Historia


Historia założenia Ośrodka Kultury

Siedziba M-GOK w Nadolu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dukli
rozpoczął swoją działalność w marcu 1979 r. kiedy to zatrudniono pierwszego pracownika, dyrektora Panią Halinę Sujetę. Siedzibą M-GOK było zaledwie kilka metrów kwadratowych dzielonych z urzędniczkami Urzędu Miasta i Gminy w Dukli w starym budynku urzędu. Skromny budżet, 90 tys. zł., w tym 30 tys. zł. Płace uniemożliwiały jakąkolwiek działalność. W pierwszych latach funkcjonowania M-GOK nie prowadzi w zasadzie własnych zespołów. Zadania statutowe realizowano poprzez współpracę z klubami rolnika "Ruch" i świetlicami, jak również organizacjami młodzieżowymi. Z założenia organizatora, M-GOK stanowić miał gminne centrum kulturalno-oświatowe i wychowawcze. Dorastał do tego miana powoli lecz konsekwentnie w przeciągu 25 lat pracy, wzlotów i upadków.

W 1981 r. działalność została przerwana. Dyrektor Halina Sujeta wykorzystywała przysługujący jej urlop wychowawczy. Wobec sugestii placówki nadzoru merytorycznego Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie, władze administracyjne postanowiły wznowić działalność M-GOK w Dukli poprzez zatrudnienie nowego dyrektora, Wiesława Jakimczuka. Siedzibę M-GOK stanowił jeden mały pokoik w nowo wybudowanym budynku administracyjnym UMiG. Stąd też realizacja celów statutowych, jak i poprzednio dokonywała się poprzez ścisłą współpracę z placówkami Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", świetlicami wiejskimi, Zakładowym Domem Kultury w Równem Kopalni, klubami sportowymi, Zarządem Gminnym ZSMP oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Krośnie. Słynne były wówczas Turnieje Gmin w które licznie angażowała się młodzież i dorośli.

"Sztandarowo" organizowane były imprezy z okazji rocznic i świąt państwowych. W tym czasie, mocą uchwały Miejsko - Gminnej Rady Narodowej otrzymaliśmy własną bazę lokalową w DL w Nadolu. Budynek ten wymagał jednak remontu i sporych nakładów finansowych. Remont udało się ukończyć - z takim zapleczem można było prowadzić działalność z większym rozmachem. Powstawały kolejne koła zainteresowań sekcje, zespoły muzyczne i teatralne, zajęcia z aerobiku, kursy tańca, językaangielskiego, odbywały się też pierwsze dyskoteki, zabawy dla dzieci i dorosłych.

Nie trwało to jednak długo bo tylko do marca 1993 r. Wówczas decyzją władz administracyjnych, siedzibę M-GOK przeniesiono do tzw. starego urzędu. Jednak rozwijający się w latach 90-tych ruch samorządowy oraz powstawanie nowych agend, powodowało, że kolejno opuszczaliśmy zajmowane lokale, udostępniając je a to dla klubu sportowego, urzędu pracy, kombatantów, firm ubezpieczeniowych itp. Już na przełomie lat 94/95 we władaniu pozostawały lokale przejęte w roku 1989 od kina "Promień". Stało się jasne, że w oparciu o coraz mniejszą powierzchnię lokalową, M-GOK, który od 1.08. 1991 dorobił się dodatkowo kolejnego członu w nazwie tj. "i rekreacji" nie będzie mógł należycie spełniać swoich zadańi.

Siedziba Ośrodka Kultury w Dukli

Kolejnym zatem przedsięwzięciem stało się poszukiwanie innej bazy lokalowej. Zapoczątkowana przez Zarząd Osiedla akcja pozyskania dla celów ogólno-społecznych - ratusza, znalazła wsparcie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dzięki przychylności Przewodniczącego Zarządu Osiedla m. Dukla oraz jego członków w 1995r. doszło do przekazania ratusza w użytkowanie M-GOKiR. We wrześniu tego roku przeżyliśmy ponowną reorganizację. Likwidacji uległy podległe nam filię biblioteczne a Biblioteka Miejska uzyskała niezależność organizacyjną i budżetową. M-GOKiR zmienia nazwę na Ośrodek Kultury. W obsadzie dwuosobowej, wspierani przez społeczność lokalną, Zarząd Osiedla m. Dukla, a także UMiG, w krótkim czasie uruchomiliśmy: salon gier automatycznych, salę - bilardową, tenis stołowy, futbol, a następnie małą siłownię.


Zespoły działające w latach   przy M-GOK, M-GOKiR

 
Wokalno - muzyczne : (lata 90-te)REMONT, RENOMA, TERROR, LUX OCCULLTA

Zespół żywego planu - "BAJKA”(1989-1991)

Grupa AEOROBIKU

Zespół Taneczno-wokalny "Wiedźmy"

Zespół kabaretowy


Zespoły powołane przez Ośrodek Kultury

Zespół taneczny "GABI 1”, „GABI 2” , „GABI 3”

Zespół metalowy "LUX OCCULLTA"

Zespół wokalno-muzyczny "TRZY GROSZE"

Zespół wokalno-muzyczny "TRIO BAND"

Zespół wokalno-muzyczny "FAJA"

Zespół wokalny ZSP GŁOJSCE

Zespół wokalny "AKSAMITKI"

Zespół wokalny "ACOLADA"

Grupa teatralna"TO MY"

Zespół obrzędowo-śpiewaczy "SZAROTKA"

Zespół "GABI" Zespół powstał w 1995r. instruktorami, choreografami oraz założycielami byli: Małgorzata Walaszczyk i Mirosław Matyka. W repertuarze znalazły się tańce: towarzyski, charakterystyczny, nowoczesny i estradowy. Już w pierwszym, międzygminnym konkursie (listopad 1995) zespół odniósł pierwszy sukces, zdobywa "GRAND PRIX" przeglądu. To był dobry, początek. Z każdego konkursu, czy to na szczeblu gminnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, zespół wraca z nagrodami.

Największe sukcesy zespołu 1998r-VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNEGO we Wrocławiu - "NAGRODA GŁÓWNA" za układ "WYPIĆ TĘCZĘ""GŁÓWNA NAGRODĘ" za układ "HALLOWEN PO POLSKU" (choreografia M.Walaszczyk, Norbert Uliasz), 1999 rok: III miejsce na PODKARPACKIM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TANECZNYCH w Dębicy, 2000 rok, Nagroda Specjalna na I PODKARPACKIM FESTIWALU O "LAUR RZECHA" Obecnie zespół składa się z trzech grup wiekowych, należy do niego 30 dziewcząt i prowadzi go instr. Norbert Uliasz.

"AKSAMITKI" I "ACOLADA" zespóły wokalne założone i prowadzone przez instr. Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Dziewczęta o pięknych aksamitnych głosach z repertuarem piosenek polskich wykonawców występują z powodzeniem na wielu scenach województwa podkarpackiego.
Największe osiągnięcia zespołów:"Aksamitki" - 2003; Nagroda Główna na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Na nutę kantyczek" w Jaśle, w tym samym roku, "GRAND PRIX" na V Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w M. Piastowym. W 2004 roku Wyróżnienie Specjalne I stopnia na Międzypowiatowym Konkursie Piosenki

Dziecięcej w N. Żmigrodzie "Acolada" 2003 rok Wyróżnienie na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Na nutę kantyczek" w Jaśle, 2004 rok, Wyróżnienie II stopnia na Miedzypowiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej N.Żmigród, 2005 rok I miejsce na Mikołajkowych Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą- Krosno, 18 czerwca 2006 I miejsce w OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ-KAIROS w Warszawie.

 Dziecięca Grupa teatralna "To my"-grupa powstała w 2002 i liczy obecnie 8 osób, uczestniczy w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W swoim repertuarze mają spektakle: "KRÓL BUL", "NIE MA TEGO ZŁEGO", "SZOPKĘ KRAKOWSKĄ" oraz liczne przedstawienia własnego autorstwa.

Grupę prowadzi Małgorzata Walaszczyk-Faryj

„SZAROTKA” Zespół obrzędowo-śpiewaczy powstał w 2004 roku z inicjatywy byłego prezesa ogrodów działkowych w Dukli p. Mariana Zięby. Pierwszy skład zespołu to panie działkowiczki. W kolejnych latach zespół rozrastał się i poszerzał swoje grono o członków spoza stowarzyszenia ogrodów działkowych. Po roku istnienia zaczął działać przy Ośrodku Kultury w Dukli jako zespół obrzędowo-śpiewaczy. Obecnie ma już na swoim artystycznym koncie 4 obrzędy (sobótki, dożynki, wigilia, kolędnicy i śmieciarze) oraz wiele okazyjnych programów artystycznych przeplatanych pieśniami ludowymi z regionu karpackiego. Od początku istnienia zespołem opiekuje się Małgorzata Walaszczyk-Faryj- instruktor Ośrodka Kultury Dukli.

Skład zespołu Kazimiera Trybus, Leokadia Chudoba, Danuta Kostyra, Joanna Pietruszka, Genowefa Sorys, Janina Uliaszyk, Krystyna Ciura, Barbara, Korzeń, Maria, Stanisz, Irena Zima, Zofia Patla, Kazimierz Moskal, Józef Moskal,  Jan Smak, Piotr Jakieła,  Jan Zima, Piotr Jakieła (akordeon), Stanisław Kafel (akordeon)

"TRIO- BAND" zespół wokalno-instrumentalny, skład zespołu - Małgorzata Walaszczyk-Faryj(wok.git.), Piotr Jakieła(instr.klawisz.), Artur Urbański (wok.git.)w pierwszym składzie, obecnie Grzegorz Jaracz(wok.git.) Zespół zawiązał się w 1995 roku i ma na swoim koncie liczne koncerty tak na terenie województwa jak i Polski.

Wszystkie zespoły artystyczne działające przy Ośrodku Kultury w Dukli znalazły uznanie u aktora Wojciech Siemionia, czego wyrazem było zaproszenie do "STAREJ PROCHOWNI" do Warszawy. Tam został wystawiony spektakl pt. "DUKLA MOJE MIASTO" (scenariusz i reżyseria M. Walaszczyk. 12 grudnia 1998r) w którym udział wzięli: zespół "GABI", "TRIO BAND". Natalia Dynia, Ewa Cieśla, Joanna Frej, Małgorzata Byrczek, Barbara Nowak, Gabriela Walaszek.

Ponadto wystawiono prace P. Augustyny Nawracaj, J i A Wrzecionków. Po spektaklu P.Wojciech Siemion zaprosił wszystkich do swojego domu-Dworku w Petrykozach.

UKS TKKF"DUKLA" w latach 90-tych istniejącą już sekcja tenisa stołowego, prowadzona przez Marka Nawracaja przejmuje Ośrodek Kultury w Dukli. Od 1996 istniejącą już sekcję tenisa stołowego (trenowaną wcześniej przez p.Marka Nawracaja) prowadzi Jan Dembiczak, pracownik Ośrodka Kultury. Od 2 sierpnia 1999 decyzją Starosty Krośnieńskiego powołany zostaje UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ”Dukla” przy SzkolePodstawowej oraz Ośrodku Kultury w Dukli. W sezonie 1999/2000 Największe sukcesy: 98/99-Pólfinał drużynowych Mistrzostw Polski kadetów (T.Leńczyk, P. Piróg, Ł.Jankowski) 99/2000 - półfinał drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (T.Kozubal, T.Leńczyk, P.Piróg) jednocześnie w tym sezonie klub awansuje do trzeciej ligi, 2000/2001-półfinał mistrzostw Polski juniorów (T.Kozubal, Ł.Stasiak, B.Maciejewski) 2002/2003-półfinał mistrzostw Polski kadetów (M.Czarnik, M.Kozubal).

W tym samym czasie do kadry wojewódzkiej powołani zostają: J.Stępień, P.Staroń, M.Kozubal, M.Czarnik i biorą udział w zgrupowaniach kadry oraz turniejach w Belgii. Do marca br. prezesem klubu był Zenon Leńczyk
a obecnie funkcję ta sprawuje Stanisław Paszek.

Inna działalość

 Od 1995 do 2008 r.w dukielskim ratuszu Ośrodek Kultury prowadzi  działalność rekreacyjno- sportową w ramach której działał salon gier i siłownia "RELAKS". Od roku 2002 również w ratuszu powstaje kawiarenka "Ratuszowa", w której znalazło zatrudnienie trzy osoby. 
  W ramach działalności rekreacyjno-sportowej przeprowadzane są liczne zawody, mecze i turnieje np "Szkolna liga szóstek", "Szkolna liga tenisa stołowego", "Narciarski bieg o puchar burmistrza", "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza", "Międzyszkolny Turniej rekreacyjno - sportowy o Puchar Dyr. Ośrodka Kultury" i wiele innych.
Działalość Ośrodka Kultury to również współpraca z artystami ludowymi i wspieranie rękodzieła artystycznego.Od roku 1996 istnieje w dukielskim ratuszu galeria, wokół której skupia swoja działalność Stowarzyszenie "ANIMARE". Ośrodek Kultury jako współorganizator uczestniczy w EUROREGIONALNYCH TARGACH RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (Dni Dukli).

Wspomnijmy te chwile u Wojciecha Siemiona

Mało kto pamięta że 1997 roku, Wojciech Siemion przyjął zaproszenie od Ośrodka Kultury i uczestniczył w Dniach Dukli: brał udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz prowadził Turniej Sołtysów. Będąc w Dukli przez trzy dni przyglądał się naszej pracy i działalności kulturalnej. Był zachwycony a wyraził to poprzez zaproszenie nas na prezentację dorobku kulturalnego do Starej Prochowni do Warszawy. Przygotowywaliśmy się przez rok – wyzwanie było ogromne. I tak 12 grudnia 1998 został wystawiony spektakl ” Dukla moje miasto” podczas którego zaprezentowały się zespoły „Gabi” i „Trio Band”. Ponadto wystawiono prace p. Augustyny Nawracaj oraz Joanny i Andrzeja Wrzecionków. Program prowadził Wojciech Siemion i Małgorzata Walaszczyk. W tym wyjątkowym wydarzeniu brały udział również władze dukielskie.

Na widowni zasiedli rodowici Warszawiacy, artyści z „Piwnicy pod Baranami” i Duklanie, na stałe zamieszkali w Warszawie. Program bardzo się podobał czego wyrazem były gromkie brawa. Na następny dzień Wojciech Siemion zaprosił wszystkich (47 osób!) do swojego pięknego dworku w Petrykozach gdzie szczerze nas ugościł. Te chwile cenimy sobie szczególnie.

Wojciechu    z wyrazami wdzięczności za serce i zaufanie, za możliwość prezentacji dukielskiej kultury, za ciepło jakim Pan potrafił obdarzać, ale szczególnie za wrażliwość na pracę tych, co mają „wszędzie daleko….”.

Samochód wielkiego aktora w nocy z 21/22 kwietnia zderzył się czołowo z TIR-em, a potem odbił od jeszcze innego auta. Wojciech Siemion w stanie bardzo ciężkim został przewieziony najpierw do najbliższego szpitala w Sochaczewie, potem do warszawskiego szpitala przy ul. Wołoskiej, gdzie 24 kwietnia zakończył życie.
 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1593812360
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlhistoria_zalozenia_osrodka_kultury
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 13 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 0
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'historia_zalozenia_osrodka_kultury' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 0
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.94 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.82 MB

  Timers

  Total Request Time: 86 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 12.17
  Event: Controller.initialize 10.15
  Event: Controller.startup 0.79
  Controller action 22.53
  Event: Controller.beforeRender 3.46
  » Processing toolbar data 2.22
  Rendering View 23.96
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 8.89
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 8.65
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 14.10
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id608
    • pagegroup_id608
    • langpl
    • titleHistoria
    • urlhistoria_zalozenia_osrodka_kultury
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p><strong><br>Historia założenia Ośrodka Kultury <br><br>Siedziba M-GOK w Nadolu<br>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dukli</strong> rozpoczął swoją działalność w marcu 1979 r. kiedy to zatrudniono pierwszego pracownika, dyrektora Panią Halinę Sujetę. Siedzibą M-GOK było zaledwie kilka metrów kwadratowych dzielonych z urzędniczkami Urzędu Miasta i Gminy w Dukli w starym budynku urzędu. Skromny budżet, 90 tys. zł., w tym 30 tys. zł. Płace uniemożliwiały jakąkolwiek działalność. W pierwszych latach funkcjonowania M-GOK nie prowadzi w zasadzie własnych zespołów. Zadania statutowe realizowano poprzez współpracę z klubami rolnika "Ruch" i świetlicami, jak również organizacjami młodzieżowymi. Z założenia organizatora, M-GOK stanowić miał gminne centrum kulturalno-oświatowe i wychowawcze. Dorastał do tego miana powoli lecz konsekwentnie w przeciągu 25 lat pracy, wzlotów i upadków. <br><br>W 1981 r. działalność została przerwana. Dyrektor Halina Sujeta wykorzystywała przysługujący jej urlop wychowawczy. Wobec sugestii placówki nadzoru merytorycznego Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie, władze administracyjne postanowiły wznowić działalność M-GOK w Dukli poprzez zatrudnienie nowego dyrektora, Wiesława Jakimczuka. Siedzibę M-GOK stanowił jeden mały pokoik w nowo wybudowanym budynku administracyjnym UMiG. Stąd też realizacja celów statutowych, jak i poprzednio dokonywała się poprzez ścisłą współpracę z placówkami Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", świetlicami wiejskimi, Zakładowym Domem Kultury w Równem Kopalni, klubami sportowymi, Zarządem Gminnym ZSMP oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Krośnie. Słynne były wówczas Turnieje Gmin w które licznie angażowała się młodzież i dorośli. <br><br> "Sztandarowo" organizowane były imprezy z okazji rocznic i świąt państwowych. W tym czasie, mocą uchwały Miejsko - Gminnej Rady Narodowej otrzymaliśmy własną bazę lokalową w DL w Nadolu. Budynek ten wymagał jednak remontu i sporych nakładów finansowych. Remont udało się ukończyć - z takim zapleczem można było prowadzić działalność z większym rozmachem. Powstawały kolejne koła zainteresowań sekcje, zespoły muzyczne i teatralne, zajęcia z aerobiku, kursy tańca, językaangielskiego, odbywały się też pierwsze dyskoteki, zabawy dla dzieci i dorosłych. <br><br> Nie trwało to jednak długo bo tylko do marca 1993 r. Wówczas decyzją władz administracyjnych, siedzibę M-GOK przeniesiono do tzw. starego urzędu. Jednak rozwijający się w latach 90-tych ruch samorządowy oraz powstawanie nowych agend, powodowało, że kolejno opuszczaliśmy zajmowane lokale, udostępniając je a to dla klubu sportowego, urzędu pracy, kombatantów, firm ubezpieczeniowych itp. Już na przełomie lat 94/95 we władaniu pozostawały lokale przejęte w roku 1989 od kina "Promień". Stało się jasne, że w oparciu o coraz mniejszą powierzchnię lokalową, M-GOK, który od 1.08. 1991 dorobił się dodatkowo kolejnego członu w nazwie tj. "i rekreacji" nie będzie mógł należycie spełniać swoich zadańi.</p> <p>Siedziba Ośrodka Kultury w Dukli</p> <p>Kolejnym zatem przedsięwzięciem stało się poszukiwanie innej bazy lokalowej. Zapoczątkowana przez Zarząd Osiedla akcja pozyskania dla celów ogólno-społecznych - ratusza, znalazła wsparcie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dzięki przychylności Przewodniczącego Zarządu Osiedla m. Dukla oraz jego członków w 1995r. doszło do przekazania ratusza w użytkowanie M-GOKiR. We wrześniu tego roku przeżyliśmy ponowną reorganizację. Likwidacji uległy podległe nam filię biblioteczne a Biblioteka Miejska uzyskała niezależność organizacyjną i budżetową. M-GOKiR zmienia nazwę na Ośrodek Kultury. W obsadzie dwuosobowej, wspierani przez społeczność lokalną, Zarząd Osiedla m. Dukla, a także UMiG, w krótkim czasie uruchomiliśmy: salon gier automatycznych, salę - bilardową, tenis stołowy, futbol, a następnie małą siłownię.<br><br></p> <p><strong><br>Zespoły działające w latach   przy M-GOK, M-GOKiR</strong></p> <p> <br>Wokalno - muzyczne : (lata 90-te)<strong><em>REMONT, RENOMA, TERROR, LUX OCCULLTA</em></strong></p> <p>Zespół żywego planu - <strong><em>"BAJKA”(</em></strong>1989-1991)</p> <p>Grupa <strong><em>AEOROBIKU</em></strong></p> <p>Zespół Taneczno-wokalny <strong><em>"Wiedźmy"</em></strong></p> <p>Zespół kabaretowy</p> <p><br><strong>Zespoły powołane przez Ośrodek Kultury</strong></p> <p>Zespół taneczny <strong><em>"GABI 1”, „GABI 2” , „GABI 3”</em></strong></p> <p>Zespół metalowy <strong><em>"LUX OCCULLTA" </em></strong></p> <p>Zespół wokalno-muzyczny <strong><em>"TRZY GROSZE"</em></strong></p> <p>Zespół wokalno-muzyczny <strong><em>"TRIO BAND" </em></strong></p> <p>Zespół wokalno-muzyczny <strong><em>"FAJA" </em></strong></p> <p>Zespół wokalny <strong><em>ZSP GŁOJSCE</em></strong></p> <p>Zespół wokalny <strong><em>"AKSAMITKI" </em></strong></p> <p>Zespół wokalny <strong><em>"ACOLADA" </em></strong></p> <p>Grupa teatralna<strong><em>"TO MY" </em></strong></p> <p>Zespół obrzędowo-śpiewaczy <strong><em>"SZAROTKA" <br><br></em></strong></p> <p><strong>Zespół "GABI"</strong> Zespół powstał w 1995r. instruktorami, choreografami oraz założycielami byli: Małgorzata Walaszczyk i Mirosław Matyka. W repertuarze znalazły się tańce: towarzyski, charakterystyczny, nowoczesny i estradowy. Już w pierwszym, międzygminnym konkursie (listopad 1995) zespół odniósł pierwszy sukces, zdobywa "GRAND PRIX" przeglądu. To był dobry, początek. Z każdego konkursu, czy to na szczeblu gminnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, zespół wraca z nagrodami.</p> <p><strong>Największe sukcesy zespołu</strong> <strong>1998r-VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNEGO</strong> we Wrocławiu - <strong>"NAGRODA GŁÓWNA</strong>" za układ <strong>"WYPIĆ</strong> <strong>TĘCZĘ""GŁÓWNA NAGRODĘ"</strong> za układ <strong>"HALLOWEN PO</strong> <strong>POLSKU"</strong> (choreografia M.Walaszczyk, Norbert Uliasz), 1999 rok: III miejsce na PODKARPACKIM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TANECZNYCH w Dębicy, 2000 rok, Nagroda Specjalna na I PODKARPACKIM FESTIWALU O "LAUR RZECHA" Obecnie zespół składa się z trzech grup wiekowych, należy do niego 30 dziewcząt i prowadzi go instr. Norbert Uliasz.<br><br></p> <p><strong>"AKSAMITKI" I "ACOLADA"</strong> zespóły wokalne założone i prowadzone przez instr. Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Dziewczęta o pięknych aksamitnych głosach z repertuarem piosenek polskich wykonawców występują z powodzeniem na wielu scenach województwa podkarpackiego.<br><strong>Największe osiągnięcia zespołów:"Aksamitki"</strong> - 2003; Nagroda Główna na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Na nutę kantyczek" w Jaśle, w tym samym roku, "GRAND PRIX" na V Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w M. Piastowym. W 2004 roku Wyróżnienie Specjalne I stopnia na Międzypowiatowym Konkursie Piosenki</p> <p>Dziecięcej w N. Żmigrodzie "Acolada" 2003 rok Wyróżnienie na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Na nutę kantyczek" w Jaśle, 2004 rok, Wyróżnienie II stopnia na Miedzypowiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej N.Żmigród, 2005 rok I miejsce na Mikołajkowych Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą- Krosno, 18 czerwca 2006 <strong>I miejsce w OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ-KAIROS w Warszawie.</strong></p> <p> <strong>Dziecięca Grupa teatralna "To my"</strong>-grupa powstała w 2002 i liczy obecnie 8 osób, uczestniczy w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W swoim repertuarze mają spektakle: "KRÓL BUL", "NIE MA TEGO ZŁEGO", "SZOPKĘ KRAKOWSKĄ" oraz liczne przedstawienia własnego autorstwa.</p> <p>Grupę prowadzi Małgorzata Walaszczyk-Faryj<br><br></p> <p><strong>„SZAROTKA”</strong> Zespół obrzędowo-śpiewaczy powstał w 2004 roku z inicjatywy byłego prezesa ogrodów działkowych w Dukli p. Mariana Zięby. Pierwszy skład zespołu to panie działkowiczki. W kolejnych latach zespół rozrastał się i poszerzał swoje grono o członków spoza stowarzyszenia ogrodów działkowych. Po roku istnienia zaczął działać przy Ośrodku Kultury w Dukli jako zespół obrzędowo-śpiewaczy. Obecnie ma już na swoim artystycznym koncie 4 obrzędy (sobótki, dożynki, wigilia, kolędnicy i śmieciarze) oraz wiele okazyjnych programów artystycznych przeplatanych pieśniami ludowymi z regionu karpackiego. Od początku istnienia zespołem opiekuje się Małgorzata Walaszczyk-Faryj- instruktor Ośrodka Kultury Dukli.</p> <p><strong>Skład zespołu </strong>Kazimiera Trybus, Leokadia Chudoba, Danuta Kostyra, Joanna Pietruszka, Genowefa Sorys, Janina Uliaszyk, Krystyna Ciura, Barbara, Korzeń, Maria, Stanisz, Irena Zima, Zofia Patla, Kazimierz Moskal, Józef Moskal,  Jan Smak, Piotr Jakieła,  Jan Zima, Piotr Jakieła (akordeon), Stanisław Kafel (akordeon)<br><br></p> <p><strong>"TRIO- BAND"</strong> zespół wokalno-instrumentalny, skład zespołu - Małgorzata Walaszczyk-Faryj(wok.git.), Piotr Jakieła(instr.klawisz.), Artur Urbański (wok.git.)w pierwszym składzie, obecnie Grzegorz Jaracz(wok.git.) Zespół zawiązał się w 1995 roku i ma na swoim koncie liczne koncerty tak na terenie województwa jak i Polski.<br><br></p> <p>Wszystkie zespoły artystyczne działające przy Ośrodku Kultury w Dukli znalazły uznanie u aktora Wojciech Siemionia, czego wyrazem było zaproszenie do <strong>"STAREJ</strong> <strong>PROCHOWNI"</strong> do Warszawy. Tam został wystawiony spektakl pt. <strong>"DUKLA MOJE</strong> <strong>MIASTO"</strong> (scenariusz i reżyseria M. Walaszczyk. 12 grudnia 1998r) w którym udział wzięli: zespół "GABI", "TRIO BAND". Natalia Dynia, Ewa Cieśla, Joanna Frej, Małgorzata Byrczek, Barbara Nowak, Gabriela Walaszek.</p> <p>Ponadto wystawiono prace P. Augustyny Nawracaj, J i A Wrzecionków. Po spektaklu P.Wojciech Siemion zaprosił wszystkich do swojego domu-Dworku w Petrykozach.<br><br></p> <p><strong>UKS TKKF"DUKLA"</strong> w latach 90-tych istniejącą już sekcja tenisa stołowego, prowadzona przez Marka Nawracaja przejmuje Ośrodek Kultury w Dukli. Od 1996 istniejącą już sekcję tenisa stołowego (trenowaną wcześniej przez p.Marka Nawracaja) prowadzi Jan Dembiczak, pracownik Ośrodka Kultury. Od 2 sierpnia 1999 decyzją Starosty Krośnieńskiego powołany zostaje UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ”Dukla” przy SzkolePodstawowej oraz Ośrodku Kultury w Dukli. W sezonie 1999/2000 Największe sukcesy: 98/99-Pólfinał drużynowych Mistrzostw Polski kadetów (T.Leńczyk, P. Piróg, Ł.Jankowski) 99/2000 - półfinał drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (T.Kozubal, T.Leńczyk, P.Piróg) jednocześnie w tym sezonie klub awansuje do trzeciej ligi, 2000/2001-półfinał mistrzostw Polski juniorów (T.Kozubal, Ł.Stasiak, B.Maciejewski) 2002/2003-półfinał mistrzostw Polski kadetów (M.Czarnik, M.Kozubal).</p> <p>W tym samym czasie do kadry wojewódzkiej powołani zostają: J.Stępień, P.Staroń, M.Kozubal, M.Czarnik i biorą udział w zgrupowaniach kadry oraz turniejach w Belgii. Do marca br. prezesem klubu był Zenon Leńczyk <br> a obecnie funkcję ta sprawuje Stanisław Paszek.<br><br></p> <p><strong>Inna działalość</strong></p> <p> Od 1995 do 2008 r.w dukielskim ratuszu Ośrodek Kultury prowadzi  działalność rekreacyjno- sportową w ramach której działał salon gier i siłownia <strong>"RELAKS".</strong> Od roku 2002 również w ratuszu powstaje kawiarenka "Ratuszowa", w której znalazło zatrudnienie trzy osoby.  <br>   W ramach działalności rekreacyjno-sportowej przeprowadzane są liczne zawody, mecze i turnieje np "Szkolna liga szóstek", "Szkolna liga tenisa stołowego", "Narciarski bieg o puchar burmistrza", "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza", "Międzyszkolny Turniej rekreacyjno - sportowy o Puchar Dyr. Ośrodka Kultury" i wiele innych. <br> Działalość Ośrodka Kultury to również współpraca z artystami ludowymi i wspieranie rękodzieła artystycznego.Od roku 1996 istnieje w dukielskim ratuszu galeria, wokół której skupia swoja działalność <strong>Stowarzyszenie "ANIMARE"</strong>. Ośrodek Kultury jako współorganizator uczestniczy w EUROREGIONALNYCH TARGACH RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO (Dni Dukli).<br><br></p> <p><strong>Wspomnijmy te chwile u Wojciecha Siemiona</strong></p> <p>Mało kto pamięta że 1997 roku, Wojciech Siemion przyjął zaproszenie od Ośrodka Kultury i uczestniczył w Dniach Dukli: brał udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz prowadził Turniej Sołtysów. Będąc w Dukli przez trzy dni przyglądał się naszej pracy i działalności kulturalnej. Był zachwycony a wyraził to poprzez zaproszenie nas na prezentację dorobku kulturalnego do Starej Prochowni do Warszawy. Przygotowywaliśmy się przez rok – wyzwanie było ogromne. I tak 12 grudnia 1998 został wystawiony spektakl ” Dukla moje miasto” podczas którego zaprezentowały się zespoły „Gabi” i „Trio Band”. Ponadto wystawiono prace p. Augustyny Nawracaj oraz Joanny i Andrzeja Wrzecionków. Program prowadził Wojciech Siemion i Małgorzata Walaszczyk. W tym wyjątkowym wydarzeniu brały udział również władze dukielskie. <br><br>Na widowni zasiedli rodowici Warszawiacy, artyści z „Piwnicy pod Baranami” i Duklanie, na stałe zamieszkali w Warszawie. Program bardzo się podobał czego wyrazem były gromkie brawa. Na następny dzień Wojciech Siemion zaprosił wszystkich (47 osób!) do swojego pięknego dworku w Petrykozach gdzie szczerze nas ugościł. Te chwile cenimy sobie szczególnie. <br><br><strong>Wojciechu    z wyrazami wdzięczności za serce i zaufanie, za możliwość prezentacji dukielskiej kultury, za ciepło jakim Pan potrafił obdarzać, ale szczególnie za wrażliwość na pracę tych, co mają „wszędzie daleko….”. </strong><br><br><strong>Samochód wielkiego aktora w nocy z 21/22 kwietnia zderzył się czołowo z TIR-em, a potem odbił od jeszcze innego auta. Wojciech Siemion w stanie bardzo ciężkim został przewieziony najpierw do najbliższego szpitala w Sochaczewie, potem do warszawskiego szpitala przy ul. Wołoskiej, gdzie 24 kwietnia zakończył życie.</strong></p> <p><br><br><br></p> <p><strong><em></em></strong></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(null)
    • news(null)
    • created2019-11-26 16:07:03
    • modified2019-11-26 16:42:35
   • Pagegroup
    • id608
    • pagecategory_id1
    • titleHistoria
    • zdjecie
    • gallerygroup_id(null)
    • date(null)
    • pubdate(null)
    • created2019-11-26 16:07:03
    • modified2019-11-26 16:07:03
   • Pagecategory
    • id1
    • nameStrony
    • addtextDodaj stronę
    • edittextEdytuj stronę
    • calendar0
    • date0
    • shortdesc0
    • img0
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6General
   • 7Session
   • 8Html
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://www.ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 01a182af590cbe17e2e84ace07d80aa8
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host www.ok.dukla.pl
  Http If Modified Since Sun, 29 Mar 2020 06:36:16 GMT
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /historia_zalozenia_osrodka_kultury
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /historia_zalozenia_osrodka_kultury
  Remote Addr 35.168.111.204
  Remote Host 35.168.111.204
  Remote Port 47894
  Request Method GET
  Request Uri /historia_zalozenia_osrodka_kultury
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://www.ok.dukla.pl/historia_zalozenia_osrodka_kultury
  Script Url /historia_zalozenia_osrodka_kultury
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name www.ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.437 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1593797960.8878
  Request Time 1593797960
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">