Statystyka

Użytkowników: 5138
Artykułów: 1342
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 19144475
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Zapraszamy DUTW Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
kinobanerdutw.jpg

25 maja, godz. 18.00

 
Jak uniknąć niepomyślnej starości Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
 
„Najskuteczniejszą bronią przeciw starości są [...] zainteresowania umysłowe i wyrabianie w sobie zalet charakteru.” Cyceron


    W sobotę 6 maja 2017 roku w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbył się wykład medyczny pt. „Jak uniknąć niepomyślnej starości”. Głównym inicjatorem wydarzenia był Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dukli organizuje cyklicznie wykłady tematyczne skierowane dla członów Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Dukla w wieku 50+.
   Tym razem Stowarzyszenie zaprosiło do wygłoszenia wykładu, pochodzącą z Dukli, obecnie mieszkającą w Krakowie – dr hab. n. med. Marię Fornal reprezentującą Katedrę Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   Tematem wystąpienia było omówienie procesu starzenia w kontekście medycznym, psychologicznym i społecznym. Dr Maria Fornal podała szczegółowe dane statystyczne dotyczące m. in. długości życia biorąc pod uwagę kraj pochodzenia czy płeć, pokrótce scharakteryzowała grupy schorzeń, z którymi najczęściej spotykają się osoby starsze, omówiła ich objawy i sposoby leczenia. Podkreśliła jednak, że bardzo duże znaczenie na pogłębianie się procesu starzenia ma nasza postawa i to w dużej mierze od naszego nastawienia i prowadzonego trybu życia zależy w jaki sposób przyjmiemy starość i jak jej doświadczymy. Dr Maria Fornal przekonywała słuchaczy jak wielkie znaczenie ma podejmowanie aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej w wieku starszym i zachęcała do zmiany postrzegania starości jako przypadłości, która nas ogranicza.
   Słuchacze, tłumnie zgromadzeni w sali Trangranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli z zainteresowaniem wysłuchali wykładu i podziękowali dr Marii Fornal, za duża dawkę wiedzy i pozytywnej energii, gromkimi brawami.
 
wykład Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
2017dutw6maja.jpg
 
Zebranie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
2017dutw16maja.jpg
 
Usłyszeć Głos Seniora Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
DUKIELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REALIZUJE PROJEKT „USŁYSZEĆ GŁOS SENIORA”

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Gminy Dukla w 2017 roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacji wydarzeń i imprez kulturowych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych i muzycznych.”
Tytuł zadania: Usłyszeć głos seniora
Termin realizacji: 01.03.2017 – 15.12.2017
Kwota dofinansowania : 7.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do szeroko pojętej kultury osobom starszym, emerytom, rencistom zamieszkałym na terenie Gminy Dukla. Często ich potrzeby i głos są traktowane marginalnie, dlatego projekt zakłada stworzenie oferty opartej na ich aktywnym udziale w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach programu zostaną zorganizowane warsztaty zielarskie, wyjazdy edukacyjne, rajdy krajoznawczo – historyczne, wykład z wybranego zagadnienia. Realizacja projektu ma na celu zniwelowanie bariery dostępu do dóbr kultury wysokiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz świadomości narodowej, wspieranie postaw obywatelskich wśród osób starszych. Zadanie przyczyni się także do rozwijania zainteresowania uczestników, aktywnego spędzania przez nich czasu oraz zaspakajania potrzeb kontaktu z innymi ludźmi. Wpłynie korzystnie na ich samorealizację, będzie pozytywnie oddziaływać na więzi społeczne. Tematyka wydarzeń zawartych w ramach projektu jest różnorodna i ma na celu dotarcie do jak największego grona seniorów.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 36