyczny! (czas prezentacji do 5 min)
Podpowiedź: Najlepiej nagrać siebie na kamerkę w telefonie, śpiewając do podkładu odtworzonego z komputera, odtwarzacza CD lub innego dostępnego źródła. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą!
3. Przesyłasz filmik na FACEBOOKA OŚRODKA KULTURY W DUKLI 
https://www.facebook.com/okdukla/
,
a podpisaną zgodę RODO z kartą zgłoszenia (należy je wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan) wysyłasz na adres: norbert@dukla.pl do 23 listopada 2020r.
W razie jakichkolwiek wątpliwości można do nas dzwonić do godz. 16.00 (od poniedziałku do piątku) - tel. 662054407 lub 134330025.
4. Kategorie wiekowe, w jakich komisja wyłoni laureatów - oceniając m.in: muzykalność, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
KATEGORIE :
I kategoria – do klasy III
II kategoria – klasy IV– VIII
III kategoria – Szkoły średnie
IV kategoria – dorośli
5. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenów powiatu krośnieńskiego - soliści, duety i zespoły - pod warunkiem, że razem mieszkają!
Komisja oceni nadesłane filmiki 25 listopada 2020 r. natomiast 27 listopada filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie ok.dukla.pl i profilu facebookowym, na którym to, można będzie głosować na najlepszy film, przyznając mu największą ilość polubień.
Głosowane potrwa do 4 grudnia do godziny 14.00.
Uczestnik z największą liczbą “lajków”, czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.
7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone 5 grudnia na stronie internetowej www.ok.dukla.pl oraz naszym facebooku.
8. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
9. Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.


Karta zgłoszenia:
Imię i nazwisko ……………………………..…..
Kategoria wiekowa ……………………………..
Tytuł utworu ……………………………….……
Miejscowość …………………………..….……..
Telefon ………………………………...…….….

ZGODA RODO
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.


……………………………….……………………..
podpis opiekuna\lub uczestnika pełnoletniego
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">