Dzień Kobiet - Uroczysty Koncert

08-03-2020

W Dniu 8 marca w Sali widowiskowo – Teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli, odbył się koncert z okazji „Dnia Kobiet” . Panie, które w znacznej większości wypełniły sale, mogły usłyszeć Orkiestrę Dętą „Fire Band” z Brzozowa, pod batutą pana Tadeusza Podulki. Wraz orkiestrą na scenie pojawiali się soliści, którzy wykonali wiele utworów utrzymanych w standardach swingu, jazzu, i szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dodatkową atrakcją były choreografie taneczne, które urozmaiciły cały koncert.

Wszystkim Paniom składamy Najserdeczniejsze Życzenia z okazji ich Święta !

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1597021311
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urldzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 21 ms
  Total Queries: 21 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` = 30 LIMIT 1 1 1 0
  SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`gallerygroup_id`, `Gallery`.`lang`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`url`, `Gallery`.`meta_title`, `Gallery`.`meta_desc`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`active` FROM `00022612_0000013`.`galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`gallerygroup_id` = (30) 1 1 1
  SELECT `Galleryitem`.`id`, `Galleryitem`.`gallerygroup_id`, `Galleryitem`.`image`, `Galleryitem`.`position`, `Galleryitem`.`created`, `Galleryitem`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`galleryitems` AS `Galleryitem` WHERE `Galleryitem`.`gallerygroup_id` = (30) ORDER BY `image` ASC 40 40 1
  SELECT `Gallerymovie`.`id`, `Gallerymovie`.`gallerygroup_id`, `Gallerymovie`.`name`, `Gallerymovie`.`youtubeurl`, `Gallerymovie`.`created`, `Gallerymovie`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerymovies` AS `Gallerymovie` WHERE `Gallerymovie`.`gallerygroup_id` = (30) 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Galleryaudio`.`id`, `Galleryaudio`.`gallerygroup_id`, `Galleryaudio`.`name`, `Galleryaudio`.`filename`, `Galleryaudio`.`created`, `Galleryaudio`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`galleryaudios` AS `Galleryaudio` WHERE `Galleryaudio`.`gallerygroup_id` = (30) 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Pagegroup`.`id`, `Pagegroup`.`pagecategory_id`, `Pagegroup`.`title`, `Pagegroup`.`zdjecie`, `Pagegroup`.`gallerygroup_id`, `Pagegroup`.`date`, `Pagegroup`.`pubdate`, `Pagegroup`.`created`, `Pagegroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` WHERE `Pagegroup`.`gallerygroup_id` = (30) 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.98 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.83 MB

  Timers

  Total Request Time: 86 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 6.46
  Event: Controller.initialize 10.10
  Event: Controller.startup 0.74
  Controller action 23.39
  Event: Controller.beforeRender 3.42
  » Processing toolbar data 1.95
  Rendering View 26.62
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 11.42
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 9.62
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 14.30
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery
   • Gallerygroup
    • id30
    • title2020.03.08 Dzień Kobiet - Koncert
    • galcategory_id22
    • created2020-03-09 09:58:20
    • modified2020-03-09 09:58:20
   • Gallery
    • 0
     • id30
     • gallerygroup_id30
     • langpl
     • title2020.03.08 Dzień Kobiet - Koncert
     • url2020_03_08_dzien_kobiet_koncert
     • meta_title
     • meta_desc
     • created2020-03-09 09:58:20
     • active(true)
   • Galleryitem
    • 0
     • id682
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet001.jpg
     • position16
     • created2020-03-09 09:59:48
     • modified2020-03-09 09:59:48
    • 1
     • id684
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet002.jpg
     • position18
     • created2020-03-09 09:59:56
     • modified2020-03-09 09:59:56
    • 2
     • id683
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet003.jpg
     • position17
     • created2020-03-09 09:59:54
     • modified2020-03-09 09:59:54
    • 3
     • id685
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet004.jpg
     • position19
     • created2020-03-09 09:59:59
     • modified2020-03-09 09:59:59
    • 4
     • id687
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet005.jpg
     • position21
     • created2020-03-09 10:00:06
     • modified2020-03-09 10:00:06
    • 5
     • id686
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet006.jpg
     • position20
     • created2020-03-09 10:00:04
     • modified2020-03-09 10:00:04
    • 6
     • id688
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet007.jpg
     • position22
     • created2020-03-09 10:00:09
     • modified2020-03-09 10:00:09
    • 7
     • id689
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet008.jpg
     • position23
     • created2020-03-09 10:00:11
     • modified2020-03-09 10:00:11
    • 8
     • id690
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet009.jpg
     • position24
     • created2020-03-09 10:00:15
     • modified2020-03-09 10:00:15
    • 9
     • id691
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet010.jpg
     • position25
     • created2020-03-09 10:00:17
     • modified2020-03-09 10:00:17
    • 10
     • id692
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet011.jpg
     • position26
     • created2020-03-09 10:00:20
     • modified2020-03-09 10:00:20
    • 11
     • id693
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet012.jpg
     • position27
     • created2020-03-09 10:00:23
     • modified2020-03-09 10:00:23
    • 12
     • id694
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet013.jpg
     • position28
     • created2020-03-09 10:00:26
     • modified2020-03-09 10:00:26
    • 13
     • id695
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet014.jpg
     • position29
     • created2020-03-09 10:00:33
     • modified2020-03-09 10:00:33
    • 14
     • id696
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet015.jpg
     • position30
     • created2020-03-09 10:00:35
     • modified2020-03-09 10:00:35
    • 15
     • id698
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet016.jpg
     • position32
     • created2020-03-09 10:00:43
     • modified2020-03-09 10:00:43
    • 16
     • id697
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet017.jpg
     • position31
     • created2020-03-09 10:00:41
     • modified2020-03-09 10:00:41
    • 17
     • id699
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet018.jpg
     • position33
     • created2020-03-09 10:00:47
     • modified2020-03-09 10:00:47
    • 18
     • id700
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet019.jpg
     • position34
     • created2020-03-09 10:00:49
     • modified2020-03-09 10:00:49
    • 19
     • id701
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet020.jpg
     • position35
     • created2020-03-09 10:00:52
     • modified2020-03-09 10:00:52
    • 20
     • id702
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet021.jpg
     • position36
     • created2020-03-09 10:00:58
     • modified2020-03-09 10:00:58
    • 21
     • id703
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet022.jpg
     • position37
     • created2020-03-09 10:01:00
     • modified2020-03-09 10:01:00
    • 22
     • id704
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet023.jpg
     • position38
     • created2020-03-09 10:01:05
     • modified2020-03-09 10:01:05
    • 23
     • id705
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet024.jpg
     • position39
     • created2020-03-09 10:01:07
     • modified2020-03-09 10:01:07
    • 24
     • id666
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet025.jpg
     • position0
     • created2020-03-09 09:58:59
     • modified2020-03-09 09:58:59
    • 25
     • id667
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet026.jpg
     • position1
     • created2020-03-09 09:59:01
     • modified2020-03-09 09:59:01
    • 26
     • id668
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet027.jpg
     • position2
     • created2020-03-09 09:59:04
     • modified2020-03-09 09:59:04
    • 27
     • id669
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet028.jpg
     • position3
     • created2020-03-09 09:59:08
     • modified2020-03-09 09:59:08
    • 28
     • id671
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet029.jpg
     • position5
     • created2020-03-09 09:59:15
     • modified2020-03-09 09:59:15
    • 29
     • id670
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet030.jpg
     • position4
     • created2020-03-09 09:59:13
     • modified2020-03-09 09:59:13
    • 30
     • id673
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet031.jpg
     • position7
     • created2020-03-09 09:59:22
     • modified2020-03-09 09:59:22
    • 31
     • id672
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet032.jpg
     • position6
     • created2020-03-09 09:59:21
     • modified2020-03-09 09:59:21
    • 32
     • id674
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet033.jpg
     • position8
     • created2020-03-09 09:59:26
     • modified2020-03-09 09:59:26
    • 33
     • id675
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet034.jpg
     • position9
     • created2020-03-09 09:59:28
     • modified2020-03-09 09:59:28
    • 34
     • id676
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet035.jpg
     • position10
     • created2020-03-09 09:59:31
     • modified2020-03-09 09:59:31
    • 35
     • id677
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet036.jpg
     • position11
     • created2020-03-09 09:59:34
     • modified2020-03-09 09:59:34
    • 36
     • id678
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet037.jpg
     • position12
     • created2020-03-09 09:59:36
     • modified2020-03-09 09:59:36
    • 37
     • id679
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet038.jpg
     • position13
     • created2020-03-09 09:59:38
     • modified2020-03-09 09:59:38
    • 38
     • id680
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet039.jpg
     • position14
     • created2020-03-09 09:59:42
     • modified2020-03-09 09:59:42
    • 39
     • id681
     • gallerygroup_id30
     • image2020dzień kobiet040.jpg
     • position15
     • created2020-03-09 09:59:44
     • modified2020-03-09 09:59:44
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
   • Pagegroup
    • 0
     • id674
     • pagecategory_id2
     • titleDzień Kobiet - Uroczysty Koncert
     • zdjecie15837463011398011780.JPG
     • gallerygroup_id30
     • date2020-03-08 00:00:00
     • pubdate2020-03-08 00:00:00
     • created2020-03-09 10:31:41
     • modified2020-03-09 10:31:41
  • page
   • Page
    • id674
    • pagegroup_id674
    • langpl
    • titleDzień Kobiet - Uroczysty Koncert
    • urldzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p>W Dniu 8 marca w Sali widowiskowo – Teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli, odbył się koncert z okazji „Dnia Kobiet” . Panie, które w znacznej większości wypełniły sale, mogły usłyszeć Orkiestrę Dętą „Fire Band” z Brzozowa, pod batutą pana Tadeusza Podulki. Wraz orkiestrą na scenie pojawiali się soliści, którzy wykonali wiele utworów utrzymanych w standardach swingu, jazzu, i szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dodatkową atrakcją były choreografie taneczne, które urozmaiciły cały koncert.</p> <p>Wszystkim Paniom składamy Najserdeczniejsze Życzenia z okazji ich Święta !</p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(false)
    • news(true)
    • created2020-03-09 10:31:43
    • modified2020-03-09 10:33:41
   • Pagegroup
    • id674
    • pagecategory_id2
    • titleDzień Kobiet - Uroczysty Koncert
    • zdjecie15837463011398011780.JPG
    • gallerygroup_id30
    • date2020-03-08 00:00:00
    • pubdate2020-03-08 00:00:00
    • created2020-03-09 10:31:41
    • modified2020-03-09 10:31:41
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://www.ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 0177641fc8d750872809626243ecfda9
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host www.ok.dukla.pl
  Http If Modified Since Sun, 29 Mar 2020 06:39:02 GMT
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  Remote Addr 3.226.245.48
  Remote Host ec2-3-226-245-48.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 52574
  Request Method GET
  Request Uri /dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://www.ok.dukla.pl/dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  Script Url /dzien_kobiet_-_uroczysty_koncert
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name www.ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.459 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1597006911.3143
  Request Time 1597006911
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">