Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5674
Artykuw: 1571
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24646124

Archiwum

plakat Stasiuk
plakat_stasiuk.jpg
 
Poezja patriotyczna
2019artpoezjaptriotyczna.jpg
W dniu 5 kwietnia w sali teatralno-kinowej odbyy si eliminacje do XIII Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej. Komisja w skadzie : Melania Romaczak - Gód, Dorota Sysak i Artur Szajna po wspólnych obradach wybrali po trzech laureatów z kadej kategorii, które bd mogy zaprezentowa si na etapie powiatowym (9 kwietnia w Internacie ZS w Iwoniczu - ul. Zadwór 15)

KAT I (klasy IV-VI)
Urszula Jakiea (SP Dukla)
Gabriela Kapon (SP Dukla)
Julia Podlaszczak (SP Gojsce)
KAT II (klasy VII - VIII i Gimnazjum)
Milena Buczyska (SP ki Dukielskie)
Amelia Pilarska (SP Dukla)
Aurelia Gierlicka (SP ki Dukielskie)

 
pisanki
malowanie_jaj_2019.jpg
 
turcja_a.jpg
 
konkurs poezji obcojzycznej

Wyniki VIII konkursu recytatorskiego poezji obcojzycznej. w poezja_obcojezyczna_2019.jpgKomisja skadzie: Bernarda Skalska, Augustyn Bozentka i Autur Szajna, po wysuchaniu 45 utworów literackich - rec ytowanych w trzech jzykach, postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia:

 

miejsce - Hanna Sobolewska - Iwla

I miejsce - Lena Fornal – Iwla

III Miejsce - Nikoletta Je – eki Dukleielskie

wyr. Oliwia Botka – Iwla, Wojciech Torba – Dukla

 

I miejsce - Roksana Szczurek - Równe

I miejsce - Martyna Jakiea – Jasionka

III miejsce - Julia Pietru – Gojsce

Wyr.  Klaudia Mikoajczyk – Iwla, Amelia Szczurek – Jasionka

 

I miejsce - Julia Gowa- Dukla

I miejsce - Zuzanna Szczurek – Równe

III miejsce -  Wiktoria Jakiea – Dukla

Wyr. Gracjana Warzecha – Dukla, Milena Buczyska - ki Dukielskie, Aurelia Gierlicka - ki Dukielskie

 
plakat a
2019krolowasniegu.jpg
plakat_autyzm.jpg
 
konkurs poezji patriotycznej

REGULAMIN - XIII POWIATOWY KONKURS

  RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   dla dzieci i modziey ze szkó podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kronieskiego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  PRZEBIEG KONKURSU: 

1.     Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.

2.     Uczestnicy konkursu podzieleni s na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6,

- uczniowie  kl. VII, VIII i gimnazjum,

- uczniowie szkó ponadgimnazjalnych. 

      3.   Etapy eliminacji:

 

 - etap gminny:  5 kwietnia  br. o godz. 9.00, sala widowiskowo-kinowa Orodka Kultury w Dukli.

Zgoszenia prosimy przesya na adres norbert@dukla.pl do dnia 2 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Uwaga! Karta zgoszenia musi zawiera:

 

1.     imi i nazwisko ucznia……………….

2.     nazwa szkoy………………….

3.     klasa ( wiek)…………………..

4.     tytu , imi i nazwisko autora utworu…………………….

5.     imi i nazwisko nauczyciela przygotowujcego ucznia tel. kon………………….……

  

    - etap powiatowy odbdzie  si w Internacie ZS w Iwoniczu – ul. Zadwór 15 :

dla  szkó podstawowych              - 09. 04. 2019 r. od godz.  9.00

dla kl. VII, VIII i gimnazjum,       - 09. 04. 2019 r. od godz. 11.00

dla szkó ponadgimnazjalnych      - 09. 04. 2019 r. od godz. 13.00.

  (szkoy ponadgimnazjalne nie bior udziau w etapach gminnych,  bezporednio zgaszaj si na etap powiatowy)

  Ogoszenie wyników konkursu poczone z wrczeniem nagród nastpi w dniu konkursu po przesuchaniach w kadej kategorii wiekowej     

 4.   Uczestnicy prezentuj po 1 utworze poetyckim polskiego autora wg. wasnego wyboru. Czas prezentacji  nie moe przekroczy  5 minut.

   

 KRYTERIA OCENY  I  NAGRODY

 1.      Oceny prezentacji na kadym etapie eliminacji dokonuje jury powoane przez organizatorów.

 2.      Kryteria oceny :  - dobór i rozumienie tekstów,  -  interpretacja utworów,  - poprawno i ekspresja prezentacji,   - dykcja oraz opanowanie tekstu.

 3.      Laureaci  etapu szkolnego i gminnego otrzymuj pamitkowe dyplomy.  Laureaci finau powiatowego otrzymuj nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

UWAGI OGÓLNE

1.      Koszty eliminacji pokrywaj organizatorzy poszczególnych etapów.

2.      Koszty podróy na eliminacje  powiatowe i  fina konkursu pookrywaj jednostki delegujce.

3.      Uczniowie przyjedaj na konkurs z opiekunem.

4.      Na podstawie z art. 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, e: niezbdna jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i modziey niepenoletniej na udzia w XIII powiatowym Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej – wzór poniej:

 

 Wyraam zgod na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka i fotografowanie podczas XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zgadzam si równie na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych powiatu i gmin, w dwumiesiczniku „Nasz Powiat” oraz w lokalnej prasie.

 

……………………………………………….

 

 

Mona wyrazi tak zgod zbiorczo na jednej licie reprezentantów szkoy zawierajc tre jw. A poniej podpisy.

 

 
Koncert Dzien Kobiet 2019
2019dave.jpgDZIE KOBIET – KONCERT DAVE NILAYA
 W dniu 8 marca w sali kinowo-teatralnej w Dukli odby si koncert pt. „Z Woch dookoa wiata” a organizowany by z okazji „Dnia Kobiet” . Na scenie pojawi si woski artysta Dave Nilaya. Licznie zebrana publiczno moga usysze najpikniejsze woskie utwory oraz najwiksze hity ze wiata muzyki rozrywkowej. Przez pótorej godziny koncertu mona byo si przenie do wiata muzyki z „Najwyszej póki” . Dave Nilaya, który na co dzie wystpuj na scenach w caej Europie pokaza klas oraz kunszt artystyczny, który zapamitamy na dugo.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 54 z 736

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci