XIV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

29-02-2020

Dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  z terenu powiatu krośnieńskiego

CELE :

- krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego;

- upowszechnianie najbardziej wartościowej poezji o tematyce patriotycznej wśród młodych mieszkańców powiatu krośnieńskiego;

- promocja lokalnych talentów.

WRAUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU :

 • Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.
 • Uczestnicy konkurs podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,

- uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. Etapy eliminacji :

- szkolny do 26 lutego br – organizują szkoły.

- gminny odbędzie się 6 marca 2020r. w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli o godzinie 9.00. – Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia  do dnia 3 marca 2020r. do godz.16.00.  Formularz należy dostarczyć osobiście  lub w formie elektronicznej na adres organizatora: norbert@dukla.pl

- przesłuchania etapu powiatowego odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu ul. Dubisa 7

 (Szkoły ponadpodstawowe nie biorą udziału w etapach gminnych, bezpośrednio zgłaszają się na etap powiatowy)

4.Uczestnicy prezentują po jednym utworze polskiego autora wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

Karta zgłoszenia powinna zawierać:

 1. kategorię wiekową,
 2. imię i nazwisko ucznia,
 3. imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia,
 4. nazwę gminy szkoły,
 5. tytuł wiersza,
 6. nazwisko autora.

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

………………………………………………………………………………

                                                                                                              Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">