Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5526
Artykuw: 1505
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23312476

Archiwum

PLAJA Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2018zdjecieplaja.jpg

10 maja 2018 roku  odbyo si otwarcie wystawy Nieformalnej Grupy Plastycznej PLAJA, która zrzesza okoo 20 artystów z Jasa i okolic. Zorganizowana przez Orodek Kultury w Dukli ekspozycja prezentuje bogaty wachlarz tematów i technik artystycznych, które mona oglda w licznie zebranych pracach artystów PLAJI. W skad grupy wchodz malarze, graficy, rzebiarze, ceramicy, witrayci, twórcy szka artystycznego, fotografowie. Grupa PLAJA uczestniczy w rónego typu dziaaniach plastycznych: plenerach, warsztatach, pokazach, pracy w komisjach konkursowych i innych akcjach kulturalnych. Czonkowie PLAJI czsto prezentuj swoje prace podczas wystaw w rónych rejonach Polski  a take za granic. Uczestnicz w ogólnopolskich i midzynarodowych plenerach i sympozjach.


Zapraszamy do ogldania wystawy do 8 czerwca 2018 r.

  Informacje o organizacji i artystach zostay zaczerpnite z katalogu wydanego
na 10 lecie istnienia Nieformalnej Grupy PLAJA

PIOTR BETLEJ – absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosawiu. Naley do trzech grup artystycznych: Buissonances (Francja), The Emotionalists (USA), Plaja (Polska). Zajmuje si malarstwem i rysunkiem figuratywnym. Bral udzia w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
KAZIMIERZ BOSAK – urodzony w 1956 r. w Jale. Ukoczy Liceum Ogólnoksztacce im. Króla Stanisaw Leszczyskiego w Jale, a nastpnie Pastwowe Studium Konserwacji Zabytków w Tarnowie w zakresie konserwacji zabytków sztuki w 1982 r.
ANNA BROYNA – absolwentka Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie (dyplom z tkaniny i historii sztuki). Od wielu lat pracuje w jasielskim Domu Kultury, gdzie zajmuje si organizacj wystaw, konkursów, plenerów oraz wystaw plastycznych. Projektuje i wykonuje opraw plastyczna spektakli, widowisk i koncertów. Prowadzi zajcia plastyczne z dziemi i modzie. Uprawia malarstwo, malarstwo na jedwabiu, tkactwo.
MIECZYSAW BURDA - absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosawiu. Od 1980 roku zajmuje si malarstwem, grafik, reklam wizualn oraz renowacj i malowaniem obiektów sakralnych. Projektuje i realizuje mae formy rzebiarskie. Prowadzi Ma Galeri „KWADRAT” w Jale.
WIESAW CZECHOWICZ – absolwent PLSP w Miejscu Piastowym. W latach 1994-1997 pracowa w Hucie Szka w Jale w pracowni witray. Od 1997 r. prowadzi samodzieln dziaalno artystyczn, specjalizuje si w projektowaniu i wykonywaniu witray. Cech charakterystyczna jego prac jest formowanie szka tak, by oprócz ciekawego efektu wizualnego miao charakter uytkowy. 26 czerwca 2012 r. na wniosek Modzieowej Rady Powiatu Jasielskiego otrzyma honorowy tytu „Zasuony dla Kultury Jasielskiej”.
JOANNA DYLG-FALISZEK – w latach 2009 – 2012 studiowaa malarstwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w pracowni prof. Marka Pokrywki. W 2014 roku ukoczya studia uzupeniajce magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracowni malarstwa prof. Marka Pokrywki i prof. Antoniego Nikla otrzymujc dyplom z wyrónieniem. Laureatka nagrody ASP w Krakowie – Szymbark 2013. Uczestniczya w licznych warsztatach w Polsce i za granic, plenerach artystycznych oraz akcjach sztuki. Braa udzia w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic.
MAGDALENA FLORCZYK - Absolwentka Wydziau Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizacja i dyplom z wyrónieniem w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisawa Biaogowicza. Czonkini nieformalnego stowarzyszenia jasielskich plastyków „PLAJA” oraz Zwizku Polskich Artystów Plastyków. Tworzy gównie w technice malarstwa olejnego
BARBARA JÓZEFOWICZ - jest artystk Art Naif, malark i witraystk. Spdzia ponad 18 lat poza granicami Polski, mieszkajc w 7 krajach wiata, w Hiszpanii, Meksyku, Argentynie, Kanadzie, Kolumbii, USA i na Kubie. Przez wiele lat pracowaa w polskiej subie dyplomatycznej. Jej malarstwo, naiwne, proste, o dziecicej perspektywie, jasnych kolorach, czsto idealizujce sceny z ycia codziennego, narodzio si z towarzyszcej jej z dala od ojczyzny nostalgii. Na szachownicy wspomnie poustawiane s przydrone kapliczki, zote any zbó, bocianie gniazda, kolorowe domki, czy urzeczone niegiem dzieci. Jej sztuka prezentowana jest na wystawach i festiwalach w wielu krajach wiata. Wspólnie z mem, Pawem Józefowiczem prowadzi w Jale pracowni witray. Witra ich autorstwa i wykonania ozdabia budynek parlamentu Alberty w Kanadzie i jest jedn z polecanych atrakcji turystycznych miasta Edmonton.
TOMASZ KASPRZYK – artysta fotografik. Czonek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców AFRP, czonek Midzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP z siedzib w Paryu, czonek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Autor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace fotograficzne znajduj si w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granic. W 2014 r. za Osignicia w Dziedzinie Twórczoci Artystycznej, Upowszechniania Kultury i Ochrony Zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczy Tomasza Kasprzyka odznak Honorow „Zasuony Dla Kultury Polskiej”.
MARIA KONDRAD - absolwentka Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocawiu oraz absolwentka Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie z tytuami plastyk-jubiler oraz instruktor kulturalno-owiatowy. Absolwentka studiów licencjackich I stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z malarstwa w 2016 r. uzyskaa w Malarskiej Pracowni Interdyscyplinarnej pod kierunkiem dr hab. prof. UR Antoniego Nikla, dr hab. prof. UR Marka Olszyskiego i dr hab. prof. UR Marka Pokrywki. Obecnie studentka Wydziau Sztuki UR , studia II stopnia, specjalno malarstwo i techniki malarskie. Uczestniczka wielu plenerów i akcji artystycznych, pasjonatka teatru lalek oraz upowszechniania kultury plastycznej i teatralnej wród dzieci i dorosych. Autorka scenariuszy i scenografii. Od 20 lat tworzy autorskie unikatowe ubrania z naturalnych tkanin i dzianin.
IRENEUSZ KOPACZ – absolwent Wydziau Sztuk Piknych UMK w Toruniu. Od 1997 roku pracownik naukowo dydaktyczny w zakadzie Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziau Sztuk Piknych UMK w Toruniu. W roku 2012 uzyska tytu dr hab. w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuk piknych, aktualnie profesor nadzwyczajny w w/w instytucie.
BOGDAN KOZON – ukoczy studia w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocawiu. W 1991 r. uzyska dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisaw Kortyki. Uprawia malarstwo olejne. Obecnie mieszka i tworzy w Cieklinie „IGA”
IRENA BREJ-KOZON – ukoczya Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Studiowaa w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocawiu. Zajmuje si malarstwem, ceramik i rzemiosem artystycznym. Braa udzia w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranic.
JAN KUKUKA – absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosawiu. Zawodowo zajmuje si reklam wizualn, grafik komputerow, fotografi, projektowaniem uytkowym i wystrojem wntrz. Zajmowa si te scenografi dla teatru lalek. Uprawia gownie malarstwo sztalugowe akrylowe i olejne, oraz maluje freski technik tradycyjn w kraju i zagranic. Uczestnik plenerów krajowych i zagranicznych.
ADAM YSZCZEK – zajmuje si architektur i budownictwem, malarstwem, fotografi, scenografi filmow. Bra udzia w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Mieszka w Jale.
TOMASZ OLBROT – Absolwent Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym, kierunek drewno- formy uytkowe. Mieszka i pracuje w Jale. Zawodowo zajmuje si opraw obrazów.
ANNA PAPIERNIK – WOJDYA – absolwentka Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, kierunek snycerstwo. W latach 2004 – 2009 studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyrónieniem w pracowni rysunku prof. Doroty Jajko-Sankowskiej w 2009. Naley do Zwizku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Orange Mannequin New York (Polish Team), grupy Asrop, stowarzyszenia jasielskich artystów plastyków-grupy „PLAJA”, OtwArtej Grupy z Lublina. Braa udzia w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic.
BOGDAN SAMBORSKI – absolwent ASP w Krakowie – wydzia rzeby. Realizuje swoje prace w ceramice, kamieniu, drewnie, brzie i emalii. Uczestniczy w realizacji otarza i Drogi Krzyowej w Nowym Targu – Kowacu, w realizacji Drogi Róacowej i pomnika Jana Pawa II w Ludmierzu, w realizacji pomnika AK w Jale i pomnika powiconego ofiarom wrzenia 1939 r. w Jale. Wykona wiele tablic pamitkowych. Zaprojektowa i zrealizowa Statuetk Mecenasa Kultury –Jaso, Romualda Traugutta dla Szkoy Podstawowej nr 1 w Jale, partnera biznesu dla Gamrat S.A jak równie wiele medali. Uczestniczy w wielu wystawach, sympozjach i plenerach rzebiarskich w kraju i za granic.
MAGPORZATA SAMOBORSKA – ukoczya Liceum Konserwacji Zabytków w Krakowie. Jest absolwentk ASP w Krakowie, Wydziau Rzeby w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego i pracowni ceramiki Ludwiki Szemioth – Bursy. Zajmuje si realizacj rzeby w ceramice, kamieniu, brzie, malarstwem, emali oraz konserwacj malarstwa i rzeby. Prowadzi w Jale autorsk galeri „MalGaleria”. Uczestniczya w wielu wystawach i plenerach midzynarodowych w kraju i za granic.
MIROSAW SZUDY – absolwent Wydziau Grafiki Akademii Sztuk Piknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom – 1982 w pracowni litografii i projektowania ksiki. Od roku 1987 pracuje w Liceum Plastycznym w Kronie jako nauczyciel. Zajmuje si projektowaniem graficznym, grafik komputerow, malarstwem, fotografi. Uczestniczy w wystawach i plenerach ogólnopolskich i midzynarodowych.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci