Zajęcia Plastyczne Online

01-05-2020

W kwietniu rozpoczęły się zajęcia plastyczne online dedykowane dzieciom z Gminy Dukla. Podczas cotygodniowych spotkań „młodzi artyści” mogą  poznawać tajniki malarstwa i rękodzieła. Poniżej prezentujemy prace powstałe w ramach tych zajęć.

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">