Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5756
Artykuw: 1608
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25389258

Archiwum

Konkurs Inscenizacji 2019
gki2019.jpg
     
       8 listopada 2019 roku w kameralnej slai Orodka Kultury odby si po raz kolejny Gminny Konkurs Inscenizacji. Komisja konkursowa w skadzie Anna Borek, Joanna Szczurek i Norbert Uliasz postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

I miejsce - "Co kryje ludzkie serce" zespó Sine Verbis z Gojsc
I miejsce - "Rzepka" zespó Trzeciaki z k Dukielskich
I miejsce - "Placek" Sabina Sereda z Iwli
I miejsce - "Nerwica w granicach normy" Karolina Delimat z Iwli
I miejsce - "Jest taki kwiat" grupa z Jasionki
I miejsce - "Kaplicowy" Pawe Mazur z Wietrzna
II miejsce - "Kot w butach" zespó z Jasionki
II miejsce - "Kijanki" zespó z Iwli
III miejsce - "Wilk u dentysty" grupa z Iwli
wyr. - "Bosa osa" Zofia Szajna z Iwli
wyr. - "Lokomotywa" Klaudia Mikoajczyk z Iwli
wyr. - "Krzyyk z Olszynki" grupa z k Dukielskich


 
konkurs - wiersz 2019
 

Karta zgoszenia XV GMINNY KONKURS INSCENIZACJI 2019r. 

tytu prezentacji...................................................................................
imi i nazwisko wykonawcy (nazwa grupy)...............................................
kategoria konkursowa...........................................................................
kategoria wiekowa................................................................................
autor.................................................................................................
ilo uczestników................................................................................
szkoa...............................................................................................
opiekun (tel.)......................................................................................

Zgoda RODO
  • Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Orodek Kultury w Dukli, ul. Kociuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyraam zgod na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach www. Orodka Kultury, na tablicach informacyjnych Orodka Kultury i w miesiczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarze kulturalnych.
  Owiadczam, e zapoznaem/am si art. 13 ogólnego Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchybie dyrektywy 95/46/WE (RODO).


........................................................................................ 
  Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego wiersz_2019.jpg

 
konkurs - piosenka obcojzyczna 2019

Karta zgoszenia - XII Powiatowy Przegld Piosenki Obcojzycznej 2019r.


tytu prezentacji.....................................................................................

imi i nazwisko wykonawcy (nazwa zespou)...........................................

kategoria wiekowa ................................................................................

autor utworu..........................................................................................

ilod uczestników..................................................................................

szkoa (pena nazwa).............................................................................

opiekun (tel.) ........................................................................................

uwagi ...................................................................................................

Zgoda RODO

. Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Orodek Kultury w Dukli, ul. Kociuszki 4, 38-450
Dukla w celach promocji wydarzenia.
. Wyraam zgod na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach www. Orodka Kultury, na tablicach informacyjnych
Orodka Kultury i w miesiczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarzeo kulturalnych.

Owiadczam, e zapoznaem/am si art. 13 ogólnego Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepywu takich danych oraz uchybieo dyrektywy 95/46/WE (RODO).

..........................................................................................
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 regulamin_poprawiony_piosenka_obcojzyczna.jpg
 
11 listopada
201911listopada.jpg
 
1 LISTOPADA 2019

      WSPOMNIENIE NIEZWYKYCH ARTYSTÓW, KTÓRYCH MIELIMY ZASZCZYT, WIELKIE SZCZʦCIE I NIEWTPLIW PRZYJEMNO GOCI NA DUKIELSKIEJ SCENIE

listopad_2.jpg


CHWILE, PENE ARTYSTYCZNYCH DOZNA, SPDZONE RAZEM  Z WAMI ZOSTAN NA ZAWSZE W NASZEJ PAMICI

WOJCIECH SIEMION - DNI DUKLI 1998 

IRENA JAROCKA - DNI DUKLI 2009

ZBIGNIEW WODECKI - DNI DUKLI 2013

 
Gosposiada - ki Dukielskie 2019
2019artgosposiada.jpg VIII „Gosposiada” Kó Gospody Wiejskich Gminy Dukla ju za nami. W tym roku ta cykliczna impreza odbya si w hali sportowej w kach Dukielskich. Organizatorami wydarzenia byli: Orodek Kultury w Dukli i Koo Gospody Wiejskich z k Dukielskich a wspóorganizatorami Koa Gospody Wiejskich z Mszany, Gojsc, Iwli, Myszkowskiego, Jasionki, Zboisk oraz Teodorówki. Tu po pysznym obiedzie przygotowanym przez gospodarzy, przyszed czas na cz artystyczn. Na scenie wystpiy zespoy ludowe z naszej gminy: „Tohaje ckie”, „Tereciacy”, Gojszczanie”. Tradycyjnie równie odby si konkurs, majcy na celu wyonienie „MISS GOSPOSIADY”. Ostatecznie po wyrównanej walce, zacitej rywalizacji i w atmosferze wymienitej zabawy, Miss Gosposiady zostaa p. Maria Wielgosz z KGW Mszana. Caej imprezie towarzyszyy doskonae doznania kulinarne a to za spraw wszystkich kó gospody wiejskich z gminy Dukla, które bray udzia w Gosposiadzie. Przygotoway one wiejskie stoy z pysznym jadem: od smalczyku z ogóreczkiem, proziakami z maseeczkiem, saatkami z domowymi wdlinami, chlebem, ciastem, i przerónymi nalewkami! Konkurs na najlepsz nalewk wygrali gospodarze - KGW ki Dukielskie. Nagrody dla Kó wrczyli : Burmistrz Dukli- Andrzej Bytnar, z-ca burmistrza - ukasz Piróg, z-ca przew. Rady Miejskiej w Dukli Piotr Wgrzyn oraz dyrektor OK w Dukli - Magorzata Walaszczyk-Faryj. Po emocjach zwizanych z konkursami, przyszed czas na zabaw taneczn, któr poprowadzi Artus DJ. „Gosposiada” jest nie tylko okazj do spotka, to wydarzenie które ma na celu podtrzymywanie bogatych, lokalnych tradycji kulturowych . Na co dzie Panie z Kó angauj si w ycie spoeczne swoich miejscowoci, a udzia w takim wydarzeniu ma na celu uhonorowanie ich za podejmowany trud. Dzikuj jeszcze raz , najpikniej jak potrafi wszystkim paniom za wielkie zaangaowanie i wysiek woony w organizacj VIII Gosposiady Kó Gospody Wiejskich Gminy Dukla! Jestecie nieocenione i niezastpione!
Magorzata Walaszczyk-Faryj

 
taniec 2019
taniec_dutw.jpg
 
inauguracja DUTW
melania_rg.jpg     16 padziernika 2019r. w sali kinowo-teatralnej Orodka Kultury, odbya si uroczysta inauguracja roku akademickiego Dukielskiego Uniwersytetu III Wieku. Uroczystoci rozpoczlimy odpiewaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus Igitur”. Nastpnie dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj ogosia otwarcie nowego – 3 roku akademickiego i powitaa Studentów.  Omówieniem spraw organizacyjnych dotyczcych dziaalnoci DUTW zaja si Prezes Zarzdu Stowarzyszenia – Pani Melania Romaczak-Gód. Zaprezentowaa harmonogram zaj dydaktycznych, spotka edukacyjnych oraz wyjazdów i imprez organizowanych podczas roku akademickiego. Tegoroczn inauguracj uwietni zespo Macieja ukaszewicza - "Trio" Wprowadzi nas w wiat muzyki jazzowej, Usysze moglimy aranacje polskich i wiatowych przebojów szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 770

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

There are no upcoming events currently scheduled.
Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci